Radyo Tiyatrosu

Tiyatro Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Bu bölümde; edebiyat ve tiyatro sanatından beslenen, kimi özellikleri ile tiyatro türüyle benzerlik gösteren ve kendine özgü bir anlatım formu olan “radyo tiyatrosu”yla ilgili yazma çalışması gerçekleştireceksiniz.
Radyo tiyatroları, radyo için yazılmış dramatik eserlerdir. Bunlar, radyonun olanakları ve sınırları içerisinde, radyonun malzemeleri kullanılarak yazılan ve seslendirilen özgün metinlerdir. Bu tür metinler diyaloglar şeklinde yazılmış, konuşmaya dayalı, zıtlıkların çatışmasıyla gelişen, içinde olay zenginliği bulunan eserlerdir.
Radyo tiyatrosu, eğer arkası yarın şeklinde değilse en fazla altmış dakika olarak sınırlandırılır. Radyo tiyatrosunda şahıs kadrosu genellikle az kişiden oluşur. Radyo tiyatrosu görsel hiçbir ögeye dayanmaz, anlatmak istediğini sesle dinleyicisine ulaştırır. Yalnızca kulağa hitap ettiği için bütünüyle dinleyicisinin düş gücüne seslenen radyo oyunlarında hemen hemen her konu ele alınabilir. Radyo tiyatrosunda mekân sınırlaması yoktur. Oyundaki olaylar/durumlar farklı mekânlarda geçebilir. Oyun trafikte, hastanede, sahilde vb. pek çok yerde başlayabilir; müzik ya da bir diyalogla saniyeler içinde başka bir mekânda devam edebilir. Radyo tiyatrosunda zaman bakımından da bir sınırlama yoktur. Olayın geçtiği zaman, efekt ya da oyuncunun bir sözüyle belirtilir. Zamanın değiştiği de yine bu yolla ifade edilir.
Radyo tiyatrosunda oyunun ana gövdesini oluşturan diyalogların oyun yapısında yeri çok önemlidir. Çünkü diyaloglar bir radyo oyununda hayal gücünü harekete geçiren, tıpkı efektler gibi oyunun mekânını, zamanını, sahnesini belirleyen unsurların başında gelir. Oyun kişileri yaşına, çevreye ve düzeye uygun konuşmalıdır. İyi bir diyalogda cümleler kısa, açık ve ilk duyuşta anlaşılır olmalı; klişe ve slogan sözlerden “ve”, “ki” gibi bağlaçlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca radyo tiyatrosunda müzik ve efektler oyundaki sesleri yansıtma, mekânı ve zamanı belirleme, gerilim yaratma ve sahneler arası geçişi sağlamada bir işleve sahiptir.
B. Yazma Sürecini Uygulama
Beğendiğiniz bir tiyatro metninin bir bölümünü veya tamamını özelliklerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürünüz.

Genel
Yandex.Metrica