Oğuz Atay

Oğuz Atay Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1934-1977)

İnebolu’da doğdu. 1951’de Ankara Maarif Kolejini bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde yaptı. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) öğretim üyesi olarak bir süre çalıştı.
Oğuz Atay, 1970’li yıllarda yazdığı eserleriyle Türk edebiyatında modernist roman ve öykünün öncülerinden oldu. Roman ve hikayeden başka tiyatro ve günlük türünde de eser verdi. Daha çok, toplumcu gerçekçiliğin hâkim olduğu bir dönemde bu çizginin dışına çıkarak modernizm çizgisinde farklı biçim, teknik ve içerikte eserler yazdı. Kendisi de akademisyen bir aydın olan yazar, eserlerinde yaşadığı toplumun ve düzenin yerleşik kurallarına uyum sağlayamayan, bunlarla çelişen ve sonuçta tutunamayıp yenilen aydın kişileri konu edindi. Oğuz Atay; bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını derinlemesine yansıttığı eserlerinde ironiyi güçlü bir eleştiri aracı olarak kullandı.

Oğuz Atay’ın Edebi Kişiliği

Postmodernizm anlayışının roman yazarı olarak öncülerindendir.
Romanlarda çoğunlukla kimliğini arayışında olan dengesiz ve halktan kopuk aydınları ele almıştır.
İroni, romanlarında kullandığı en önemli unsurdur.
Romanlarında yerdiği kaygısız, sıradan, aydın insanların ideallerini, hayallerini sembolleştirmiştir.
Kendi döneminde çıkarılan ideolojik romanlar Oğuz Atay için küçümsenecek türden kitaplardır. İdeoloji kendisine göre üst tabaka aydınlarının kendilerini ördükleri kara korkunç duvarlardır.
Oğuz Atay kendisinin yaşarken unutulduğunu düşünmektedir, gerçekten de öldükten sonra değeri bilinen sanatçılardan biridir.
Yazar özellikle Tutunamayanlar adlı romanında bu özelliklerin yanı sıra modern romana özgü iç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikleri de kullanmıştır.

Tutunamayanlar Romanı Hakkında

Tutunamayanlar adlı romanında yazar; yaşadığı toplumla uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları konu edinmiştir. İç konuşma ve bilinç akışı gibi modernizm akımında romana özgü anlatım tekniklerini kullanmıştır.

Bir Bilim Adamının Romanı Hakkında:

Türk romanı, günümüz Türk toplumunun çeşitli katmanlarından bölümler vermeyi denemesine rağmen, çok önemli bir çevreye, özellikle bilim adamları çevresine yeterince değinmemiştir. Oğuz Atay ise Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseriyle bu noktayı doldurmak maksadıyla ilk adımı atmış, Mustafa İnan’ın karakterinde sıradan çocuğu bilim adamı olana dek geçirdiği sıradışı serüveni, hem de bilim camiasının yaşantısını, kanıtlara dayanarak tüm yönleriyle ele almıştır.

Oğuz Atay Eserleri

Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar (roman); Korkuyu Beklerken (hikâye), Oyunlarla Yaşayanlar (tiyatro) yazarın başlıca eserleridir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir