Samiha Ayverdi

Samiha Ayverdi Hayatı Edebi kişiliği Hakkında Bilgi (1905-1993)

İstanbul’da doğan yazar, Süleymaniye Kız Numune Mektebi’ni bitirdikten sonra özel öğrenim görerek yetişti. 1938 yılından ilk romanı “Aşk Budur” yayımlandı. Eseriyle Türk edebiyatına farklı bir hava getiren yazar büyük bir ilgiyle karşılandı. Eserlerinde İstanbul, Osmanlı hayatı, Batılılaşma, din ve tasavvuf gibi temaları ele alarak yaşadığı çevrenin koşulları içindeki insanları, görenekleri yansıtmaya çalıştı. İbrahim Efendi Konağı romanı en ünlü ve sevilen eserlerinden biridir.
Türk edebiyatında 1950’lerden sonra gelenekçi yaklaşımla verilen eser sayısı artmaya başlar. Okuduğunuz roman da bu yaklaşımla kaleme alınmıştır. Samiha Ayverdi, dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan “İbrâhim Efendi Konağı” adlı romanında bir taraftan geçmişe duyduğu özlemi dile getirirken bir taraftan da toplumun kültür değerlerine ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışır. Özellikle konak hayatı etrafında şekillenen geleneksel yaşam tarzı ile dinî ve millî karakterli gelenekleri romanın kurmaca dünyasına taşır. Bu tür romanlara “gelenekçi roman” denir. Farklı isimlendirmelerle de anılan gelenekçi roman toplumun değerlerine bağlıdır. Klasik olay örgüsü içinde özellikle dinî hayattan gelen unsurlar edebî metne yansır. Romantik bir tavrın takipçisi olan bu tür eserlerde aile ve aile içi değerler yüceltilir.
Samiha Ayverdi Eserleri: Aşk Bu İmiş, Ateş Ağacı, Yolcu Nereye Gidiyorsun?, İbrahim Efendi Konağı (roman); Mabette Bir Gece (öykü); Yusufçuk, İstanbul Geceleri (deneme)…
BAŞKA BİR KAYNAK

Romancı. İstanbul’da doğdu. Türk toplumundaki medeniyet değişmelerini ve sonuçla­rını özellikle aile ve ahlâk yapısında meydana gelen çöküşü anlatır. Olaylara tasavvuf açısından bakarak romanlarında, özellik saölamava çalışmıştır. Makaleleri, incelemeleri hatır; yazıları davardır.

Samiha Ayverdi Romanları:

1. Aşk Bu İmiş (1939), 2. Batmayan Gün (1939), 3. Mabette Bir Gece (1940), 4. Ateş Ağacı (1941), 5. Yaşayan ölü (1942), 6. insan ve Şeytan (1942), 7. Son Menzil, 8. Yolcu Nereye Gidiyorsun (1944), 9. Mesihpaşa İmamı (1944), 10. İbrahim Efendi Konağı (1964), 11. Bir Dünyadan Bir Dünyaya (1974). Diğer eserleri: 1. Yusufçuk (1946, maka­le ve konferanslar), 2. istanbul Geceleri (1952, hâtıralar), 3. Edebi ve Manevî Dünyâsı içinde Fâtih (1953, 1968, incele­me), 4. Boğaziçi’nde Tarih (1966), 5. Misyonerlik Karşısında Türkiye (1969, inceleme), 6. Maârif Dâvamız (1970, incele­me), 7. Türk-rus Münâsebetleri ve Muharebeleri (1970, ince­leme), 8. Türk Târihinde Osmanlı Asırları (1975-76, 3 cilt, in­celeme), 9. Kölelikten Efendiliğe (1978), 10. Âbide Şahsiyet­ler (1976), 10. Hâtıralarla Başbaşa (1977)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir