İsmet Özel

İsmet Özel Hayatı ve Edebi Kişiliği Hakkında Özet Bilgi (1944-…)

Kayseri’de doğdu. Ankara Gazi Lisesini bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydoldu ancak askere alınınca fakülteyi bırakmak zorunda kaldı. Askerlik sonrasında Hacettepe Üniversitesi edebiyat fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatını bitirdi. Çeşitli üniversitelerde Fransızca okutmanlığı yaptı. İsmet Özel daha sonraki yıllarda yayıncılık ve gazeteciliğin yanında şiir, edebiyat ve güncel konularda konferans, söyleşi ve radyo-televizyon programları yaptı.
Şiirleriyle İkinci Yeni sonrasının önemli şairlerinden biri olan İsmet Özel, çeşitli dergilerde yayımladığı şiirlerle tanınmıştır. Şiir anlayışı zamanla içerik ve söyleyiş bakımından değişmiştir. İlk dönem şiirlerini toplumcu gerçekçi anlayışla yazmış daha sonraki yıllarda dinî ve millî duyarlıklıları dile getiren şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde ahenge ve müziğe önem veren bir şairdir. Dili rahat kullanan İsmet Özel coşkun bir lirizme sahiptir. Sert mizacına uygun olarak bütün şiirlerinde bir isyan, öfke, başkaldırı görülür.
Türk edebiyatında 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şairlerimizden biridir. İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde dünyaya gelen şair, savaş sonrası Türkiye’de oluşan siyasi atmosferden etkilenerek büyümüştür. Erken yaşlarda şiire ilgi duyan İsmet Özel, 1960’lı yılların başında geleneksel şiirden ve İkinci Yenicilerden etkilenmiştir. Ancak 1965’ten itibaren değişen dünya görüşünün etkisiyle toplumsal duyarlılığı ön planda olan şiirler yazmaya başlamıştır. 1970’li yılların ortalarına kadar toplumcu anlayışı sürdüren İsmet Özel daha sonraki yıllarda giderek dinî ve millî duyarlılığı ifade eden bir şiir anlayışına yönelir.
“Mazot” şiirinde toplumcu bakış hâkimdir. Köyden şehre göç eden ve şehir yaşamının yarattığı yabancılaşma ve çözülme hissine karşı çıkan bir düşünce ön plana çıkmaktadır. İsmet Özel 70’li yıllarda kaleme aldığı bu şiirinde, bir tür yakıt olan mazot üzerinden modern çağın hayat tarzını eleştirir. Mazot sıradan bir yakıt olmaktan çıkıp sistemin ve makineleşen devrin sembolü hâline gelir. Şair, kent yaşamının insanlara dayattığı acımasız koşullara karşı eleştirel bir tutum sergiler.
Eserleri: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Şiirler, Celladıma Gülümserken, Erbain, Bir Yusuf Masalı (şiir); Üç Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu, Taşları Yemek Yasak, Bakanlar ve Görenler (deneme)…

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir