Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

Dinleyiciler Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

* Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirleyiniz.
* Konuyla ilgili gözlem, inceleme ve araştırma yapınız.
* Konuşma metnini planlayınız.
* Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlayınız.
* Konuşmanızda yararlanacağınız görsel ve işitsel araçları hazırlayınız.
* Konuşmanıza uygun sunu hazırlayınız.
• Yazılı, görsel ve işitsel unsurları sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanınız.
* Konuşma provası yapınız.
• Konuşma öncesinde konuşma yapılacak yeri, kullanılacak araçları, konuşma içeriğini ve süresini kontrol ediniz.
* Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşunuz.
• Sesleri ve heceleri birbirine karıştırmadan, yutmadan, tam ve doğru çıkarınız; kelime ve cümle vurgusuna
dikkat ediniz; ses tonunuzu amaca, ortama, içeriğe ve hedef kitleye uygun olarak ayarlayınız.
• Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar yapınız.
* Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınınız.
• Konuşma sırasında “hım, eee, ııı” gibi sesleri kullanmaktan kaçınınız.
• “İşte, hani, yani, şey, mesela, atıyorum” vb. kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek düzeyde
kullanmaktan kaçınınız.

* Konuşmanızda beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanınız.
• İçeriğe ve hitap ettiğiniz kitleye uygun jest ve mimikler kullanınız, dinleyici ile göz teması kurunuz, heyecanınızı kontrol ediniz, dış görünümünüzü ve kıyafetinizi konuşma yapacağınız ortama göre ayarlayınız.
* Konuşmanıza etkili bir başlangıç yapınız.
• Konuşmaya etkili bir başlangıç yapmak için içeriğe uygun soru sorma, şiir okuma; bir fıkra, hikâye, anı an
latma gibi tekniklere başvurunuz.

* Konuşmanızın içeriğini zenginleştiriniz.
• Konuşmanızı deyim, atasözü, vecize, terim, alıntı, kısa hikâye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, istatistiklerden yararlanma vb. unsurlarla zenginleştiriniz.
* Konuşmanızda önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanınız.
• Önemli noktaları vurgulamak ve dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli geçiş ifadeleri (bundan dolayı,
özellikle, kısacası vb.) kullanınız.
* Konuşmanızda teknolojik araçları etkili biçimde kullanınız.
* Konuşmanızda süreyi verimli kullanınız.
* Konuşmanızı etkili bir biçimde sonlandırınız.
• Konuşmanın genel iletisini, konuşmanın sonunda da vurgulayınız.

2. Dinleme

* Dinleme amacınıza uygun dinleme teknikleri (not alarak dinleme, empati kurarak dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme vb.) kullanınız.
* Dinlediğiniz konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit ediniz.
* Dinlediğiniz konuşmada konu akışını takip ediniz.
• Dinlediğiniz konuşmadaki temel kavramları ve ayrıntıları belirleyiniz.
* Dinlediğiniz konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
* Dinlediklerinizi özetleyiniz.
* Dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız.
* Dinlediğiniz konuşmanın tutarlılığını sorgulayınız.
• Konuşmayı; konu akışındaki uyum, olaylar, bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık açısından değerlen- diriniz.
* Dinlediğiniz konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir