Suç ve Ceza Romanının Özeti

 • Romanın adı: Suç ve Ceza
 • Yazarı: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Yayım tarihi: 1866
 • Türü: Psikolojik roman, gerilim, toplumsal eleştiri
 • Yayıncı: The Russian Messenger (Rus Dergisi)
 • Romanın ana karakteri: Raskolnikov (Rusça: Раскольников)
 • Romanın mekanı: 19. yüzyılın Rusya’sı, Sankt-Peterburg şehri
 • Romanın anlatım tekniği: Üçüncü tekil şahıs
 • Romanın üslubu: Dostoyevski’nin kendine özgü anlatım tarzı ile yazılmış, zengin bir dil kullanılmıştır. Roman, ayrıntılı betimlemeler ve içsel monologlarla doludur.

Suç ve Ceza Romanının Özeti (Kısaca)

Fakir bir öğrenci olan Raskolnikov, üst sınıfların aşırı güçlerine karşı bir isyan içinde olan bir gençtir. Fikirleri, bir yanda insanlık ve özgürlük diğer yanda ise güç ve zenginlik arasındaki çelişkiye dayanır. Düşüncelerinin ardından, St. Petersburg’da yaşayan iki tefeci olan Alyona Ivanovna ve kız kardeşi Lizaveta’yı öldürür. Polis onu yakalamasa da, vicdan azabı onu rahat bırakmaz.

Roman boyunca, Raskolnikov’un iç dünyasında yaşadığı çatışmalar ve vicdan azabı ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Ayrıca, Raskolnikov’un suçunu çözmek için çalışan iki polis dedektifi, Porfiry Petroviç ve Zametov, romanın diğer önemli karakterleridir. Raskolnikov, suçu itiraf eder ve hayatını değiştirmeye karar verir. Romanın sonunda, Raskolnikov, Sibirya’daki bir ceza kolonisine sürgüne gönderilir.

Suç ve Ceza Romanının Özeti (Geniş)

Rus yazar Fyodor Dostoyevski tarafından 1866 yılında yazılmış bir romandır. Roman, insanın ahlaki çöküşünü, suç ve cezayı, adalet ve vicdanın sınırlarını, insanın iç dünyasındaki çatışmaları konu alır. Ayrıca, 19. yüzyılın Rusya’sındaki yoksulluk ve toplumsal sorunlar da romanın önemli bir parçasını oluşturur.

Romanın ana karakteri, yoksul bir öğrenci olan Raskolnikov’dur. Raskolnikov, St. Petersburg’da yaşamaktadır ve fakirlik nedeniyle hayatta kalmakta güçlük çekmektedir. Raskolnikov, kendi kendine bir teori geliştirir: Eğer bir kişi, toplumun zararına olan bir suçu işleyerek birçok kişiyi faydalandırırsa, o kişi suçlu değil, kahramandır. Raskolnikov, bu teoriyi gerçek hayata uyarlar ve bir tefeciye saldırarak onu öldürür. Ancak, cinayetin ardından pişmanlık duyar ve vicdan azabı çeker.

Roman, Raskolnikov’un iç dünyasındaki çatışmaları, cinayetin etkilerini, toplumsal adalet ve vicdanın sınırlarını anlatır. Raskolnikov, polis dedektifi Porfiry Petroviç tarafından yakalanır ve cinayeti itiraf eder. Raskolnikov’un pişmanlığı, romanın sonunda başka bir karakterin hayatını kurtarmasına neden olur ve roman, umutlu bir notla sona erer.

Suç ve Ceza“, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve toplumsal sorunları ele alan önemli bir romandır. Roman, Dostoyevski’nin en önemli yapıtları arasında yer almaktadır ve edebiyat tarihinin en önemli eserleri arasında kabul edilir.

Roman, aynı zamanda nihilizm, intihar, psikoloji ve insanın özgürlüğü gibi temaları da işler. Raskolnikov’un hayatı ve kararları, roman boyunca tartışılmaktadır.

Romanın diğer karakterleri de önemlidir. Sonya, Raskolnikov’un suçlu olduğunu bilmekle birlikte ona destek olan fakir bir fahişedir. Polis dedektifi Porfiry Petroviç, Raskolnikov’un zihinsel çatışmalarını ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Avukat Luzhin, bir diğer karakterdir ve zengin bir adamdır. Luzhin, Raskolnikov’un arkadaşı Sonia’ya evlenme teklif eder ve onu ahlaki olarak aşağılar. Dostoyevski, Luzhin karakteriyle, zengin ve güçlü insanların nasıl çıkarcı olduklarını eleştirir.

Romanın sonu, Raskolnikov’un kendi suçunu itiraf etmesiyle sonuçlanır. Ancak, Dostoyevski, Raskolnikov’u cezalandırmaz. Raskolnikov, insanların birbirlerine karşı daha anlayışlı olmaları gerektiğine inanmaktadır ve roman, onun bu fikriyle sona erer.

“Suç ve Ceza”, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve toplumsal sorunları anlatmasıyla önemli bir roman olarak kabul edilir. Roman, Rus edebiyatının en önemli eserleri arasında yer almaktadır ve dünya edebiyatında da önemli bir yere sahiptir.

Romanın bir diğer önemli teması da insanın özgürlüğüdür. Raskolnikov, kendi özgürlüğü için suç işleyebileceğine inanır. Ancak, roman boyunca, Raskolnikov’un aslında suçunun onu ne kadar özgürleştirmediği anlatılır. Suçunun ardından, Raskolnikov kendini hapsedilmiş hisseder ve vicdan azabı çeker.

Roman ayrıca, nihilizmin etkilerini de ele alır. Raskolnikov, nihilist bir teoriye sahiptir ve insan hayatının hiçbir anlamı olmadığına inanır. Ancak, Roman boyunca, Raskolnikov’un nihilist görüşlerinin hatalı olduğu anlatılır. Dostoyevski, insanların birbirine karşı anlayışlı olmaları ve birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini savunur.

Romanın psikolojik boyutu da oldukça önemlidir. Raskolnikov’un iç dünyasındaki çatışmalar ve düşünceler, romanın ana unsurlarından biridir. Dostoyevski, insanın zihinsel sağlığına ve psikolojik durumuna dair birçok detayı romanında işler. Roman, modern psikolojiye de ilham kaynağı olmuştur.

“Suç ve Ceza”, edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan bir romandır. Roman, insanın iç dünyasındaki çatışmaları, toplumsal sorunları, ahlaki değerleri, insanın özgürlüğünü ve psikolojik durumunu ele alır. Dostoyevski, romanıyla, insanlar arasındaki anlayış, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dair önemli bir mesaj verir.

Olay Örgüsü

Raskolnikov, yoksul bir öğrencidir ve yoksulluk, güçsüzlük ve aşağılık duygularıyla boğuşmaktadır. Kendisini üstün bir insan olarak görür ve kendisine göre, sıradan insanların yasa dışı eylemlerle karşı karşıya kalması durumunda bağışlanabilir.

Alyona Ivanovna ve Lizaveta, Raskolnikov’un karşılaştığı maddi zorlukları azaltmak için başvurduğu bir tefeci ve yardımcısıdır. Raskolnikov, Alyona Ivanovna’yı öldürmeye karar verir ve suçu işlerken Lizaveta’yı da öldürür.

Ancak suçun işlenmesinden sonra, Raskolnikov, vicdan azabı çeker ve psikolojik olarak çöküş yaşar. Polis soruşturması sırasında, Raskolnikov’un davranışları şüpheli görülür ve şüpheler artar.

Raskolnikov, Sonya adında bir fahişe ile tanışır ve onun yardımıyla suçunu itiraf eder. Sonunda, Raskolnikov, suçunu itiraf eder ve polise teslim olur.

Mahkemede, Raskolnikov suçunu itiraf eder ve sürgüne gönderilir. Ceza kolonisinde, Raskolnikov, suçunun sonuçlarını yaşar ve vicdan azabıyla boğuşur. Romanın sonunda, Raskolnikov, Sonya’nın yardımıyla vicdanını arındırır ve yeniden doğar.

Suç ve Ceza Romanının Ana Karakterleri ve Kişi Kadrosu

Raskolnikov (Rusça: Раскольников): Romanın ana karakteridir. Yoksulluktan ve toplumsal adaletsizlikten bıkmış bir üniversite öğrencisidir. Felsefi düşünceleri olan ve Nietzsche’nin etkisinde kalan Raskolnikov, yoksulluğunu sona erdirmek için bir kadın tefeci ve kız kardeşini öldürür. Roman boyunca, suçunun ardından yaşadığı vicdan azabı ve psikolojik çatışmalar anlatılır.

Sonya Marmeladova (Rusça: Соня Мармеладова): Fakir bir fahişe ve Raskolnikov’un arkadaşıdır. Ailesinin geçimini sağlamak için fahişelik yapmak zorunda kalan Sonya, kendisi için seçtiği yoldan pişmanlık duymaktadır. Raskolnikov’un suçunu öğrendiğinde onunla birlikte olur ve suçunu itiraf etmesinde yardımcı olur.

Porfiry Petroviç (Rusça: Порфирий Петрович): Polis dedektifi olan Porfiry, Raskolnikov’un peşine düşen ve suçunu çözmeye çalışan kişidir. Zekice ve kurnaz bir adamdır ve Raskolnikov’un psikolojisini kullanarak onu itiraf ettirmeye çalışır.

Dmitri Prokofitch Razumikhin (Rusça: Дмитрий Прокофьевич Разумихин): Raskolnikov’un arkadaşı olan Razumikhin, dürüst, çalışkan ve yardımsever bir kişidir. Raskolnikov’un suçunu öğrendiğinde onunla birlikte olur ve ona destek olur.

Avukat Luzhin (Rusça: Лужин): Zengin bir adam ve Sonia’ya evlenme teklif eden kişidir. Ancak, Luzhin, kontrol manyağı bir kişiliğe sahiptir ve diğer karakterler tarafından genellikle sevilmez.

Katerina Ivanovna Marmeladova (Rusça: Катерина Ивановна Мармеладова): Sonya’nın üvey annesi olan Katerina, ailesinin geçimini sağlamak için çalışan bir kadındır. Alkolik kocası Marmeladov’un ölümünden sonra fakirlik içinde yaşamaya başlar ve kızı Sonya’yı fahişelik yapmaya zorlamak zorunda kalır.

Marmeladov (Rusça: Мармеладов): Katerina’nın kocası olan Marmeladov, alkolik bir eski memurdur. Romanın başlangıcında, Raskolnikov ile bir araya gelir ve ona hayat hikayesini anlatır. Daha sonra, kazara bir at arabasının altında kalır ve ölür.

Svidrigailov (Rusça: Свидригайлов): Zengin bir adam olan Svidrigailov, hayatında birçok kadına zulmetmiş biri olarak tasvir edilir. Raskolnikov’un suçunu biliyor ve ona şantaj yapmaya çalışıyor. Ayrıca Raskolnikov’un sevgilisi olan Dounia’ya da ilgi duyuyor.

Pulcheria Alexandrovna (Rusça: Пульхерия Александровна): Raskolnikov’un annesi olan Pulcheria Alexandrovna, oğlunun iyiliği için sürekli endişelenir. Roman boyunca Raskolnikov’a yardım etmeye çalışır.

Avdotya Romanovna (Rusça: Авдотья Романовна): Dounia olarak da bilinen Avdotya Romanovna, Raskolnikov’un kız kardeşidir. Zeki, güzel ve kararlı bir karakterdir. Luzhin ile nişanlıdır, ancak nişanı Raskolnikov tarafından engellenir.

Pyotr Petrovitch Luzhin (Rusça: Петр Петрович Лужин): Zengin bir adam olan Luzhin, Dounia ile nişanlıdır. Kontrolcü ve bencil bir kişiliğe sahiptir.

Zametov (Rusça: Заметов): Raskolnikov’un eski sınıf arkadaşı olan polis dedektifi. Porfiry Petroviç’in meslektaşıdır ve suçun çözülmesinde önemli bir rol oynar.

Lizaveta Ivanovna (Rusça: Лизавета Ивановна): Alyona Ivanovna’nın kız kardeşi olan Lizaveta, Raskolnikov tarafından yanlışlıkla öldürülür. Sessiz, masum bir karakterdir.

Alyona Ivanovna (Rusça: Алёна Ивановна): Tefeci olan Alyona, Raskolnikov tarafından öldürülen ilk kişidir. Kibirli, bencil ve zalim bir karakterdir.

Bu karakterler, “Suç ve Ceza” romanındaki en önemli kişilerdir. Roman boyunca birbirleriyle etkileşim halindedirler ve Raskolnikov’un suçu ve sonrasında yaşadığı vicdan azabı hakkındaki hikayeleri anlatılır.

Konusu

Romanın merkezinde, bir Rus öğrenci olan Raskolnikov’un hikayesi yer alır. Raskolnikov, yoksul bir öğrencidir ve fikirleri, insanlık ve özgürlük arasındaki çelişkiye dayanır. Raskolnikov, St. Petersburg’da yaşayan iki tefeci olan Alyona Ivanovna ve kız kardeşi Lizaveta’yı öldürür. Raskolnikov, suçu itiraf eder ve hayatını değiştirmeye karar verir. Romanın sonunda, Raskolnikov, Sibirya’daki bir ceza kolonisine gönderilir.

Teması

Suç ve ceza romanının teması, insan doğasının karmaşıklığıdır. Roman, insanların iç dünyasını ve davranışlarını anlamaya çalışır. Raskolnikov’un eylemleri, onun insan doğası hakkındaki fikirlerini yansıtır. Fakirlik, güçsüzlük ve aşağılık duygusu gibi kavramlar, Raskolnikov’un zihninde biriken öfke ve isyan duygularını besler. Raskolnikov, kendisini üstün bir insan olarak görür ve kendisine göre, sıradan insanların yasa dışı eylemlerle karşı karşıya kalması durumunda bağışlanabilir.

Roman, insanların suç işleme eğilimlerini ve bu suçların sonuçlarını sorgular. Raskolnikov, Alyona Ivanovna ve Lizaveta’yı öldürerek suç işler. Fakat suçun işlenmesinden sonra, Raskolnikov, vicdan azabı çeker. Suçun ona verdiği psikolojik etki, onu yavaş yavaş çöküşe götürür. Raskolnikov, sonunda suçunu itiraf eder ve kendisini polise teslim eder.

Ayrıca roman, ahlaki, sosyal ve felsefi sorulara da cevaplar arar. Raskolnikov’un fikirleri, insan doğası ve toplumun ilişkisi hakkında felsefi bir tartışmaya yol açar. Roman, ayrıca toplumdaki sınıf ayrımlarını ve yoksulluğun sebep olduğu zorlukları da ele alır.

Bir diğer tema da ceza sisteminin adaleti ve insan onuruna saygı gösterip göstermediğidir. Raskolnikov, ceza kolonisinde sürgünde yaşamak zorunda kalır ve bu onun suçunun sonuçlarını yaşamasını sağlar. Roman, ceza sistemine, adaletin işleyişine ve insan haklarına değinir.

Ana Fikri

“Suç ve Ceza” romanının ana fikri, insan doğasının karmaşıklığıdır. Roman, insanların iç dünyasını, davranışlarını ve suç işleme eğilimlerini anlamaya çalışır. Raskolnikov’un eylemleri, onun insan doğası hakkındaki fikirlerini yansıtır. Fakirlik, güçsüzlük ve aşağılık duygusu gibi kavramlar, Raskolnikov’un zihninde biriken öfke ve isyan duygularını besler. Ancak suç işledikten sonra, Raskolnikov, vicdan azabı çeker ve çöküşe doğru ilerler. Roman, ayrıca ahlaki, sosyal ve felsefi sorulara da cevaplar arar ve ceza sisteminin adaleti ve insan onuruna saygı gösterip göstermediğine de değinir.

Önemi

Romanın önemi: “Suç ve Ceza”, edebiyat tarihinde ve Rus edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir romandır. Roman, insanın iç dünyasındaki çatışmaları, toplumsal sorunları, ahlaki değerleri, insanın özgürlüğünü ve psikolojik durumunu ele alır. Ayrıca, modern psikolojinin gelişiminde de önemli bir rol oynamıştır.

Robinson Crusoe Özeti & Anna Karenina Romanının Özeti Tolstoy

23 yorum

 1. roman çok güzel çok etkilendim harika bir roman dostoyevski ye çok teşekkür ederiz

 2. Özet cidden çok kötü öncelikle ruh hastası değil tamamen mantıklı akıllı bir insan ve yaptığı cinayetin her hareketinde kendi düşüncesinden caymamaktadır. Yanniz planında tek bir şeyi unutmuş cinyet sonrası büyük bir bunalıma sürükleyecek olan pişmanlıktır cinayetin sebebi de para değil hayatta başarmak istediği insanların lideri olma konumuna gelmedeki gereksinimini karşılamaktır ayrıca tefeci kadın ise insanlara borç vererek onları faizle sömürmektedir. Bu kangreni ameliyatla alma inancında işlemiştir bu cinayeti. Ayrıca polislerle bırak arkadaş olmayı tiksiniyo onlardan bu eseri okuduuma çok mutluum okulda okutulabilcek en gzl eserlerden walla ne yazıkki sınavdan bi hafta önce başladım okumaya

 3. ya kitabı okudum raskalnikov ruh hastası degil yoksullugu yüzünden hırsızlık yapan ama yanısırada çok zeki nasıl neyapacagını düşünen bir kişi olarak algıladım doru algıladıgımada eminin ve sonundada çok güzel bitiyor yaaaaaaa açıkcası çok güzel bir kitap hala elimde çok zor bitti ne bitmez kitapmış yazar amma yazıbermiş neyse ben kaçar çok güzel ya aslında ben de edebiyat hocamız bu sene 70 kitap okuyacaksınız dedide ondan yani

 4. slm ben buse bu kitab benim ilk kitabım bunu çok seviyorum …. bu kitap beni değiştirdi onu çok seviyorum dostoyevski çok süper yazmış onuda çok seviyorum… herkez okusun çok süper suç ve ceza SUÇ VE CEZA…….

 5. sinem yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bidefa kız ruh hastası falan degilki nerden ruh hastası yaptınız kızı iki dakkada

 6. evet raskalnikov ruh hastasıydı çünkü ruh hastası olmayan biri parasını çaldığı kadını o kadar vahşi şekilde öldürmez

 7. bence çoooooooooooooooooook güzel bir eser ama ruh hastalığı diye bişe yok bu sadece bilinç altı konularından oluşuyor bence……

 8. kitap okumak güzeldir ben genellikle roman okurum….özellikle etkileyici romanları severim

 9. ben kıtabı gecen sene aldım yarısınna kadar gelebıldım gerı kalan sayfasını cook merak edıorum gercekten cok gusel bır kıtap okumayanlar o okusun bence 1 okusun cok begenıorum yuz tmeml eser harıkkkaaaa

 10. ya süper biii roman olmuş benim ilk uzun okudugum romanlardan biridir bu kitabı okmayanlar lütfen yanlış yorum yapmasınlar veya heeç yor
  m yapmasınlar dostoyvskinin ellerine saglık biz ögrencilere güzel biiiiiii roman yazmış kiiii okjumayanlarda okusun tafsiye ederim mükkkkkemeeelllll

 11. Dostoyevskinin bütün eserlerini beğeniyorum süpper yani
  bu arada özet içun teşekkürler!!!!!!!!!!!!

 12. slm suc ve ceza kitabını okumayı cok ıstiyorum ama derslerim yüzünden okumak çok zorlaşıyor sizlerde bilirsinizki okullakitap bir arada itmiyor oyüzden bukitabı okuyamadım ama kardeşim okumayı cok istiyorama emin olun ki bukitabı okuyacagım

 13. Etkileyici br konsu var ayrıca düşündrücü adam yaptığı cinayetin bütün boyutlaryla karşıkarşıya geldiği halde vicdanıylada yarğılanıyor ama kitapta br aşktan da bahsediyordu yanlş hatırlamıyorsm yine de çok güzel olmş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir