ETHEM İZZET BENİCE

(1903-1967)
Roman yazarı. İstanbul’da doğdu, iskilip Rüştiyesi, Gala­tasaray Sultanîsi ve Yüksek Deniz Ticâret Okulu’nu bitirdi. 1942-50 yılları arasında Kars ve Siirt milletvekilliği yaptı. Dört yıl öğretmenlik, Şehir Meclisi üyeliği görevlerinde bu­lundu. 1920’den sonra Vatan, Son Saat, Milliyet gazetelerin­de yazı işleri müdürlüğü yaptı. Zaman, Açıkgöz, İkdam, Son Telgraf ve Gece Postası gazetelerini çıkardı, istanbul’da öl­dü.
Halk tarafından beğenilen, sanat değeri fazla olmayan aşk ve mâcerâ romanları yazdı. Bu romanlar defalarca basıl­mıştır.
İlk basılış tarihleri ile eserleri: 1. Çıldıran Kadın (1927), 2. Istırap Çocuğu (1927), 3. Yakılacak Kitap (1927), 4. Aşk Gü­neş! (1930), 5. Gözyaşları (1932)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir