DİLAVER CEBECİ

(1943- )
Şâir, yazar. Kelkit’in Davısı köyünde doğdu. Ailesi 1948 yılında Kırıkkale’ye göçtü. Atatürk llkokulu’nda okudu. Ortaokulu Merzifon ve Mersin Askerî or­taokullarında, Kırıkkale’de başladığı liseyi de Erzincan’da bitirdi (1966). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuduktan sonra (1970), Aydın, İstanbul ve Ankara’da öğret­menlik ve İdarecilik yaptı. Hâlen İstanbul’da öğretmendir.
Günümüz şâir ve yazarlarından olan Cebeci, şiir, hikâye, mizah ve tiyatro dallarında eserler vermiştir. Töre, Türk Edebi­yatı, Türk Yurdu, Doğuş, Devlet, inanç, Defne, Yeni Divan ve Konevi dergilerinde yazıları çıktı. Şiirlerini bazan hece, bâzan serbest nazımla yazar. Aşk, vatan sevgisi ve kahramanlık te­malarını İşler.

Eserleri:

I.Hun Aşkı (Şiirler, 1972, 1984), 2. Mavi Türkü (Hikâye ve mensûreler, 1983), 3. Devrannâme (Seyyah-ı Fa­kir Evliya Çelebi takma adı ile mizahî yazılar, 1983), 4. Şafa­ğa çekilenler (Şiirler, 1984), 5. Büyü (Tiyatro eseri, 1984, ödül aldı).

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir