Münazara

Münazara Nedir?

Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmaya münazara denir. Münazara genellikle okullarda edebiyat derslerinde uygulanan bir tartışma türüdür. Münazaralar; öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuya olumlu yönden yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır. Münazarada belirtilen görüşten çok argüman (gerekçelendirilmiş tez) geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılır. Konuşmacıların konuşma süreleri önceden belirlenir. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilemez. Münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir jüri (hakem kurulu) karşısında tartışılması esastır. Jüri; değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanır.

Münazarada Dikkat Edilecek Hususlar

1. İddia ve karşı iddiayı savunan iki grubun oluşturulması
2. İddiayı savunan birinci konuşmacının argüman içeren bir tasarı sunması
3. Karşı iddiayı savunan birinci konuşmacının sunulan tasarıya karşı çıkması ve argümanları çürütmesi
4. İddiayı savunan ikinci konuşmacının karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması
5. Karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacının iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması
6. İddiayı savunan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi
7. Karşı iddiayı savunanlardan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi
8. Karşı iddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi
9. İddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi

Münazara Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Münazaranın aşamaları doğrultusunda sınıfınızda bir münazara düzenleyiniz.
A. Arkadaşlarınız tarafından hazırlanan ve sunulan münazarayı aşağıdaki yönergeye uyarak eleştirel
bakışla dinleyiniz.
* Dinleme amacınızı belirleyiniz.
* Amaca uygun dinleme teknikleri kullanınız.
* Konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini tespit ediniz.
* Konu akışını takip ediniz.
* Dinlediklerinizi özetleyiniz.
* Konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
* Dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız.
* Konuşmanın tutarlılığını sorgulayınız.
* Konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız.
B. Yapılan münazarayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
· Konuşmaya etkili bir başlangıç yapılması
· Sunuş tarzı
· Öne sürülen düşüncelerin tutarlılığı ve çeşitliliği
· Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat edilmesi
· Beden dilinin doğru ve etkili biçimde kullanılması
· Konuşma içeriğinin zenginleştirilmesi, anlatım bozukluklarının yapılmaması
· Karşı iddiayı çürütmek için öne sürülen argümanların sağlamlığı
· Konuşmanın etkili biçimde sonlandırılması

« »

Alt Kategoriler:,

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica