KENAN AKYÜZ

Edebiyat tarihçisi, yazar. Yanya’da doğdu. Teşvikiye Nü­mü no Mektebİ’nde İlk, Kabataş Erkek Usesı’nde orta, Yük­sek Öflrolmon Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bolümü’nde yüksok tahsilini yaptı. Kars, Sivas, Yozgat liselerinde edebi­yat öğretmenliği yaptı (1934-1944). Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Türk Edebiyatı doçenti ol­du (1944). 1954’te profesörlüğe yükseldi. 1982 yılında emek­li oldu. Ankara’da oturmaktadır.
Kenan Akyûz, günümüz edebiyat tarihçisi ve yazarların­dandır. Yeni Türk edebiyatı araştırmaları ile tanınmıştır. Türkoloji Dergisi, Hisar, Türk Dili vb. dergilerde inceleme, tenkit ve makaleleri çıkmıştır.

Eserleri:

1. Tevfik Fikret (1947), 2. Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi {1860-1923 yılları arasında eser veren şâirlerin hayâtı, edebî şahsiyeti ve eserlerinden seçmeler, 4. baskı, Ankara 1982), 3. Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıfı Sırasın­daki Olaylar (1964), 4. Encümen-i Dâniş (1975), 5. Finten (Türkoloji Dergisi, 5.1,1964, makale), 6. Modern Türk Edebi­yatının Ana Çizgileri (Yeni Türk Edebiyatı Tarihi, önce Türko­loji Dergisi’nde makale olarak çıktı, sonra kitap hâline geti­rildi, 1969, 1979), 7. Ahmet Hâşim (İnceleme, şiirler 1981),

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir