GÜLŞEHRİ

(XIV’üncü asır)
Şair. Asıl adı Süleyman’dır. Kırşehir’de yaşadı. Ahî Evran’ın dervişlerindendir. Sonra kendisi de şeyh olmuştur. Mantıku’t-tayr’ını İlhanlı hükümdarı Gazan Han’a sundu (1307). Geniş bir tasavvuf kültürüne sahip olduğu eserlerinden an­laşılmaktadır. Doğum ve Ölüm tarihleri bilinmiyor.
Mantıkut tayr, İranlı Şair Attar’ın aynı İsİmlt mesnevisi­nin geniş tercümesidir. Gülşehrî, çevirisine Mevlananın Mesnevisi ile Kelile ve Dimne’den hikayeler katmıştır. Ko­nusu tasavvuf olan bu eser akıcı, ahenkli bir Türkçe ile ya­zılmıştır. Tasavvufu anlatan 4408 beyitten meydana gelmiş­tir. [Eserin tıpkı basımı A. Sırrı Levendin önsözü ile birlikte TDK tarafından yayımlandı. Müjgan Cumbur’un doktora te­zinin konusu da bu eserdir.]
Felekname adlı eseri Farsça bir mesnevidir. [S. Kocatürk tercüme etti, “Gülşehri ve Feleknâme” (1982).! Keramat-ı Ahî Evrân mesnevisinde Ahî Evren’ın kerametlerini anlatır. yayınlandı (1955).! Gülşehrî’nin Farsça yazılmış Aruz risale­si ile nazire mecmualarında bulunan Türkçe 7 gazeli de mevcuttur. Manzum Kudûrî Tercümesi henüz bulunama­mıştır.

« »

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica