Neyzen Tevfik Kolaylı

NEYZEN TEVFİK KOLAYLI, (1879-1953)
Şâir. Bodrum’da doğdu. Öğretmen H. Hasan Efendi’nin oğludur. İlkokulu Bodrum’da okudu. İzmir İdâdîsı’nde öğ­renci iken saraya benzer bir hastalığa tutularak öğrenimini yarıda bıraktı. Ney dersleri aldı. İzmir Mevlevi Dergâhı’nda Eşref, Abdülhâlim Memduh.Tokadteâde Sekip ile tanışarak ” şiire başladı. İstanbul’a gelerek Mehmet Akif’ten Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı, meşhur Bektaşi ve müzis­yenler ile tanıştı. 1913’de Mısır’a kaçtı. Orada Bektaşî Tekkesi’nde yaşadı. 1908’de İstanbul’a döndü. Defalarca akıl hastanesinde alkol tedavisi gördü. İstanbul’da öldü. Kartal’­daki âite mezarlığına gömüldü.
Hiciv ustasıdır. Mehmet Akif Ersoy‘un ve Eşrefin tesirinde olan şiirleri vardır. Açık saçık hicivleri de olmakla beraber sevilerek okunmuştur. Bazı kimselerin şahsında rejimi ve düşüncele­ri hicvetmiştir.
Şiir kitapları: 1. Hiç (1919), 2. Azâb-ı Mukaddes (1949). Şâir hakkında Hilmi Yücebaş’ın bir kitabı vardır: Neyzen Tevfik Hayatı, Hatıraları, Şiirleri (1958, …1973).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir