FAHRİ CELAL GÖKTULGA

(1895-1975)
Hikaye yazarı. İstanbul’da doğdu. Ahmed Celâleddin Bey’in oğludur. Mercan İdâdîsi’ni (1912), İstanbul Tıp Fakültesi’ni (1918) bitirdi. Akıl hastalıkları ihtisası yaptıktan son­ra İstanbul ve Manisa’da hekim olarak çalıştı, 1960’da emekli oldu. İstanbul’da öldü.
Cumhuriyet dönemi sanatçı tan ndand ir. Şair, Nedim, Ümit, Dördüncü Kitap ve Âyine gibi dergilerde F. Celâled­din imzası ile çıkan hikâyeleri ile tanındı. Gözleme daya­nan, konu ve kahramanlarını gerçek hayattan alan bir yazar­dır. Eski İstanbul hayâtının anlatıldığı hikâyelerinde mesle­ğinin de izleri görülür.

Eserleri:

 1. Talâk-ı Selâse (1923), 2. Kına Gecesi (1927), 3. Eldebir Mustâfendi (1943), 4. Avurzavur Kahvesi (1948), 5 Salgın (1953), 6. Rüzgar (1955, içinde fıkraları da var), 7. Ça­nakkale’deki Keloğlan (1960). [M. Baydar “Bütün Hikayeleri”ni yayımladı (1973).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir