Naturalist Roman

Naturalist Roman Nedir Hakkında Bilgi Örnekleri Kısaca Özet

Natüralist romanlar, gerçekçi edebiyatın bir devamı olarak ortaya çıkmış bir edebi türdür. Bu tür, gerçek hayattaki olayları ve insanları objektif bir şekilde ele alan realist romanın özelliklerini taşırken, insan davranışlarını biyolojik ve sosyal faktörlerle açıklama eğilimindedir. Olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen naturalist romancılar gerçekçiliği ileri boyutlara götürmüşlerdir. Emile Zola’nın Meyhane’si, Alphonse Daudet’in Jack’i naturalist roman örnekleridir.

Natüralizm, Fransa’da 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, yazarlar doğa bilimleri, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi gibi bilimsel alanlardaki gelişmeleri edebiyata uygulamaya başlamışlardır. Emile Zola, natüralizmin en önemli temsilcilerinden biridir ve onun Germinal ve Nana gibi eserleri bu türün en önemli örneklerindendir.

Natüralist romanlar, insan davranışlarını belirleyen genetik, sosyal ve çevresel faktörlerin etkisine odaklanır. Bu türdeki yazarlar, insan davranışlarını daha bilimsel ve objektif bir şekilde ele almışlardır. Natüralizm, insan davranışlarının doğal yasalarla belirlendiği ve çevresel faktörlerin insan davranışları üzerindeki etkisinin büyük olduğunu düşünür.

Natüralist romanların özellikleri arasında, gerçekçi bir dil kullanımı, insan davranışlarının sıkı bir gözlemi, doğa tasvirlerine önem verilmesi ve tabii süreçlerin ve determinizmin öne çıkarılması yer alır. Yazarlar, karakterlerin çevreleri ve sosyal sınıfları üzerinde durarak insan davranışlarının arka planını oluşturan koşulları ve nedenleri ortaya koymaya çalışır. Natüralist yazarlar, toplumun alt kesimlerinde yaşayan insanların zorluklarını, hayat mücadelesini ve çaresizliklerini anlatan eserler yazmışlardır.

Bu tür romanlar, gerçekçi romanların aksine daha fazla determinizmi yansıtır. Yazarlar, insanların karakterlerini belirleyen biyolojik ve sosyal faktörlerin etkisine dikkat çekerler. Natüralist romanlarda, insan davranışları objektif bir şekilde ele alınır ve yazarlar, karakterlerinin doğal yasalar tarafından belirlendiğini düşünürler.

Natüralizm, edebiyatta gerçekçilikten daha fazla insan davranışlarının bilimsel ve deterministik bir açıklamasını sunar. Bu tür, diğer ülkelerde de benimsendi ve dünya edebiyatına etkisi oldu. Natüralist romanların etkisi, daha sonraki edebi türlere de yansıdı ve modern edebiyatın birçok öğesi özellikle de psikolojik analiz, karakter çözümlemesi ve toplumsal eleştiri, natüralist romanlardan etkilendi.

Bu tür romanlarda, insan davranışları ve karakterler, biyolojik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu türdeki romanlarda, yazarlar genellikle, insan davranışlarının arkasındaki bilimsel nedenleri araştırarak, karakterlerin ve olayların arkasındaki gerçekleri açığa çıkarmaya çalışırlar.

Natüralizm, toplumsal problemleri ele alarak, bu problemlerin nedenlerini araştırır ve çözüm önerileri sunar. Natüralist yazarlar, sınıf ayrımlarını, yoksulluğu, işçi sınıfının zorluklarını, toplumsal baskıları, cinsiyetçiliği ve ırkçılığı ele alırlar. Bu nedenle natüralizm, gerçekliği olduğu gibi yansıtmakla birlikte, aynı zamanda sosyal eleştiriye de sahiptir.

Bu tür romanların en önemli özelliklerinden biri, belgesel gerçekçiliğin yüksek düzeyidir. Bu türdeki romanlar, gerçek yaşamdan kesitler içerir ve sıklıkla insan doğasını çirkin, acımasız ve doğal olarak şiddet içeren bir biçimde ele alır. Natüralist yazarlar, insan davranışlarını ve karakterlerini eleştirirken, aynı zamanda doğayı da eleştirirler. Bu türdeki romanlar, insanların doğayı nasıl istismar ettiğini ve doğanın insanlar üzerindeki etkilerini gösterir.

Sonuç olarak, natüralizm, gerçekçiliğin daha sert bir formudur ve bilimsel açıklamalarla insan davranışlarını ele alır. Bu türün yazarları, toplumsal problemleri ele alarak, gerçekliği olduğu gibi yansıtmakla birlikte, aynı zamanda eleştirel bir yaklaşıma sahiptirler. Natüralizm, modern edebiyatın birçok öğesiyle birlikte, dünya edebiyatında önemli bir yer edinmiştir.

Natüralist Roman Yazarları Kimlerdir

Natüralizm edebiyatı dönemi, Fransız yazar Emile Zola tarafından ortaya atılan bir edebi akımdır. Bu akımın etkisiyle birçok yazar natüralist romanlar yazmıştır. İşte natüralist roman yazarları ve eserleri hakkında detaylı bilgi:

Guy de Maupassant: Fransız yazar Guy de Maupassant, natüralizmin önemli temsilcilerinden biridir. Çoğu eserinde toplumsal konuları ele alan yazar, insan davranışlarını bilimsel bir yaklaşımla analiz eder. En ünlü eserleri arasında “Bel Ami”, “Une Vie” ve “La Maison Tellier” bulunur.

Fyodor Dostoyevski: Rus yazar Fyodor Dostoyevski, natüralizm akımının etkilerini taşıyan romanlarıyla tanınır. Yoksulluk, suç, ahlaki çöküntü gibi toplumsal konuları işleyen Dostoyevski, insanın iç dünyasını da ayrıntılı bir şekilde ele alır. En ünlü eserleri arasında “Suç ve Ceza“, “Yeraltından Notlar” ve “Karamazov Kardeşler” bulunur.

Émile Gaboriau: Fransız yazar Émile Gaboriau, polisiye roman türünü natüralist yaklaşımla ele alır. Toplumsal sorunları ele alırken, polisiye olayları da merkeze alan Gaboriau’nun en ünlü eseri “L’Affaire Lerouge” olarak bilinir.

Thomas Hardy: İngiliz yazar Thomas Hardy, natüralist yaklaşımla yazdığı romanlarıyla tanınır. İnsanın doğa ve toplumla olan ilişkisini ele alırken, aynı zamanda kadın hakları ve toplumsal reform konularını da işler. En ünlü eserleri arasında “Tess of the d’Urbervilles”, “Far from the Madding Crowd” ve “Jude the Obscure” bulunur.

Émile Zola: Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından Émile Zola, natüralizm akımının kurucusu olan “Rougon-Macquart” serisi ile tanınır. Bu seride Zola, toplumun farklı kesimlerindeki insanların yaşamlarını anlatırken, ekonomik ve sosyal koşulların insan davranışları üzerindeki etkisini vurgulamıştır. Eserlerinde sıkça kullanılan gerilim, trajedi ve ironi gibi unsurlarla okuyucularını etkilemeyi başarmıştır. En ünlü eseri olan Bel Ami, 19. yüzyıl Fransası’nın aristokrasisini ve basını ele alırken, insanların hırsları ve toplumun yozlaşması üzerine de derin bir analiz sunar.

Stephen Crane: Amerikalı yazar Stephen Crane, natüralist edebiyatın önde gelen isimlerinden biridir. Eserlerinde insan doğasını ve sosyal koşulların etkisini sert bir gerçekçilikle ele almıştır. En ünlü eseri olan Kızılderili Savaşı, Amerikan İç Savaşı’nda savaşan bir askerin psikolojik çöküntüsünü ve acımasız savaş koşullarını anlatırken, natüralizmin özelliklerini ve unsurlarını da barındırmaktadır.

Natüralizm, edebiyatta gerçekçilikten daha ileri bir düzeyde insan davranışlarının bilimsel bir açıklamasını sunan bir akımdır. Bu akımın temsilcileri, insanları ve toplumları doğa bilimlerinin yöntemleriyle ele alarak, hayatın acımasız gerçeklerini okuyuculara yansıtmışlardır. Bu yazarlar, eserlerindeki sert gerçekçilikle, insanları ve toplumları etkileyen ekonomik, sosyal ve psikolojik koşulların önemine dikkat çekmişlerdir.

Natüralist Romanların Özellikleri Nelerdir

Natüralizm, gerçekçilikten türemiş bir edebiyat akımıdır ve gerçekçilikteki özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Ancak natüralizm, gerçekçilikten daha ileri giderek insan davranışlarının bilimsel ve deterministik bir açıklamasını sunar. Natüralist romanlar da bu anlayışı yansıtmaktadır ve aşağıdaki özellikleri taşır:

 1. Objektif bir bakış açısı: Tarafsız bir bakış açısıyla yazılmıştır. Yazarlar, karakterlerini ve olayları tarafsız bir şekilde ele alırlar ve okuyuculara kendi yargılarını verme fırsatı sunarlar.
 2. Sosyal ve ekonomik koşullar: Genellikle insanların yaşamlarını anlatırken, ekonomik ve sosyal koşulların insan davranışları üzerindeki etkilerini de ele alırlar. Yazarlar, karakterlerin hayatlarına bu koşulların nasıl etki ettiğini göstermek için detaylı bir araştırma yaparlar.
 3. Doğa betimlemeleri: Doğanın insan davranışları üzerindeki etkilerini de göstermek için doğa betimlemelerine sıkça yer verirler. Doğanın insanları nasıl etkilediğini gösterirler ve insanların doğaya karşı nasıl güçsüz kaldığını vurgularlar.
 4. Toplumsal eleştiri: Çoğunluklar toplumsal eleştiri yaparlar. Yazarlar, toplumdaki sosyal adaletsizlikleri ve ekonomik dengesizlikleri ele alırlar ve bu sorunların insanların yaşamlarına nasıl etki ettiğini gösterirler.
 5. Psikolojik analiz: Karakterlerinin psikolojisini de ele alırlar. Yazarlar, karakterlerinin duygusal durumlarını ve düşüncelerini detaylı bir şekilde ele alarak, okuyuculara daha gerçekçi bir portre sunarlar.
 6. Karmaşık kurgu: Karmaşık bir kurguya sahiptir. Yazarlar, olay örgüsünü ve karakterlerin hayatlarını detaylı bir şekilde ele alırlar ve bunları okuyuculara sunarken, romanın karmaşık bir yapısı oluşur.
 7. Anlatım tekniği: Sıkça iç monolog tekniği kullanırlar. Yazarlar, karakterlerinin iç dünyasını okuyucuya aktarmak için bu tekniği sıkça kullanırlar. Ayrıca yazarlar, diyalogların doğal ve gerçekçi olmasına da özen gösterirler.

Bu tür romanlar, gerçekçilikten daha ileri bir aşamada olduğundan, bazı özellikleri gerçekçilikten farklıdır. Bunlar şunlardır:

 1. Determinizm: İnsan davranışlarının belirli koşullar altında deterministik bir açıklamasını sunarlar. Yani, insanların davranışları, çevresel faktörler ve kalıtımsal özellikler tarafından belirlenir.
 2. Aşırı detay: Karakterlerin fiziksel özelliklerini, psikolojik durumlarını ve sosyal konumlarını çok detaylı bir şekilde ele alırlar.
 3. Sosyal eleştiri: Toplumsal sorunları eleştirel bir perspektifle ele alır ve ekonomik ve sosyal koşulların insan davranışları üzerindeki etkisini araştırır.
 4. Doğal dil: Doğal bir dil kullanarak gerçekçi bir dil tonu yaratırlar. Karakterlerin dil kullanımı, sosyal konumlarına ve eğitim düzeylerine göre değişir.
 5. Yoksulluk ve acımasızlık: Yoksulluk, acımasızlık, hastalık ve şiddet gibi toplumsal sorunları ele alarak, gerçekçi bir şekilde insanların yaşamlarındaki acımasızlığı yansıtırlar.
 6. İç çatışmalar: Karakterlerin içsel çatışmalarına odaklanarak, psikolojik gerilimi yansıtırlar. Karakterlerin zihinsel durumları, onların davranışlarını ve olayların gelişimini etkiler.
 7. Bilimsel yöntem: Karakterlerin davranışlarını araştırmak için bilimsel yöntemleri kullanırlar. Örneğin, bir karakterin davranışını açıklamak için, kalıtımsal faktörleri ve çevresel etkileri birlikte ele alırlar.

Natüralist yani doğalcı romanlar, gerçekçilikten daha ileri bir aşamada olduğundan, daha az popülerdirler. Ancak, bu türün etkisi, modern edebiyatta hala görülebilir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir