Gevheri

Divan edebiyatından da etkilenmiş, hecenin yanında aruzla da şiirler yazmıştır. Koşmaları ve taşlamaları oldukça ünlüdür. Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

Hayatı hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Musta­fa’dır. Gevheri, Mehmet Bahri Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Anadolu, Suriye ve Arabistan’ı dolaşmış, Rumeli serhadlerinde bulunmuştur. Ölüm tarihi de bilinmiyor.

Hem saz şairleri, hem de klâsik edebiyat çevrelerince de­vamlı olarak okunan Gevheri hece ölçüsü ile koşma, türkü ve maniler; aruz ile de dîvan ve müstezadlar yazmıştır. Aruzlu şiirlerin­de devrinin klâsik kültürünün izleri bulunup Hece ile yazı­lanlar daha güzeldir; orijinal mecazlar ve samimi ifâdeler ta­şır.

Gevheri’nin şiirlerini ilk defa S. Nüzhet Ergun derledi (1928). Sonra M. Halit Bayrı “Gevherî- Hayâtı ve Eserleri” adı ile bir kitap yayımladı (1953). Son ve mükemmel neşir Şükrü Elçin’e aittir (1985).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir