Asaf Halet Çelebi

Asaf Halet Çelebi Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Şiirlerinde Doğu-Batı kültürünü birleştirmiş; Hint ve Fars medeniyeti ve mitolojisinden, tasavvuftan yararlanmıştır. Mistik bir şair olan sanatçının zengin bir göndermeler dünyası vardır. Asaf Halet Çelebi‘nin şiirleri Ahmet Haşim’in şiirlerini andıran sanatçıya göre şiir “Kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir.”

Asaf Halet Çelebi’nin Eserleri: Şiir: He, Lamelif, Om Mani Padme Hum

Antoloji ve İnceleme: Mevlana, Molla Cami, Ömer Hayyam, Konuşulan Fransızca

BAŞKA BİR KAYNAK:
(1907-1958) Şâir. İstanbul’da doğdu. M. Sait Halit Bey’in oğludur. Özel dersler aldı. Galatasaray Sultânîsi’nde okudu. Bir ara Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (Güzel Sanatlar Okulu’na) girdi; sonra Adliye Meslek Mektebi’ne geçerek bu okulu bitirdi. Asaf Halet Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi’nde zabıt kâtipliği, Os­manlı Bankası ve Devlet Deniz yollarında memur, Edebiyat fakültesinde memurluk yaptı. İstanbulda öldü.
Cumhuriyet devri şairlerindendir, Asaf Halet Çelebi, Türk Divan edebiyatı ile Fars edebiyatını iyi bildiği ve bu bilgisini eserlerine yansıt­tığı görülür. 1937 yılına kadar dîvan tarzında gazel ve rubai­ler yazdı. Bu tarihten sonra serbest nazımla şiirler yazdı. Şiirlerinde Doğu ve Batı kültürünü birleştirmiş; Hint ve Fars medeniyeti ve mitolojisinden, tasavvuftan faydalanmıştır. Duygularındaki derinlik ile dikkati çeker. Yeni Şiir akımına katılan şâirlerdendir. Şiir ve yazıları Ses, Hamle, Gün, Yeditepe, İstanbul, Türk Sanatı ve Büyük Doğu dergilerinde yayımlandı.
Şiir kitapları:
1. He (1942), 2. Lâmelif (1945), 3. Om Mani Padme Hum (1953, İlk iki kitaptaki şiirler de bu eserde yer aldı)
Telif eserleri:
1. Mevlânâ (1939), 2. Molla Câmî (1940), 3. Konuşulan Fransızca (1942), 4. Eşref oğlu Dîvânı (1943), 5. Pali Metinlerine Göre Gotama Buddha (1946), 6. Divan Şii­rinde İstanbul (1953), 7. Naima (1953), 8. Mevlânâ ve Mevle­vîlik (1957).
Tercümeleri:
1. Meviânâ’nın Rubaileri (1939), 2. Seçme Rubailer (1945), 3 Ömer Havyam (1954), 4. Roubayat de Mevlânâ Djelal-cMIn Roumi (Paris, 1950). Çeşitli dergi­lerde kalan, kitap hâline getirilemeyen makaleleri de vardır.
[Şâirin eserlerinin bir listesi Yeni Yayınlar dergisi, Aralık-1959 sayısında verildi.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir