FUAT BAYRAMOGLU

Şâir. Ankara’da doğdu. Ailesi Hacf Bayram Veli soyun-dandır. Ankara Erkek Lisesi’ni (1931), Mülkiye Mektebi’nı (1931) ve Lıege üniversitesi Siyasal Bilgilar Okulu’nu (1939) bitirdi. Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı. Konsolosluk, or-taetçıtik, büyükelçilik sıfatı ile Bakanlık Genel Sekreterliği (1963) yaptı. Büyükelçi olarak Brüksel (1964), Roma (1968) ve Moskova’da (1969) bulundu. Sonra Dışişleri Yüksek Mü­şaviri (1971) ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri (1972) ol­du. Hâlen emekli olarak İstanbul’da oturmaktadır.
Eski şiirin nazım şekilleri ve eski kültürümüzün zevk süz­gecinden süzülmüş dili ite Yahya Kemâl çizgisinde şiirleri vardır.

Eserleri:

1. Rubaiyât (H. Goads Nakhaî’nin rubailerinin tercümesi, Tahran, 1967), 2. Rubailer (Farsça’ya tercümeleri ile birlikte, 1974), 3. Fuat Bayramoğlu’nun Rubaileri (1976), 4. Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri (1974), 5. Hacı Bayram Velî (Vesikalar, araştırmalar, Ankara 1981).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir