Sönmeyen Ateş Tiyatro Oyunun Özeti

Sönmeyen Ateş Tiyatro Oyunu Hakkında Kısa Bilgi

Dram niteliği taşıyan Sönmeyen Ateş adlı oyunda Nahid Sırrı Örik, Millî Mücadele yıllarında yaşananları anlatmıştır. Milletin varlık-yokluk mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı’nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakârlık gibi kişilik özelliklerini eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır:
GALİP — Evet, bugün mecliste haber aldım. Son dört günlük muharebelerde çok mühimmat sarfolunmuş. On beş yirmi gün evvel Roma’da kabul etmedikleri fiyata şimdi razı olacaklar. (Odanın içinde gider gelir.) Ben başka bir şey düşünüyorum: Şimdi son sözü söylememeliyiz. İtalya’dan sormak mecburiyetindeyiz diyelim ve onlara yüzde on zam teklif ettirelim. Bunun komisyonu tabiî çok daha yüksek olacağı için işin letafeti büsbütün artar. Bu Ankara’nın sade kahrını değil biraz da lütfunu görelim canım!

Sönmeyen Ateş Tiyatro Oyunun Kısaca Özeti

Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı günlerde varlıklı ve nüfuzlu birkaç aile İstanbul’dan İtalya’ya kaçmıştır. Roma’da bir otelde kalan bu aileler, lüks yaşantılarını devam ettirebilmek için farklı iş ilişkileri peşindedir. Ailelerden biri (eski Paşa Seyfeddin Bey, kızı Neriman Hanım ve damadı Fuat Bey), Millî Mücadele’de ihtiyaç duyulan askerî mühimmatın tedarikinde İtalyanlarla Ankara Hükûmeti arasında komisyonculuk yapmaktadır. Fuat Bey millî hislerini bir ölçüde korumuştur. Ailenin millî hislerini bütünüyle yitirmiş
diğer üyeleri ise Anadolu’nun içinde bulunduğu koşullardan azami derecede yararlanmak hevesiyle mühimmat için Ankara Hükûmeti’nden yüksek fiyat istemektedir.
Fuat; karısı ve kayınpederinin ısrarı sonucu mühimmat tedariki görüşmeleri için Ankara’ya gider. Amaç mühimmatın kendileri aracılığıyla tedarikini sağlayarak yüksek kazanç elde etmektir. Mustafa Kemal’in Meclis’teki bir konuşmasını dinleyen Fuat, bundan çok etkilenir ve Ankara’ya geliş amacından pişmanlık duyar.
Neriman, Fuat’a Millî Mücadele için büyük bir kârdan vazgeçmesini ve hastanedeki fedakârca çalışmasını kullanarak önemli bir makam elde etmesi hâlinde ondan ayrılmayabileceğini söyler. Fuat; Neriman’a büyük mahrumiyetlere katlanan halkın sırtından çıkacak bir parayı kabul edemeyeceğini, harap kalan memleketin bir kasabasından ötekine giderek mütevazı bir hayat süren bir doktorun karısı olmaya razı ise kendisiyle kalabileceğini söyler. Neriman bu şartlarda onunla kalamayacağını, ondan boşanacağını söyleyerek oradan ayrılır.
Mustafa Kemal’in hastaneye gelerek yaralıları ziyaret edeceği haberini alan Seyfeddin Bey’le Neriman, bu fırsatı kaçırmak istemez. Seyfeddin Bey, Mustafa Kemal’in gözüne girerse iyi bir makama atanacağını hesap etmektedir. Fakat Mustafa Kemal “Millî Mücadele’de ne yaptın?” derse ona cevap veremeyeceğini düşünerek oradan ayrılıp İstanbul’a doğru yola çıkar.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir