KERİME NADİR AZRAK

Romancı. İstanbul’da doğdu. Nadir Azrak’ın kızıdır. Saint Josep Fransız Kız Lisesi’ni bitirdi. Avrıca özel dersler de al­dı.
Sanat hayâtına Servet-i Fünûn, Uyanış ve Yarımay dergi­lerinde yayımladığı şiir ve hikâyeler ile başladı. Bâzı yazıları da Aydabir, Yedigün ve Hayat gibi mecmualarda çıkmıştır. Kerime Nâdir, daha çok romanları ile tanınmıştır. Sayıları kırka yaklaşan bu romanlar defalarca basılmış, bir kısmı da film senaryosu haline getirilerek sinemaya kazandırılmıştır. Romanlarının konularının temelini karşılık görmeyen veya kavuşma olmayan aşklar teşkil eder. HalkTürkçesİneyakm bir dil ile yazılan bu eserler halk tarafından çok sevilmiş ve okunmuştur.
Romanları:
1. Yeşil Işıklar (1937), 2. Hıçkırık (1938), 3. Gü­nah Bende Mi? (1939), 4. Seven Ne Yapmaz? (1940), 5. Sa­manyolu (1941), 6. Yeşil Işıklar (1941), 7. Funda (İlk baskı ta­rihsizdir), 8. Gelinlik Kız (1943), 9. Aşka Tövbe (1945), 10. Uy­kusuz Geceler (1945), 11. Balayı (1946), 12. Kahkaha (1946), 13. Solan Ümit (ilk baskı tarihsizdir), 14. Ormandan Yaprak­lar (1948), 15. Aşk Rüyası (1949), 16. Posta Güvercini (1950), 17. Ruh Gurbetinde (1953), 18. Pervane (1955), 19. Esir Kuş (1957), ?0 Kırık Hayat (1957), 21. Sonbahar (1958), 22. Aşk Bekliyor (1959), 23. Gümüş Selvi (1960), 24. Karar Gecesi (1973), Hikâye: Mücrim (1943).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir