Münazara

Münazara Nedir?

Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmaya münazara denir. Münazara genellikle okullarda edebiyat derslerinde uygulanan bir tartışma türüdür. Münazaralar; öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur.

Münazara Özellikler Nelerdir

Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amacı güdülür. Münazara, bir konunun farklı yönlerini ele alarak katılımcıların fikirlerini desteklemelerini ve karşı tarafı ikna etmeyi hedefler. Katılımcılar, sağlam argümanlar sunarak savundukları düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışır.

Konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir ve gruplar önceden belirlenmiş sözcüler veya başkanlar tarafından temsil edilir. Münazara, genellikle takım halinde yapılan bir etkinliktir. Her takım, bir veya daha fazla konuşmacıdan oluşur ve takım üyeleri, belirlenen rolleri yerine getirerek tartışmaya katılır.

Konuşmalar yapıldıktan sonra jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşma becerilerini dikkate alarak bir değerlendirme yapar ve yarışmanın galibini belirler. Münazara, genellikle bir yarışma formatında gerçekleştirilir ve jüri üyeleri, katılımcıların performansını objektif bir şekilde değerlendirir. Değerlendirme kriterleri arasında konuyla ilgili bilgi, mantıklı argümanlar, etkili konuşma becerileri ve ikna edici bir sunum yer alabilir.

Genellikle okul ortamlarında gerçekleştirilen tartışmalardır. Münazara, öğrenciler arasında popüler bir etkinlik olarak kabul edilir ve genellikle okullarda düzenlenen münazara kulüpleri veya yarışmaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin eleştirel düşünme, araştırma becerilerini geliştirmelerine, ikna kabiliyetlerini artırmalarına ve kendilerini sözlü olarak ifade etmelerine yardımcı olur.

Münazaranın Amaçları Nelerdir

Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuya olumlu yönden yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır. Münazarada belirtilen görüşten çok argüman (gerekçelendirilmiş tez) geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanılır.

Konuşmacıların konuşma süreleri önceden belirlenir. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilemez. Münazarada tez ve antitezin (görüş ve karşı görüş) bir jüri (hakem kurulu) karşısında tartışılması esastır. Jüri; değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanır.

Münazarada Dikkat Edilecek Hususlar

1. İddia ve karşı iddiayı savunan iki grubun oluşturulması
2. İddiayı savunan birinci konuşmacının argüman içeren bir tasarı sunması
3. Karşı iddiayı savunan birinci konuşmacının sunulan tasarıya karşı çıkması ve argümanları çürütmesi
4. İddiayı savunan ikinci konuşmacının karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması
5. Karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacının iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması

6. İddiayı savunan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi
7. Karşı iddiayı savunanlardan üçüncü konuşmacının yeni argümanlar sunmadan iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi
8. Karşı iddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi
9. İddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi

Münazara Konuları (Lise ve Üniversite Öğrencileri için)

Eşler arasındaki şiddet olaylarında tarafların rızasına bakılmaksızın evlilik sonlandırılmalıdır.
Şiddeti ve zararlı maddeleri öven müzik eserleri yasaklanmalıdır.
RTÜK’ün Türk aile yapısı ve değerlerini koruma görevi kaldırılmalıdır.
Medya patronları medya dışında ticari faaliyette bulunamamalıdır.
Devletin ilk ve ortaöğretim bursları başarı kriterinden arındırılarak, sadece maddi duruma göre verilmelidir.
Evrim teorisinin yanlış olduğunu iddia etmek suç olmalıdır.
Ünlü giyim markalarına büyük beden kreasyon, kampanya vs. yapma zorunluluğu getirilmelidir.
Batı’nın antidemokratik ülkelerdeki muhalif grupları silahlandırması yanlış bir yoldur.
Kişinin sosyoekonomik durumu cezalandırılmasında dikkate alınmalıdır.
Mahkum annelerin çocuklarını yanlarında yetiştirmelerine izin verilmemelidir.
İnternet üzerinden dosya paylaşımının önündeki tüm hukuki engeller kaldırılmalıdır.
Evcil hayvan beslemek yanlıştır.
Devlet, sisteme giren paranın kaynağını sorgulamamalıdır.
Afrika kıtasında, yetişkinlere yönelik yapılan gıda yardımları, kısırlaştırma şartına bağlanmalıdır.
Kriz dönemlerinde işlenen hırsızlık suçlarında ceza indirimi uygulanmalıdır.
Aday olmadıkları takdirde, aktör, müzisyen, sporcu gibi ünlü kişiler seçim kampanyalarına hiçbir şekilde katılamamalıdır.
Devlet hiçbir şekilde internet erişimini kısıtlayamamalıdır.
İnsan genetiğini geliştirmeye yönelik tüm legal engeller kaldırılmalıdır.
Obezlere kilo verdirmeye yönelik TV yarışmaları ( Yeni Bir Hayat, The Biggest Loser v.s) yasaklanmalıdır.
Kürtaj yaptırmak için başvuran kadınlara fetuslarının 4D ultrason fotoğrafları gösterilmeli, kalp atışları dinletilmeli ve düşünmeleri için 24 saat bir ek süre daha verilmelidir.
Ekonomik kriz zamanlarında “kara liste uygulaması” kaldırılmalıdır.
Çocukları intihar eden aileler cezalandırılmalıdır.
Batı demokrasilerinde, sosyal kargaşa ve kaos dönemlerinde sosyal medya geçici olarak kapatılmalıdır.
Devlet bütün çocukları doğumlarından itibaren ailelerinden alıp eşit maddi koşullarda yetiştirmelidir.
Herkesin canlıyken vücudunu dondurtup saklatma hakkı olmalıdır. (Gelecekte tekrar hayata dönmeyi sağlayan bir teknolojinin geliştirilip geliştirilemeyeceği belirsiz.)
Türkiye, NATO desteği olması halinde, Esad rejimini devirmek için Suriye’ye kara harekatı gerçekleştirmelidir.
Almanya Rusya’ya saldırdığında, Türkiye Almanya’ya karşı 2. Dünya Savaşı’na girmeliydi.
Memurların iş güvencesi kaldırılmalıdır.
Spor müsabakaları üzerine bahis oynanması yasaklanmalıdır.
Kadına şiddet suçlarından mahkum olanlara, topluma ifşa edici ceza da verilmelidir.
İş başvurularından isim, fotoğraf, cinsiyet, doğum yeri gibi her türlü kişisel bilgi çıkarılarak sadece iş ile ilgili özgeçmiş bilgileri kalmalıdır.
Ünlülerin özel hayatı hiçbir şekilde medyada yer almamalıdır.
Sosyal devletin sınırları genişletilerek herkese belirli bir refah düzeyinin üzerinde yaşama hakkı verilmelidir.
Belirli bir gelir üzerinde kazananlardan %100 gelir vergisi alınmalıdır.
Meclise yalnızca en yüksek oyu alan iki parti girebilmelidir.
Kadının ciddi ölüm tehlikesi bulunan durumlarda devlet zorla kürtaj yaptırmalıdır.
Devlet din üzerindeki bütün teşvikleri kaldırmalı ve ateist grupları teşvik etmelidir.
Aile içi şiddet suçları şikayete bağlı olmamalıdır.
Vatandaşlar oylarını satabilmelidir.
Hükümetler bağlayıcı olduğunu belirttiği vaatlerini yerine getiremediği takdirde otomatik olarak yeniden seçime gidilmelidir.
Kadınlara karşı işlenen şiddet suçları daha fazla ceza almalıdır.
Milli takımlar ülkelerinin etnik çeşitliliğini yansıtmalıdır.
Yerel asgari ücret uygulamasına geçilmelidir.
İşsizlik direk boşanma sebebi sayılmalıdır.
Dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.
Mobbing suçu işleyenler belli bir süre iş hayatından men edilmelidir.
Devletler hiç bir şart altında sansür yapamamalıdır.
Metropollerde hane halkının hepsinin işsiz kalması durumunda aile, memleketine geri gönderilmelidir.
Evli çiftlerin vücutlarının görünebilir bir yerine, evli olduklarını belirten bir damga vurulmalıdır.
Tarafların anlaştığı durumlarda devlet tarafından açılan kamu davaları düşmelidir.
Kadınlara iş başvurularında hamile kalmayı düşünüp düşünmediği sorulabilmelidir.
Profesyonel sporculardan alınan vergi oranı diğer sektörlerle aynı olmalıdır.
Türkiye büyümeyi fiyat istikrarına tercih etmelidir.
Seçime girmeye hak kazanmış bütün partilere eşit miktarda hazine yardımı verilmelidir.
Açlık grevine girmiş kişilere zorla yemek yedirilmelidir.
Din eleştirisi ifade özgürlüğü sayılmalıdır.
İş sözleşmesini kısıtlayan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.
Savcılara zanlılarla ceza pazarlığı yapma hakkı verilmelidir.
İzin almaksızın her türlü protesto, her yerde serbest bırakılmalıdır.
Kişiler para karşılığında ölüm riski içeren deneylere katılabilmelidirler.
İş hayatında çok çirkinlere pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
Herkesten eşit oranda gelir vergisi alınmalıdır.
Çevreye zarar veren yatırımlar yöre halkının onayına sunulmalıdır.
Genetik bozukluğu olan çiftlerin çocuk doğurması yasaklanmalıdır.
Müebbet hapis almış mahkumlara idam cezası seçme hakkı verilmelidir.
Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’de oy kullanamamalıdır.
Devlet karşılıksız sosyal güvenlik verdiği vatandaşlarının öldükten sonra organlarını almalıdır.
Müebbet hapis cezası alanların üzerinde tıbbi deneyler uygulanabilir.
Herhangi bir suçu kamu görevlilerine ihbar edenlere para verilmelidir.
Ekonomik kriz dönemlerinde büyük şirketlerin işçi çıkarması yasaklanmalıdır.
Mahkumlara daha ağır hapishane koşullarını kabul etmeleri şartıyla ceza sürelerini azaltma imkanı tanınmalıdır.
Çalışmadıkları sürece sosyal güvenlikten yararlanmamaları şartıyla, işçilere serbest dolaşım hakkı tanınmalıdır.
Devletin evlilik üzerinde hiçbir kontrolü olmamalıdır.
Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler, devletin sağlayacağı zorunlu ebeveynlik eğitimlerini tamamlamalı ve ebeveynlik kriterlerini her zaman yerine getirmelidir.
Demokratik olmayan ülkeler, uluslararası spor organizasyonları ev sahipliği yapamamalıdır.
Adli para cezasının yerini zorunlu sosyal hizmet almalıdır.
Meclisler soykırım kararı alamamalıdır.
Reklamlarda rakip firmalar yerilebilmelidir.
Devlet, güvenlik ve adalet dışında hiçbir hizmet sunmamalıdır.
Seçimlerde vatandaşların kullanacağı oy sayısı ekonomik durumlarıyla ters orantılı olmalıdır.
Her insana istediği her durumda ölme hakkı tanınmalıdır.
Gerçek ve tüzel kişiler limit olmaksızın siyasi partilere bağışta bulunabilmelidir.
Gelişmemiş bölgelerde çocuklar ailelerinin izinleri alınmaksızın, zorunlu eğitimlerini yatılı okullarda almalıdır.
Devlet estetik operasyon masraflarının bir kısmını karşılamalıdır.
18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir yarışmaya katılması yasaklanmalıdır.
Para karşılığı taşıyıcı annelik yasal olmalıdır.
İnsani kriz durumunda devletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi izni olmaksızın tek taraflı olarak askeri müdahalede bulunmalıdırlar.
Çocuk tacizinden hüküm giymiş kişilerin yaşadığı yerin sakinlerine, bu kişinin orada yaşadığı bildirilmelidir.
Hiçbir devlet kurumu veya özel bir kurum 18 yaşından küçük kişilere dini eğitim vermemelidir.
Kabine üyelerinin birbiriyle çelişen açıklamaları güven oylaması nedeni olmalıdır.
Tecavüz suçlularına kimyasal hadım uygulanmalıdır.
G8 ülkeleri, üçüncü dünya ülkelerinin borçlarını silmelidir.
Fast Food şirketlerinin çocuklara yönelik reklam ve kampanyaları kaldırılmalıdır.
Vatandaşlar yasa teklifi hazırlayıp referanduma sunabilmelidir.
Toplu halde yapılan tüm din faaliyetleri yasaklanmalıdır.
İmam-hatip okullarına kız öğrenciler kabul edilmemelidir.
Öğretmenlerin maaşları öğrencilerinin başarısına göre belirlenmelidir.
15 yaşının altındaki çocuklar para karşılığı hiçbir işte çalışmamalıdır.
Devlet yeni üniversitelerin kurulması yerine, var olan üniversiteleri geliştirmelidir.
Ölümcül bir bulaşıcı hastalık taşıyan kişilerin yüzlerine bu hastalıklarını belirten bir dövme yapılmalıdır.
Profesyonel alternatif tıp uygulamaları Sağlık Bakanlığı onayına tabi tutulmalıdır.
Üniversite mezunları terör bölgelerinde askerlik yapmamalıdır.
Devlet ekonomik teşvikleri sadece yüksek teknoloji üreten sektörlere vermelidir.
Yasadışı elde edilen kanıtlar mahkemede delil olarak kullanılabilmelidir.
Enerji santrallerinin kurulumunda bölgesel referanduma gidilmelidir.
Ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların patent hakları kaldırılmalıdır.
Sağlıklı bir hayat yaşayanlara organ nakli listesinde öncelik verilmelidir.
Üniversiteler kendi müfredatlarını belirleyebilmelidir.
Devlet ekonomik kriz zamanlarında öncelikli olarak şirketler yerine bireylere maddi yardımda bulunmalıdır.
Kumarbazların maaşları eşlerine yatırılmalıdır.
sürücünün aracına binenler de ceza almalıdır.
Mevcut buğday krizi yüzünden, tüm uluslararası buğday ticareti Birleşmiş Milletler üzerinden yapılmalıdır.
Milletvekilleri, milletvekili oldukları süre içerisinde meclis dışındaki konuşmalarından da sorumlu olmamalıdır.
Devlet kültürel aktivitelere ayırdığı ödenekleri halkın taleplerine göre belirlemelidir.
Askerler hükümetleri savaşlardaki yanlış kararları için dava edebilmelidir.
İşçileri grevde olan şirketlerin reklam yapması yasaklanmalıdır.
Borsada hisseleri olan şirketlerin CEO’ları, yaptıkları hatalardan dolayı şirket zarar ettiğinde yargılanmalıdır.
Kamu personeli alımında mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.
Kalıcı hasara sahip embriyo hamilelikleri bitirilmelidir.
Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organ bağışı zorunlu hale getirilmelidir.
Evlilik dışı ilişkilerde çiftlerin birbirine karşı hak ve sorumlulukları olmalıdır.
Seçimlerde nitelikli oy kullanılmalıdır.
Suça teşebbüsler suç işlenmiş gibi ceza almalıdır.
Sigara şirketlerine sosyal sorumluluk programları yürütmesi zorunluluğu getirilmelidir.
Geri kalmış bölgelerdeki öğrencilere sınavlarda pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.
Popüler yarışma programları sanata zarar vermektedir.
Ünlülere işledikleri suçlar için daha ağır cezalar verilmelidir.
Fast food ürünlerine uygulanan vergi oranı artırılmalıdır.
Gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama hakları ellerinden alınmalıdır.
Milletvekili adayları merkez kurulu yerine direkt olarak partilerin üyeleri tarafından seçilmelidir.
Ensest olaylarında yargı sürecine girilmeden önce olayı bilmesine rağmen ihbarda bulunmayan herkes ensest suçundan yargılanmalıdır.
Çocuk tacizcileri hadım edilmeleri karşılığında serbest bırakılmalıdır.
Hukukta zaman aşımı uygulaması kaldırılmalıdır.
Devlet tarafından atanan avukatlara davayı üstlenmeme hakkı tanınmalıdır.
sporculara aktif spor hayatları sonrasında devlet güvencesi sağlanmalıdır.
Erkek çocukları sünnet olma kararlarını 18 yaşından sonra kendileri vermelidir.
Büyük şehirlerde tüm şehir halkını ilgilendiren konularda referanduma gidilmelidir.
Dini bayramlarda resmi tatil uygulaması kaldırılmalıdır.
Devlet, sanatçıların ürettikleri eserlerden elde ettikleri gelirlerden vergi almamalıdır.
Babaların, evlilik dışı ve istemedikleri çocuklarına karşı hiç bir yükümlülükleri yoktur.
Din dersi kaldırılmalıdır.
Taşra üniversiteleri kapatılmalıdır.
Belediyeler profesyonel spor kulüplerine maddi destek vermemelidir.
Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır.

Münazara Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Münazaranın aşamaları doğrultusunda sınıfınızda bir münazara düzenleyiniz.
A. Arkadaşlarınız tarafından hazırlanan ve sunulan münazarayı aşağıdaki yönergeye uyarak eleştirel
bakışla dinleyiniz.
* Dinleme amacınızı belirleyiniz.
* Amaca uygun dinleme teknikleri kullanınız.
* Konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini tespit ediniz.
* Konu akışını takip ediniz.
* Dinlediklerinizi özetleyiniz.
* Konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
* Dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız.
* Konuşmanın tutarlılığını sorgulayınız.
* Konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız.

B. Yapılan münazarayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
· Konuşmaya etkili bir başlangıç yapılması
· Sunuş tarzı
· Öne sürülen düşüncelerin tutarlılığı ve çeşitliliği
· Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat edilmesi
· Beden dilinin doğru ve etkili biçimde kullanılması
· Konuşma içeriğinin zenginleştirilmesi, anlatım bozukluklarının yapılmaması
· Karşı iddiayı çürütmek için öne sürülen argümanların sağlamlığı
· Konuşmanın etkili biçimde sonlandırılması

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir