HASAN AKAY

(1957- )
Şâir, yazar. İzmit’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ay­nı şehirde gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’na kaydoldu. İki yıl devam ettikten sonra bölüni değiştirerek Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne geçti ve 1981’de mezun oldu. Bir müddet özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, bitirdiği fakülteye Türk Dili okutmanı olarak girdi. Hâlen bu işi yapmakta, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın yönetiminde de doktora tezi hazırla­maktadır.
H. Akay Millî Gazete ile Yeni Devir gazetesinde tefrika edilen Arapça’dan tercüme şiir ve hikâyeleri ile tanınmaya başlamıştır. Bilâhare neşrettiği kendi şiirleri ile de genç şâirler arasına katılmıştır.
Eserleri: 1. Bana Allah’ı Göster (Yeni Devir’de tefrika edil­di, Tevfik -el-Hakîm’den tercüme ettiği uzun hikâyeler, 1980), 2. Savaş Besteleri (Veli -el-Âzam’dan tercüme edilen şiirler, Millî Gazete 1980), 3. Özlem ve Doğuş (Velid -el-Azam’dan tercüme edilen şiirler, Millî Gazete, 1980), 3. Gök­kuşağı Alnım (Şiirler, 1983), 4. Tövbekarlar (Muhammed Le-bib -el-Buhî’den tercüme edilen beş hikâye, 1984), 5. Uzun Yol (Necib -el-Kiylânî’den tercüme edilen roman, 1984).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir