Kategori: Kısaca Özetler

Sönmeyen Ateş Tiyatro Oyunun Özeti

Sönmeyen Ateş Tiyatro Oyunu Hakkında Kısa Bilgi Dram niteliği taşıyan Sönmeyen Ateş adlı oyunda Nahid Sırrı Örik, Millî Mücadele yıllarında yaşananları anlatmıştır. Milletin varlık-yokluk mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı’nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakârlık gibi kişilik özelliklerini eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır: GALİP — Evet, bugün mecliste haber aldım. Son dört günlük muharebelerde çok mühimmat sarfolunmuş. On beş yirmi gün evvel Roma’da kabul etmedikleri fiyata şimdi razı olacaklar. (Odanın içinde gider gelir.) Ben başka bir şey düşünüyorum: Şimdi son sözü söylememeliyiz. İtalya’dan sormak ......

Fermanlı Deli Hazretleri Tiyatrosu Konusu ve Özeti

Fermanlı Deli Hazretleri Tiyatrosu Konusu ve Özeti Sultan İbrahim devrinde Fermanlı Deli Hazretleri diye anılan Musa ile uşağı Şatır, gelen hastaları odalarında kabul eder. Oda haraptır; odada raf üzerinde çömlekler, kaplumbağa kabukları, sığır çenesi gibi garip şeyler vardır. Odanın duvarında ise levhalar ve tılsımlar bulunur. Musa, bu odanın bir köşesinde oturarak gelenlerin sorunlarını zekâsı, kurnazlığı ve rastlantılar sayesinde çözer. Yaşlı bir kadın, doğum yapamayan genç bir kadın için Musa’dan yardım ister. Bu sırada aradıkları Rakım Ağa’nın yaşlı kadının komşusu ve saraya kuşçubaşı ......

Oğuz Atay

Oğuz Atay Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1934-1977) İnebolu’da doğdu. 1951’de Ankara Maarif Kolejini bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde yaptı. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) öğretim üyesi olarak bir süre çalıştı. Oğuz Atay, 1970’li yıllarda yazdığı eserleriyle Türk edebiyatında modernist roman ve öykünün öncülerinden oldu. Roman ve hikayeden başka tiyatro ve günlük türünde de eser verdi. Daha çok, toplumcu gerçekçiliğin hâkim olduğu bir dönemde bu çizginin dışına çıkarak modernizm çizgisinde farklı biçim, ......

Tutunamayanlar Romanının Özeti

Tutunamayanlar Adlı Romanının Kısa Özeti Oğuz ATAY Roman, genç bir gazetecinin yazdığı Sonun Başlangıcı adlı ön sözle başlar. Bu ön söze göre gazeteci, bir tren yolculuğu sırasında Turgut Özben adında bir mühendisle tanışır. Yolculuk süresince çok ilginç bulduğu bu mühendisle sohbet eder. Daha sonra gazeteci, bir yardım örgütünün sağladığı araştırma bursuyla iki yıl kadar Avrupa ülkelerinde dolaşır. Türkiye’ye döndüğünde masasının çekmecesinde büyük bir paket bulur. Bu paket kendisi Avrupa’ya gittikten kısa bir süre sonra gelmiş ve orada unutulup kalmıştır. Paketten bir ......

Murtaza Romanının Özeti

Murtaza Romanı Hakkında kısa bilgi Orhan Kemal’in toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı Murtaza adlı roman, 1952 yılında önce gazetede tefrika edilir ve aynı yıl kitap olarak yayımlanır. Eser eklemeler yapılarak 1969’da yeniden yayımlanır. Büyük ilgi gören roman 1965’te Murtaza, 1984’te ise Bekçi adıyla iki kez sinemaya uyarlanır; tiyatro eseri olarak da sahnelenir. Romandaki olaylar, II. Dünya Savaşı sonrasında, Adana’da geçmektedir. Yazar; bu eserinde bir fabrikada gece kontrolörü olan, görevini her şeyin üstünde tutan, saf bir adam çevresinde gelişen olayları toplumcu gerçekçiliğe bağlı kalarak ......

Viran Dağlar ve Makedonya Necati Cumalı

Viran Dağlar ve Makedonya Özet Balkanlardan gelip Türkiye’ye yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Necati Cumalı, Ege bölgesi insanlarının çeşitli problemleri çevresinde kurulan romanlarından sonra Makedonya 1900 ve Viran Dağlar’da Makedonya’yı ele alır. Makedonya’nın kendine has yapısı, köy ve kır hayatını bütün boyutlarıyla içine sindirmiş insanların yaşama tarzlarını anlatma esasına bağlı metinlere has kurgu içerisinde dile getirir. Viran Dağlar’daki Zülfikâr Bey, Balkanlardaki Türklüğe ait ayakta kalma çabalarının sembolü olarak da değerlendirilebilir. Anahtar Sözcükler: Necati Cumalı, Viran Dağlar, Makedonya Mekân-İnsan/Makedonya-Zülfikâr Bey Anlatma esasına bağlı edebî ......

Huzur Romanının Özeti

Huzur Romanının Kısa Özeti Mümtaz henüz çocukken anne ve babasıyla birlikte yaşadığı şehrin işgali sırasında babası bir Rum tarafından öldürülür. Bu olay üzerine Mümtaz ve annesi, Akdeniz kıyısında bir şehirde yaşayan uzak bir akrabalarının yanına gider. Kısa bir süre sonra Mümtaz’ın annesi de hastalanır ve ölür. Daha sonra Mümtaz, amcasının oğlu İhsan’ın yanına, İstanbul’a gönderilir. İstanbul’da onu büyük yengesiyle İhsan karşılar. İhsan, Mümtaz’dan yirmi üç yaş büyüktür. Galatasaray Lisesinde tarih öğretmenliği yapan İhsan, sahip olduğu geniş kültür ve donanımıyla dönemin önemli aydın ......

Mahşer Özeti Peyami SAFA

ROMANIN  KONUSU:             Nihad’ın  Muazzez’e aşkını  ve düşündüğü İstanbul’un nasıl değiştigini ,devletin ne kadar kötü duruma düştüğünü anlatıyor. KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ: Peyami Safa (1899- 15 Haziran 1961): Yazar. İstanbul'da doğdu. Meşhur şair İsmail Safa'nın oğludur. Düzenli bir öğrenim göremedi. Kendi kendisini yetiştirdi. 13 yaşında hayata atıldı. Posta Telgraf Nezaretinde çalıştı. Öğretmenlik (1914-1918), gazetecilik (1918-1961) yaptı. Hayatını yazıları ile kazandı. İstanbul'da öldü. Peyami Safa Romanları: Gençliğimiz (1922), Şimşek (1923), Sözde Kızlar (1923), Mahşer romanı (1924), Bir Akşamdı (1924), Süngülerin Gölgesinde (1924), Bir Genç Kız Kalbinin ......

Silahlara Veda Romanının Özeti

Silahlara Veda Romanının Özeti Ernest Hemingway Ernest Hemingway’in 1929 yılında kaleme aldığı Silahlara Veda romanındaki olaylar I. Dünya Savaşı sırasında geçmektedir. Roman, 1915 yılının sonbaharında, İtalyan ordusu, Avusturya ve Almanya orduları karşısında çetin bir muharebe vermektedir. İtalyan ambulans birliğinde çalışan ve genç bir Amerikalı olan Teğmen Frederic Henry (Fırederik Henri), bu sıralarda dostları Rinaldi, Papaz ve Bölük Komutanı ile birlikte cephededir. Rinaldi bir doktordur. Henry de yaralı ya da ölü askerlerin cephe gerisine arabalarla taşınmasından sorumlu subaydır. Savaşın acımasız yüzünü tüm gerçekliğiyle ......

Bin Hüzünlü Haz Romanının Özeti

Bin Hüzünlü Haz Romanının Özeti Bir hikâyenin yazılış öyküsünü anlatan romanın iki ana kahramanı vardır: yazar-anlatıcı ve Alaaddin. “Beni en çok suçtan arınmışlığım tedirgin ediyor.” diye söz başlayan Alaaddin, kargaşanın ve suçun hâkim olduğu şehrin sokaklarında suça bulaşmış insanları arayarak onlarla karşılaşmayı ister. Ancak bu arzusunu bir türlü gerçekleştiremez. Alaaddin eve dönerek TV’de şiddet içerikli haberleri, insanı baskı altına alan insanın, iç dürtülerini harekete geçiren reklamları ve iyilik ile kötülüğün başarısız bir senaryoyla işlendiği kötü bir filmi sıkılarak izler. Alaaddin’in gözünde ......

İbrahim Efendi Konağı Romanının Özeti Samiha AYVERDİ

İbrahim Efendi Konağı Romanının Özeti Gediz derebeylerinden tiftik tüccarı Ali Bey’in oğlu olan İbrâhim Efendi, uzun yıllar Meclis-i Maliye reisliği yapmış, devrin ileri gelen devlet adamlarındandır. İbrâhim Efendi, ailesinden kalan mirasın çoğunu kendisi alarak küçük bir kısmını kardeşleri Hilmi Bey ve Bâise Hanım’a paylaştırmıştır. Bu sayede elde ettiği servetle oldukça debdebeli bir yaşam sürmektedir. Karısı genç yaşta ölen İbrahim Efendi kızları Şükriye Hanım ve Şevkiye Hanım ile damatları Salih Bey ve Yusuf Bey’le birlikte o zamanlar şehrin gözde bir semti olan ......

Yılkı Atı Romanının Özeti

Yılkı Atı Romanın Özeti Üssüğünoğlu İbrahim; iki oğlu, bir kızı ve eşiyle birlikte çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren fakir bir köylüdür. İbrahim’in en büyük hayali çok zengin olmak, köylünün elindeki tüm tarlaları satın alarak ekip biçmek, elde ettiği gelirle üst katından Erciyes’i görebildiği bir konak yaptırmak, gelen geçen herkesi bu konakta ağırlayarak şanını duyurmaktır. Öküzler su içmek için dereye iner- ken hayal dünyasından uyanan İbrahim, düşlerinin gerçekleşmeyeceğinin farkına varır ve sinirlenir. Eve döndüğünde ise sinirini bir zamanlar kendisinin göz bebeği olan, birinci ......

Tomris Uyar

Tomris Uyar (1941-2003) İstanbul'da doğmuştur. Ortaöğrenimini Amerikan Kız Kolejinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde tamamlamıştır. Tomris Uyar, R. Tomris imzası ile yayımladığı çevirilerle tanınmıştır. 1971 yılında ilk hikâye kitabı “İpek ve Bakır”ı yayımlayarak edebiyat dünyasına adım atmıştır. 1980’e kadarki ilk dönem öykülerinde Sait Faik çizgisini sürdürmüştür. Bu hikâyelerinde İkinci Yeni şiirlerinden esinlenmiştir. 1981’den sonra 2002 yılına kadar yazdığı hikâyelerinde izlenimci kimliğinden uzaklaşarak yeni biçimsel arayışlara girmiştir. “Gezegen Kızları”nda postmodern hikâyemizin ilk örneklerinden birini vermiştir. Hikâyelerinde genellikle toplumun farklı kesimlerinden insanları işlemiştir. ......

Sevinç adlı Hikaye Tahlili incelemesi (Mustafa Kutlu)

Mustafa Kutlu’nun “Hayat Güzeldir” kitabında yer alan Sevinç adlı hikâyesi, taşradan yeni geldikleri konuşmalarından anlaşılan sekiz on yaşlarındaki iki simitçi çocuğun, kendi öğünleri olan simitleri parktaki güvercinlere yedirmelerinden duydukları sevinci ve mutluluğu anlatan bir öyküdür. Anlık yaşanan mutlulukların insan hayatı için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak isteyen yazar, parktaki simitçi çocukların birbiriyle ve güvercinlerle yaptıkları simit paylaşımını konu edinir. Öğleden sonra gerçekleşen bu kısa olay, toplumsal yaşamda giderek unutmaya başladığımız bazı değerleri hatırlatmaktadır: kendi hakkına razı olmak, başkalarının haklarını gözetmek, günlük ......

Ricat Adlı Öykü (Hikaye)

RİCAT Duvarların üstü pürüzlenmiş. Bahçe duvarının orta bölümündeki taşlar da yıkılıp yığılmışlar oracığa. Bir yanlarından gür acı yeşil otlar fışkırmış ve iki metre yüksekliğindeki duvarın, tepesi boyunca, sanki bir başka tarlalardan sökülen yabanıl otlar gelişigüzel buralara serpiştirilmiş. Her bir yanından fışkırıyorlar duvarın ve ev bütün bütün eski (hele bu bakımsız kalmış bahçenin ortasında yan yana duruşuyla). Büsbütün. Nerde benim sokaklarım? Kunduralarımı çarptığım taşlar? Sol baş köşesinde yüzlerini kurtlar yemiş, süngerleşmiş kalın bir mertek, oradan bel veren evin ahşap duvarına destek olsun ......

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite Değerlendirme Soruları

1)  Ne içindeyim zamanın, Ne de büsbütün dışında; Yekpâre, geniş bir ânın Parçalanmaz akışında. Bu dörtlükte hangi bilgi alanı ya da bilim dalının etkisi ağır basmaktadır? 2)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamam- layınız. a) ............................ amacı psikolojinin bakışıyla edebiyatı ve edebî eseri değerlendirmektir. b) Edebî eserlerdeki kahramanların iç dünyasını yansıtan ............................ ve ............................ gibi anlatım teknikleri kullanılır. c) Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, ............................ Türkçenin Arap dili karşısında zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı ............................. . ç) Edebiyatta ............................ , felsefede ise ......

Ayaşlı ile Kiracıları Özeti Memduh Şevket Esendal

Memduh Sevket Esendal, Ayaşlı ve Kiracıları romanında, Cumhuriyet sonrası Ankara’sında bir apartmanın dokuz dairesinde oturanların günlük yaşamlarından kesitler verir. Ankara’nın kuruluş yıllarında, yıkılan bir düzenden yeni bir toplum düzenine geçmenin sarsıntıları arasında bocalayan "Küçük adam"ların yaşantılarını dile getirir. Roman yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı, oda oda kiraya verilen bir katında geçer. Burası, Ayaşlı İbrahim Efendi adında, eşkıyalık, zaptiye çavuşluğu, arzuhalcilik, otelcilik yapmış, şaşılacak derecede, çeşitli kılıklara girip çıkmış bir adamın elindedir. Her odasında toplumumun çeşitli tabakalarından kopup gelmiş ......

Gödeli Mehmet Özeti MEMDUH ŞEVKET ESENDAL

KİTABIN KONUSU: Mavnacılıkla uğraşan bir gencin yaşam kavgası, bu sırada başına gelen olaylar ve toplumun değişimi.KİTABIN ÖZETİ: Serin bir sonbahar akşamıdır.Eski köprüden geçerken parmaklığın kenarında yığılmış bir kalabalık görür.Kalabalık mavnaları seyreder.Mavnacılar ise ellerindeki kancalarıyla öteye beriye dayanarak ve birbirine bağırarak çıkmaya çalışırlar;fakat bir yandan iskeleye yanaşmaya çalışanşirket vapurları,bir yandan da akıntı onlara engel olur.Onların bu hali her gün görülür.Bu adamcağızlar denizlerle,rüzgarlar-la ,insanlarla boğuşur.Orada gözüne bu adamcağızları izleyen ve izlerken ağlayanihtiyar takılır. İhtiyar,üzerine direk düşecek bir genci uyarır.İhtiyara neden ağladığını sorar.İhtiyar gözlerini silerek ......

Ateşten Gömlek Özeti Halide Edip ADIVAR

1) KİTABIN KONUSU: Ateşten Gömlek İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatıyor. 2) KİTABIN ÖZETİ: Dışişleri bakanlığı memurlarından Peyami, zengin bir ailenin oğludur. Peyami’nin yakını Cemal, Birinci Dünya Savaşı’na katılmış, savaşta yaralanmış bir subaydır. Cemal, Peyami’yi Binbaşı İhsan ile tanıştırır. Peyami, Cemal ve İhsan sık sık buluşarak memleketin içinde bulunduğu durumu tartışırlar. Cemal’in kız kardeşi Ayşe, İzmir’de oturmaktadır. 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilir. İşgalciler, Ayşe’nin eşi Mukbil Bey ve oğlunu öldürür. Ayşe’yi de kolundan yaralarlar. İzmir’de ......

Kerem İle Aslı Hikayesi

KEREM İLE ASLI Şiraz Şahı Süruri Şah ile bunun musahipi Yehud adlı Keşiş'in çocukları olmaz. İkisi birer hırka giyip seyahate çıkarlar. Yolda bir Derviş’le karşılaşırlar; Derviş Şah'a selâm durur ve adı ile hitab eden Şah, onun kerametine hükmedip derdini açar. Derviş, bir elmayı ikiye bölüp yarısını Şah’a yarısını Keşiş'e verir; bu elmaları evde karılarıyla bölüşüp yemelerini ve Allah'ın emrine varmalarını, doğacak çocukları da birbirine vermelerini tenbih ederek gözden kaybolur. Şah'la Keşiş, Derviş'in dediğini yaparlar; vakit tamam olunca,Şah’ın bir oğlu, Keşiş’in de ......
Yandex.Metrica