HAMİDİ-ZADE CELİLİ

(XVI’ıncı asır)

Dîvan ve mesnevi şâiri. Asıl adı Abdülcelil’dir. Babası iran’dan göçerek Bursa’ya yerleşen ve Acem lakabı ile tanı­nan Hamîdî’dır. Bursa’da doğdu. Medrese tahsili gördü. Ga­rip davranışları olduğu, ömrünün son yıllarında şuurunu kaybettiği tezkirelerde kayıtlıdır. Münzevî bir hayat yaşa­mış, Sultan II. Selim devrinde ölmüştür.
Kaynaklar onun hamse yazdığını, Iran edebiyatından ter­cüme yaptığını yazarlar.

Eserleri:

 Dîvan (?, bulunamamıştır), 2. Leylâ vü Mecnun (Mesnevî), 3. Hüsrev ü Şîrîn (Mesnevi), 4. Gül-i Sad-berg (100 gazelden meydana gelmiş eser), 5. Şehname tercümesi (Kayıp).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir