Mercimek Ahmet

MERCİMEK AHMED
Yazar. 15. yüzyıl nesir sanatçılarındandır. Sade bir dil kullanmıştır. Farsçadan çevirdiği Kabusname adlı eseriyle ünlenen sanatçının bu eseri, XI. yüzyıl Kühistan hanlarından Keykavus’un oğlu Giylanşah’a nasihatlerden oluşur. Sanatçı, bu eseri sultan II. Murat’ın emriyle çevirmiştir. Dili oldukça sadedir. Sultan II. Murad devrinde yaşamıştır. Babasının adı İlyas’dır. Aslı Farsça olan Kabus-nâme’yi padişahın is­teği üzerine Türkçe’ye çevirdi. Kabus-nâme, XI’ncİ asırda Kûhistan hanlarından Keykâvus adındaki birinin oğlu Giylanşah’a nasihattarını ihtiva eder. Eser Ahmed tarafından sâde Türkçe ile tercüme edil­miştir. Asrının Anadolu Türkçesi’nin güzel bir örneğidir. İçinde ahlâk, görgü, sağlık, ticaret, astronomi, musiki, av, şiirler vb. konularında bilgi ve öğütler vardır.
O.Ş. Gökyay bu eseri, önsöz ve notlar ilâve ederek Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasında bastırdı (1944, 3. baskı: 1974).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir