MUHİDDİN ÇAĞPAR

(1874-1936)
Şâir, yazar. Mekke’de doğdu. Asıl adı Mehmed Muhiddin Mekkî’dir. İstanbul’a gelerek Harbiye’den mezun oldu. Çe­şitli askerî görevler yaptı. İstiklâl Savaşı esnasında Erkân-ı Harbiye Tarih-i Harp (Genelkurmay Başkanlığı Harp Tari­hi) Dairesi’nde çalıştı. Miralay iken emekli oldu, Bir müddet öğretmenlik yaptı. İstanbul’da öldü.
Mirâciye sahibi, Miralay Receb Vahyî’nin teşviki ile şiir yazmış, Ali Ekrem, Cenab, Hâmid, S. Nazif gibi sanatçılarla mektuplaşmıştır. Cumhuriyet dönemi şâir ve yazarlarından­dır.

Şiir kitapları:

 1. Anlze, 2. Nâhid, 3. Yeşil Yaprak, 4. Yeni Mevlid-i Nebevi.

Oyunları: 1. Güzel Vatan, 2. Güzel Rumeli.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir