Etiket: Sözlü Anlatım

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme, Hikaye Etme) Nedir Ne Demektir Öyküleme, gerçekleşmiş veya kurgulanmış bir olayın, sözlü veya yazılı olarak başkalarına aktarılmasıdır. Bu anlatım biçimi, olayın, kişilerin, mekanın ve zamanın öğelerine dayanır. Öyküleme, konuyu veya anlatılanı, eylemler ve hareketler aracılığıyla daha etkileyici bir şekilde sunma ve gösterme yöntemidir. Öyküleyici anlatımda temel hedef, okuyucuyu olayın içine çekerek onu […]...

Betimleyici Anlatım (Betimleme)

Betimleyici Anlatım (Betimleme, Tasvir) Nedir Ne Demektir Betimleme, bir varlığın veya mekanın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatma yöntemidir. Bu yöntem, kelimeler aracılığıyla bir resim çizme, okuyucunun zihninde canlandırma yapma amacını taşır. Betimleyici anlatım, genellikle sıfatlar, zarflar ve benzetme (teşbih) gibi dil bilgisi unsurlarından ve imgelerden yararlanarak varlıkları tanıtır. Betimleme, hikaye, roman ve diğer eyleme dayalı […]...

Tartışmacı Anlatım (Tartışma)

Tartışmacı Anlatım (Tartışma) Nedir Tartışmacı anlatım, bir yazının veya konuşmanın etkili olabilmesi için yazarın kendi görüşünü güçlü bir şekilde savunduğu anlatım biçimlerinden biridir. Bu tür anlatımda, karşı tarafı ikna etmek ve inançlarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler kullanılır. Bunlar arasında çarpıcı soru cümleleriyle dikkat çekme, okuyucunun düşünmeye yönlendirme ve duygusal bir bağ kurma yer alır. […]...

Anlatım Biçimleri

Anlatım Biçimi Nedir Ne Demektir İnsanlar, gördükleri, duydukları, düşündükleri ve tasarladıkları konuları başkalarına iletmek için her zaman bir ihtiyaç hissetmişlerdir. Bu iletişim sürecinde, insanların belirli bir amacı bulunmaktadır. İfade edeceğimiz şeyleri amacımıza göre yönlendirip biçimlendiririz. Aynı şekilde, söyleyeceklerimiz değiştikçe, anlatım biçimlerimiz de değişir. Bir şeyleri anlatmak, insanların paylaşmak istedikleri bilgileri ve deneyimleri iletmek için kullandıkları […]...

Nutuk – Söylev

Söylev (Nutuk) Nedir? Söylev Nutuk Özellikleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara söylev (nutuk/hitabet); konuşmayı yapan kişiye de hatip denir. Söylev Nutuk genel özellikleri: – Dinleyicileri yakından ilgilendiren bir konu ele alınır. – Düşünceye dayalı bir yazı planına […]...

Hazırlıksız Konuşma

HAZIRLIKSIZ KONUŞMA NASIL YAPILIR Günümüz yaşamında iletişim olanaklarımız ve süresi giderek artmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir iletişim sağlamamız için hazırlıksız konuşma yapmak bu süreçte önem kazanmaktadır. Hazırlıksız konuşma; bireyin terbiye, görgü, bilgi, dünya görüşü, ahlak, kelime hâzinesi, sosyal çevre gibi birçok niteliği hakkında karşısındaki muhatabına ipuçları veren bir süreçtir. Bu yüzden hazırlıksız konuşmayı oldukça önemseyiniz. […]...

Münazara

Münazara Nedir? Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar hâlinde yapılan tartışmaya münazara denir. Münazara genellikle okullarda edebiyat derslerinde uygulanan bir tartışma türüdür. Münazaralar; öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazara Özellikler Nelerdir Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amacı güdülür. Münazara, […]...

Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

Dinleyiciler Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır? * Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirleyiniz. * Konuyla ilgili gözlem, inceleme ve araştırma yapınız. * Konuşma metnini planlayınız. * Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlayınız. * Konuşmanızda yararlanacağınız görsel ve işitsel araçları hazırlayınız. * Konuşmanıza uygun sunu hazırlayınız. • Yazılı, görsel ve işitsel […]...

Köşe Minderi (Söylev / Nutuk)

KÖŞE MİNDERİ Size bir hâtıramı anlatmakla söze başlayacağım. İstanbul’dan ayrılmazdan sekiz on gün evveldi, içimde garip bir arzu hâsıl olduğunu hissetmeğe başladım. Bu arzu benim için bir düğüm idi, bir muamma idi. Bunu tahlil ettikçe, hayretim gitgide artıyordu. (…) bu garip arzunun tesiri, hasreti altına düşmüştüm. Evimde bir köşe minderi istiyordum. Akşam saatlerinde evime döndüğüm […]...

Hazırlıklı Konuşma Nasıl Yapılır

A. Hazırlıklı Konuşma Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma Sözlü anlatım günümüzde insanoğlunun yaşamında önemli bir yere ve öneme sahiptir. Sözlü anlatım en temel dil becerilerinden biri olan konuşmaya dayanır. Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan konuşma, çevremizdekilerle ilişkilerimizi yönlendiren bir anlaşma aracıdır. Konuşma, hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ünitede sözlü iletişim […]...

Sözlü İletişim

A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma Sunum; bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalardır. Dilimize son yıllarda Batı dillerinden, özellikle de İngilizceden birçok kelime girmiştir. Yeni bulunan ve yeni üretilen aletler ülkemize gelirken […]...

Açık Oturum

Açık Oturum Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, alanında uzman kişilerce bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışılmasıdır. Açık oturum, bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoda yapılarak televizyon ve radyo aracılığıyla izleyicilere ulaştırılabilir. Verimli bir tartışma ortamı oluşması başkanın tutumuna ve yeterliliğine bağlıdır. Konuşmacılara eşit süre tanınması, çeşitli sorularla tartışma konusunu sınırlama ya da genişletme […]...