Hendek Savaşı

Hendek Savaşı Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Hendek Savaşı, Mekkeli müşriklerin islamiyeti kabul eden ve islamiyetin yayımlasını isteyen Müslümanları yok etme düşüncesiyle Müslümanlarla yaptıkları saldırı savaşıdır. Saldırıyı yapanlar, Hayber kalesindeki Yahudiler, Gatafânlılar, Kureyş kabilesindeki müşrikler, Fezâreliler, Esedoğulları ve Süleymoğulları gibi Mekkeli müşriklerdir. Bu müşrikler Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “ahzâb” (hizipler) sözcüğü nedeniyle Hendek Savaşına, Ahzab Savaşı da denilmektedir.

Hicretin üçüncü senesinde yani 625 yılında gerçekleşen Uhud Gazvesi’nden sonra sahabelerin, Mekkeli müşriklerle ve yahudilerle olan ilişkileri çok daha kötüye gitmişti. Kureyşli Araplar Suriye kervanlarının emniyetini sağlamak amacıyla Medine civarını ele geçiremedikleri gibi Uhud muharebesinde kazandıkları küçük bir galibiyetlerini de bir neticeye vardıramamışlardı. Karşı taraftaki islamiyeti kabul eden sahabeler ise az bir sürede eski kuvvetlerine ulaşmıştı.

Hendek Savaşı’nın Nedenleri (Sebepleri) Nelerdir

Yahudilerin Mekkelileri kışkırtması Mekkelilerin İslamın yayılmasını engellemek istemesi Müslümanların Mekke kervanlarının Suriye, Mısır ve Irak yolu üzerindeki ticaretlerine engel olmasıdır. Ayrıca Bedir Savaşı ve Uhud savaşında da Mekkelilerin istedikleri sonuçları alamamış olmaları ve Mekkelilerin İslam dinini ve Müslümanları ortadan kaldırmak istemeleridir.

Hendek Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir

İranlı Müslüman Selmanı Farisi’nin önerisi ile daha önce Arabistan’da görülmeyen bir savaş tekniği olarak Medine’nin etrafı hendekler ile çevrildi. Mekkeliler Arabistan’da daha önce görmedikleri bu ilk savunma taktiği karşısında şaşkınlığa uğradılar. Hendeği aşmak için mücadele ettilerse de susuzluk ve kum fırtınaları nedeniyle kuşatmayı kaldırıp geri çekildiler. Savaşın sonunda Beni Kureyza Yahudi kabilesi Medine sözleşmesine uymadığından Medine’den çıkarılmıştır. Müslümanların son savunma savaşıdır.

Hendek Savaşı ve İslam Tarihindeki Önemi

Hendek Savaşı islam tarihinde Müslümanların son savunma; Mekkeli müşriklerin de son taarruz (saldırı) savaşıdır. Müslümanlarla Yahudiler Arasında yapılan Vatandaşlık antlaşmasına yani Medine Sözleşmesine uymayan Kureyza Yahudileri Medine’den çıkartılarak şehir tamamen Müslümanların denetimine geçmiştir. Uhut savaşını ve Hendek savaşını fırsat bilen Yahudiler Şam ticaret yolunu ele geçirmiştir.

Hendek Savaşı sırasında ilk İslam hastanesi kurulmuştur. Salman-î Fârisî’nin teklifiyle Medine etrafına kazılan hendekleri gören Mekkeli müşrikler hendeklerden dolayı bir şey yapamamış ve maydan savaşına girişememişlerdir. Bu savaşta yalnızca karşılıklı ok atışı şekilde sürmüştür. Kum fırtınası çıkınca Mekke ordusu geri çekilmiştir.

Hendek Savaşı, Mekkelilerin son hücumu, Medinelilerin de son savunma savaşıdır. Mekkeli müşriklerle işbirliği yapan Yahudiler tamamen Medine’den çıkarılmıştır. İslâmiyetin yayılması hızlanmıştır. Arap Yarımadası’nda Mekke ve Medine etrafındaki Arap kabilelerinin İslamlaşma süreçleri hızlanmıştır

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir