FEYZİ HALICI

Şair. Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakülte­si Kimya Bölümü’nü bitirdi (1950). Ticaret ile uğraştı, bir dö­nem Konya senatörlüğü yaptı (1967). Halen Konya Kültürve Turizm Vakfı faaliyetlerini yönetmektedir.
Günümüz şâirlerinden olan Halıcı’nın Fezâî mahlası ve kendi adı ile Yedigün ve Çınaraltı dergilerinde (1943-1944) çıkan ilk şiirleri âşık tarzındadır. Sonra şekil ve muhtevasını değiştirerek yenileşmiştir. Çağrı dergisini uzun yıllar yaşatmış, bâzı şiirlerini burada yayımlamıştır.

Şiir kitapları:

 1. Bir Aşkın Şiirleri (1947), 2. Masmavi (1952), 3. istanbul Caddesi (1957), 4. Günaydın (1960), 5. Din­le Neyden (1960), 6. Gecenin Bir Yerinde İki Ceylân (Siirfer-nesirler, 1966), 7. Selçukyada Aşk (1967).

Antolojileri:

 1. Bi­zim Şâirler (1952), 2. istanbul ve Fetih Şiirleri (1953), 3. Saz Şâirlerinin Diliyle Atatürk (1981).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir