Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri hakkında Kısaca Özet Bilgi (1885 – 1966)

İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. İstanbul Erkek Muallim Mektebinde öğretmenlik yaptı. Türk Ocağı yönetim kurulunda görev aldı. Saruhan’dan mebus (milletvekili) seçilerek son Osmanlı Mebusan Meclisine girdi. TBMM’de milletvekili olarak bulundu. İki defa Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Bükreş Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
Hamdullah Suphi, 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sebebiyle İstanbul’da düzenlenen protesto mitinglerinde yaptığı konuşmalarıyla tanındı. İstanbul’un işgali ve Türk Ocaklarının kapatılması üzerine Ankara’ya gidip
fiilen Millî Mücadele’ye katıldı. Hamdullah Suphi şiir, hikaye, makale, söylev, konferans türlerinde eserler verdi. Fecri- Ati topluluğunda da bulundu. Söylevleriyle, “Türkçülük” ve “Millî Edebiyat” akımlarının gelişmesine katkıları oldu. Mütareke ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında coşkulu ve etkileyici konuşmalarıyla söylev türünün en etkili ve güzel örneklerini verdi.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan Türk Ocağı Derneği etrafında birçok şair, yazar, düşünür ve hatip Millî Mücadele’ye ve Cumhuriyet’in kuruluşuna önemli katkılarda bulunmuştur. Bu aydınlardan bir tanesi de Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir. Okuduğunuz söylev, Hamdullah Suphi’nin işgal kuvvetleri tarafından kapatılan İstanbul Türk Ocağının 1923’te yeniden açılışı münasebetiyle yapılmıştır. Bu konuşmasında, Türk Ocağı Derneği üyelerine seslenerek Millî Mücadele yıllarında İstanbul’un işgal edilmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.
Eserleri: Dağ Yolu (söylev), Günebakan (makale).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir