NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU

Şair. Ağın’da doğdu. İlköğrenimini aynt kasabada yaptı. Akçadağ Köy Enstitüsünü bitirdi (1947). Elâzığ’ın köylerin­de öğretmenlik, ilköğretim müfettişliği, Millî Eğitim Bakan-lığı’nda muhtelif kademelerde memurluk yaptı. İstanbul Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Genel Sekreteri iken emekli oldu.
Şiire küçük yaşlarda başladı. Önce Elâzığ’ın günlük gaze­telerinde, Araş, Yeni Fırat, Filiz ve Orkun mecmualarında, sonra devamlı olarak Devlet, Töre, Türk edebiyatı dergilerinde şiirleri yayımlandı.

Milliyetçi şairlerdendir. Destan şâiri olarak bilinir. Şiirde ses güzelliğine, iç mûsikîye değer verir. İfadesi güçlüdür Hem hece ile hem serbest nazımla şiirler yazmıştır.

Şiir kitapları:

 1. Bozkurtların Ruhu (1952), 2. Gençosman Destanı (1959), 3. Kür Şad İhtilâli Destanı (1970), 4 Malazgirt Destanı (1971), 5. Bozkurtların Destanı (1972), 6. Kopuz dan Ezgiler (1973), 7. Salur Kazan Destanı (1976), 8.Boğaç Han Destanı (1977).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir