Etiket: Sözlü Anlatım

Nutuk – Söylev

Söylev (Nutuk) Nedir? Söylev Nutuk Özellikleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara söylev (nutuk/hitabet); konuşmayı yapan kişiye de hatip denir. Söylev Nutuk genel özellikleri: - Dinleyicileri yakından ilgilendiren bir konu ele alınır. - Düşünceye dayalı bir yazı planına göre oluşturulur. - Konuyla ilgili soyut düşünceler değil, somut örnekler verilir. - Genellikle söyleşmeye bağlı anlatım biçimi kullanılır. Konuya göre emredici anlatım, coşku 
ve heyecana bağlı anlatım biçimleri gibi farklı anlatım ......

Hazırlıksız Konuşma

HAZIRLIKSIZ KONUŞMA NASIL YAPILIR Günümüz yaşamında iletişim olanaklarımız ve süresi giderek artmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir iletişim sağlamamız için hazırlıksız konuşma yapmak bu süreçte önem kazanmaktadır. Hazırlıksız konuşma; bireyin terbiye, görgü, bilgi, dünya görüşü, ahlak, kelime hâzinesi, sosyal çevre gibi birçok niteliği hakkında karşısındaki muhatabına ipuçları veren bir süreçtir. Bu yüzden hazırlıksız konuşmayı oldukça önemseyiniz. Hazırlıksız konuşmalar, belli bir plana göre yapılmaz, içinde bulunulan ortamın koşullarına göre şekillenir fakat konuşmanın temel ilkelerini bilmek size büyük kolaylık sağlayacaktır. Konuşma sırasında neler yapılmalıdır? Konuşmanın konusundan ......

Münazara

Münazara Nedir? Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmaya münazara denir. Münazara genellikle okullarda edebiyat derslerinde uygulanan bir tartışma türüdür. Münazaralar; öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuya olumlu yönden yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır. Münazarada belirtilen görüşten çok argüman (gerekçelendirilmiş tez) geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı ......

Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

Dinleyiciler Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır? * Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirleyiniz. * Konuyla ilgili gözlem, inceleme ve araştırma yapınız. * Konuşma metnini planlayınız. * Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlayınız. * Konuşmanızda yararlanacağınız görsel ve işitsel araçları hazırlayınız. * Konuşmanıza uygun sunu hazırlayınız. • Yazılı, görsel ve işitsel unsurları sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanınız. * Konuşma provası yapınız. • Konuşma öncesinde konuşma yapılacak yeri, kullanılacak araçları, konuşma içeriğini ve süresini kontrol ediniz. * Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşunuz. • Sesleri ......

Köşe Minderi (Söylev / Nutuk)

KÖŞE MİNDERİ Size bir hâtıramı anlatmakla söze başlayacağım. İstanbul’dan ayrılmazdan sekiz on gün evveldi, içimde garip bir arzu hâsıl olduğunu hissetmeğe başladım. Bu arzu benim için bir düğüm idi, bir muamma idi. Bunu tahlil ettikçe, hayretim gitgide artıyordu. (...) bu garip arzunun tesiri, hasreti altına düşmüştüm. Evimde bir köşe minderi istiyordum. Akşam saatlerinde evime döndüğüm vakit, terliklerimi çıkarsam, sırtımı duvara dayasam, bu köşe minderinde otursam diyordum. Bu, nasıl bir arzu idi? Düşündüm, ruhumda bir hastalık başladığına ihtimal verdim.. Evimde bir köşe minderi... ......

Hazırlıklı Konuşma Nasıl Yapılır

A. Hazırlıklı Konuşma Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma Sözlü anlatım günümüzde insanoğlunun yaşamında önemli bir yere ve öneme sahiptir. Sözlü anlatım en temel dil becerilerinden biri olan konuşmaya dayanır. Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan konuşma, çevremizdekilerle ilişkilerimizi yönlendiren bir anlaşma aracıdır. Konuşma, hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ünitede sözlü iletişim bölümünün konusu “okuduğunuz ve beğendiğiniz bir roman hakkındaki düşüncelerinizi hazırlıksız konuşma şeklinde sunma”dır. Hazırlıksız konuşmalar; konferans, panel, sempozyum gibi belli bir hazırlık yapmayı gerektirmez. Hemen her gün ......

Sözlü İletişim

A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma Sunum; bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalardır. Dilimize son yıllarda Batı dillerinden, özellikle de İngilizceden birçok kelime girmiştir. Yeni bulunan ve yeni üretilen aletler ülkemize gelirken adlarını da birlikte getirmiştir: faks, kamera, monitör, printer, radyo, televizyon, video... Bu yazımızdaki sunumun konusu bu bağlamda “Türkçemize yeni girmiş teknolojik terimler ve bu terimlerin yazılış ve ......

Açık Oturum

Açık Oturum Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, alanında uzman kişilerce bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışılmasıdır. Açık oturum, bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoda yapılarak televizyon ve radyo aracılığıyla izleyicilere ulaştırılabilir. Verimli bir tartışma ortamı oluşması başkanın tutumuna ve yeterliliğine bağlıdır. Konuşmacılara eşit süre tanınması, çeşitli sorularla tartışma konusunu sınırlama ya da genişletme başkanın görevleridir. Başkan, önce konuyu ve konunun önemini belirtir, sonra konuşmacıları kısaca tanıtır. Sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Konuşmacıların birbirine karşı kişisel sataşmalarını, söze girmelerini engeller. Tartışma süresince ......
Yandex.Metrica