AŞIK TALİBİ COŞKUN

(1904—12.111.1976)
Âşık. Asıl adı Hacı Bektaş’tır. Tonus’ta doğdu. Ahmet Kudsİ Tecer’in 1931’de düzenlediği Sivas Âşıklar Bayramı’-na katılarak tanındı. Keklik Emine ile Âşık Talibi halk hikâ­yesinin kahramanıdır. Yurdu dolaşarak aşk hikâyesini an­latmış, bu sayede de meşhur olmuştur.
Talibi aşk, tabiat, sosyal olaylar temalarını İşlemiş, hece vezni ile şiirler söylemiştir. Mizah ve hicivleri de vardır.

Eserleri:

 1. Ankara Destanı (1938), 2. İlaveli Ankara Desta­nı (1939), 3. Büyük Ölüm Acısı —Atatürk’e ağıt— (1938), 4. Zelzele Seylap Destanını (1943), 5. Dolaştı Dünyâyı Aldı Dili­ne (1946), 6. Seher Yeli Gİbl (1946), 7. Trakya Destanı (1948), 8. Erciyes Yaylası (1949), 9. Çukurova Sesleniyor (1950), 10. Kore Harbi Şehitlerinin Destanı (1953), 11. Samsun Destanı (1953), 12. Trabzon’da Coşan Gönül (1958), 13. Kahraman Türk Ordularının Zaferi (1958), 14. İnkılâp Gecesi (1961), 15. Kıbrıs Destanı (1974), 16. Talibi Coşkun ve Keklik Emine, 17. Felek Yarası.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir