Arif Nihat Asya

Arif Nihat Asya Kimdir Hayatı Biyografisi Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

Adını Türk Edebiyat Tarihi’ne “bayrak şairi” olarak yazdırmış şiirlerinde hem hece hem aruz hem de serbest biçimleri aynı ustalıkla kullanmıştır. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde Turancılık havası taşıyan milliyetçiliği ağırlıklı olarak ele almış, son şiirlerinde mistizme doğru yönelmiştir. Aruz ölçüsüyle gazeller ve rubailer yazmıştır. Şiirlerinde vatan, yiğitlik, tarih, tabiat, din, aşk temalarına yer veren sanatçının dili akıcı ve yalındır. En önemli şiirlerinden olan “Bayrak”ı Adana’nın kurtuluşu olan 5 Ocak heyecanı ile yazmıştır. Eserleri: Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kubbe-i Hadra, Rubâiyyat-ı Arif (Beş kitap), Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler, Emzikler, Ses ve Toprak, Ağıt, Dua Mensur Şiir: Ayetler, Yastığımın Dünyası Düzyazı: Kanatlar ve Gagalar (Özdeyiş), Enikli Kapı, Terazi Kendini Tartmaz, Top Sesleri
BAŞKA BİR KAYNAK:
Arif Nihat Asya (1904-1975)
İstanbul Çatalca’da doğdu. Lise öğrenimini farklı illerde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.
Şiir yazmaya aruz ölçüsüyle başlayan Arif Nihat Asya, hece ölçüsünü ve serbest ölçüyü de kullanmıştır. Şiirlerinde halk ve divan edebiyatı nazım biçimlerinin yanında yeni Türk şiiri modern nazım şekillerine de yer vermiştir. Rubaileri ile ünlüdür. Hayatı boyunca millî konulara bağlı kalan şair, bayrak şairi olarak tanınmıştır. Kahramanlık, tarih duygusu, din, aşk, tabiat ve memleket güzellikleri işlediği temaların başında gelir.
Arif Nihat Asya, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde millî ve dinî duyguları işleyen bir şair olarak tanınmıştır. Bu konulardaki duyarlılığı nedeniyle Arif Nihat Asya, “bayrak şairi” olarak bilinmektedir. Çoğu şiirinde vatanseverlik ve millî değerlere bağlılığı konu edinen şair için “bayrak”, bağımsızlığın sembolü olarak vazgeçilmez bir unsurdur. Bayrak sevgisi şairde doruktadır.
“Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” şiirinde Arif Nihat Asya, bayrağı bir kahramana benzetmiştir. Şaire göre şanlı bayrağımız şehitler tepesinde bir kahraman edasıyla, özgürce dalgalanarak tek başına beklemektedir. Şiirde, Türk askerinin önemine vurgu yapılarak Mehmetçiklerin meçhul asker olmadığı dile getirilir.
Arif Nihat Asya Eserleri: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Rubaiyyat-ı Arif, Kökler ve Dallar, Dualar ve Âminler, Avrupa’dan Rubailer, Şiirler, Yastığımın Rüyası (şiir); Kanatlar ve Gagalar (özdeyiş)…
————————————–
BAŞKA BİR KAYNAK

Şâir ve yazar. Çatalca’da doğdu. Küçük yaşta babası öl­müş olduğundan akrabalarının himayesinde büyüdü. Bal­kan bozgunundan sonra halası ile İstanbul’a geldi. Haseki Mahalle Mektebi’nde, Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’nde okudu. Bolu ve Kastamonu, sultanilerinde eğitimine devam etti. Yüksek öğrenimini İstanbul’da Dârülmuallimîn-i Aliye’de yaptı. Adana,, Edirne, Malatya, Kıbrıs, Eskişehir ve Ankara’­da edebiyat öğretmenliği yaptı. Adana milletvekili olarak bir dönem parlamentoda bulundu (1950-54). 1969’da elliki sanat yılı kutlandı. Emekliye ayrıldıktan (1962) sonra Anka­ra’ya’yerleşti. Yeni İstanbul ve Babıâli’de Sabah gazetele­rinde siyasî ve edebî fıkralar yazdı. Ankara’da Öldü.
Başlarda divan edebiyatı nazım şekilleriyle eserler verse de Cumhuriyet döneminin şâir ve yazarlarındandır. Şiirimiz­de, Türk milliyetçiliğinin insan, tarih, tabiat, vatan ve bayrak sevgisini islami bir çeşni içinde ifâde eden şâirlerdendir. Şiirlerinde sâde, temiz, anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Vezin ve sekile fazla bağlanmamış, daha çok muhtevaya önem vermiştir.

Arif Nihat Asya Şiir kitapları:

1. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1945), 2. Rubâiyyat-ı Arif (1956), 3. . Kubbe-i Hadrâ (1956), 4. Kökler ve Dallar (1964), 5. Kıbrıs Rubaileri (1964), 6. Nisan (1964), 7. Emzikler (1964), 8. Dualar ve Âminler (1967). 9. Kova Burcu (1967), 10. Yürek, (1968), 11. Avrupa’dan Rubailer, Köprü (1969), 12. Aynalarda Kalan (1969), 13. Divançe-i Arif (1970), 14. Basamaklar (1971).

Mensur şiirleri:

1. Heykeltraş (1924), 2. Yastığımın Dünyâsı (1930), 3. Ayetler (1936).

Mensur eser­leri:

1. Kanatlar ve Gagalar (Vecizeler, 1945), 2. Enikli Kapı (1964), 3. Terazi Kendini Tartamaz (1967), 4. Tehdit Mektup­ları (1967), 5. Onlar Bu Dilden Anlar (1970), 6. Top Sesleri (1975, Uç ve beş numaralı mensurelerinin birleştirilmiş bas­kısı), 7. Aramak ve Söylemek (1976), 8. Kanatlarını Arayanlar ;1976) bkz. Ahmet Kabaklı, Asya’dan Seçmeler, 1971. Şâirin oütün eserleri Ötüken Yayınevi tarafından neşredildi

2 Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir