2020 KPSS Türkçe Dil Bilgisi Soruları ve Videolu Çözümleri

2020 KPSS Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri


2020 KPSS Türkçe sorularından önce ÖSYM soruları ana sayfamıza gidebilirsiniz.
İroni, (I) kişisel ya da sosyal bir hususta üst bakış ve ince alayla bir şeyi övüyormuş gibi yapıp aslında onu komikleştirerek anlatmaktır. İroni yardımıyla sanatçılar, (II) gerçeği daha belirgin hale getirmek için eleştirisini akıcı bir üslupla ve anımsatıcı bir yöntemle dile getirirler. İroni yaparken zekâ, (III) eleştiri ve gülmece unsuru bir bağlam içerisinde, (IV) dikkat çekici bir üslupla dile getirilir. Edebiyat tarihimizde pek çok sanatçı ironiden faydalanmış, (V) ironi yardımıyla eserlerini sözbilimsel anlamda zengin hale getirmiştir.
Bu metinde kullanılan virgüllerin hangi ikisi aynı görevdedir?
(Yanıt I. ve II.)

Denizanasının bedeninde yarattığı bir molekül olan … proteini 238 amino asitten oluşmaktadır. Meydana gelen bu sistem; başka bir moleküle ya da proteine gereksinim duymadan çevresine ışık yayar. Bu hususiyetinden dolayı canlı bilimi, mühendislik ve medikal konularını araştıran uzmanların dikkatini cezbetmektedir.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Bağ — Eylem Grubu (zarf fiil / ulaç öbeği)
B) Ad – Eylem Grubu (isim fiil / mastar öbeği)
C) Sıfat – Eylem Grubu (sıfat fiil / ortaç öbeği)
D) Bağlama öbeği
E) İlgeç Öbeği (Edat grubu)
(Yanıt A’dır çünkü metinde kullanılan sıfat fiil ve zarf fiil eylemsi ekleri sözcük öbeği oluşturmuşken isim fiil eki herhangi bir öbek oluşturmamıştır.)

(I) Genç bilim insanı Edmund Halley…. bir yıldızla tanıştı. (II) Adının verilme-sine sebep olan şey, Uzay ile alakalı yaptığı … keşif değildi. (Ill) Halley, bu gök cisminin Güneş’in etrafında dönen bir cisim olduğunu ve 75 senede bir görülebileceğini ortaya koydu. (IV) Bir dahaki ziyaretin 1758’de meydana geleceğini söyledi ve gerçekten de bu gök cismi, o yıl herkesçe görülebildi. (V) Ne var ki Halley, 1742 yılında hayatını kaybettiği için, kendi isminin verildiği Halley Kuyruklu Yıldızı’nı yeniden görebilmesi mümkün olmadı.
Yukarıdaki metinde kaçıncı cümlede bir yazım yanlışlarından biri yapılmıştır?
(Yanıt  II. cümledeki uzay sözcüğü özel ad olmadığı için küçük harfle başlamalıydı.)

Bugün …. daracık sokaklarında ….. oynadığı, insanların birbirlerinin … haberdar olduğu, acıları … paylaşarak ortak bir belleğe dönüştüren …. bulunduğu kentler, geleceğe dair umutları …. varlığını koruyor. …. yerine iyileştirmeyi esas alan, nasıl …. edebileceğine …, gelecekte de şehri yaşanabilir kılacak.
Yukarıdaki metinde ses olaylarından hangisi yoktur? (Yanıt Ünlü Daralması)

Hangisinde yüklem, belirtili ad tamlamasıdır? 
A) Hayatın nefes kesen … tırmanırken …. ilgilenmek boş bir uğraşıdır.
B) Doymak bilmeyen … küçüklüğüm kelimelerin büyüsüne kapıldığım senelerdir.
C) Büyüklerin unuttuğu … ulaşabilmenin yolu … deneyimleme hevesidir.
D) … modernleşmenin yaşandığı .. asıl sorun bir ileri iki geri yaşanan gelgitlerdir.
E) Çocuğun …. kitapları ile buluşması sürecin en önemli adımıdır.
(Yanıt E, sürecin adımı belirtili isim tamlamasıdır)
Baş kahraman olarak insanı (I) göremediğimiz hikayelerin karşımıza çıkması çok eskilerden beri olan bir durumdur. La Fontaine’in fabllarını okuyan herkes, horoz ile kurdu (II), tilki ile peyniri (III) kaptıran kargayı bilir. Çağdaş metinlerde bizi (IV) heyecanlandıracak bir fabl karakteri (V) görebiliyor muyuz?
Yukarıdaki metinde kaç numaralı kelime farklı bir ek almıştır?
(Yanıt E, diğer dördünde durum (hal) ekleri iken karakteri sözcüğünde iyelik eki almıştır.)

İlhan Berk, … en (I) etkili şairlerindendir. Hayattayken (II) … arayışlarından hiç vazgeçmedi. Sınırsız (III) bir yenilik ve … hep (IV) diri kaldı. … bir tutku olarak daima (V) sürdü şairde.
Yukarıdaki metinde hangi kelimenin türü farklıdır?
(Yanıt C’dir. Diğerleri belirteç (zarf) iken III. cümle ön ad (sıfat) dır.)

Lise – Ortaöğretim 2020 KPSS Türkçe Soruları ve Çözümleri

Ayrıca KPSS Türkçe oynatma listemize de bakabilirsiniz.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir