Yazma Çalışmaları

A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Yazma çalışmaları çeşitli aşamalarla gerçekleşen bir sürece dayanır:
1- Hazırlık
2- Planlama
3- Taslak metin oluşturma
4- Metni düzeltme ve geliştirme
5- Yazılan metni paylaşma
Yazınızı bu aşamalara dikkat ederek oluşturmanız çalışmanızda size kolaylık sağlayacaktır.

1- Hazırlık Aşaması:

Yazmaya başlamadan önce okuma, araştırma, kavram ağı, fikir haritası, beyin fırtınası gibi yollarla konuyla ilgili düşünce, bilgi ve olayları belirleyiniz. Kaynaklara ulaşmak için kütüphanelerden ve Genel Ağ’dan (internet) yararlanabilirsiniz. Araştırma, kaynaklara ulaşma, Genel Ağ’ı doğru ve etkin kullanma, not alma ve kitap özeti alma teknikleriyle ilgili bilgilerinizi gözden geçiriniz. Yazınızda farklı kaynaklardan alıntı yaparken bilimsel kaynak göstermeye ilişkin hukuki ve etik temel ilkelere uyunuz.
Yazınızın amacını ve ana düşüncesini belirleyerek konuyu hangi açıdan ele alacağınızı, konunun hangi yönü üzerinde duracağınızı düşününüz. Yazma çalışmasında neden yazdığınız kadar kim için yazdığınız sorusu da önemlidir. Çalışmanızda her adımınızı buna göre atınız.
Hazırlık aşamasında yapılması gerekenlerden biri de yazıda kullanılacak anlatım biçimini ve metin türünü belirlemektir. Yazınızın amacına göre anlatım biçimini ve metin türünü belirleyiniz. Her metin türünün kendine has yapı, dil ve anlatım özellikleri olduğuna dikkat ediniz.
Hazırlık
Planlama
Taslak metin oluşturma
Metni düzeltme ve geliştirme
Yazılan metni paylaşma

2- Planlama

Yazınıza nasıl başlayacağınızı, konuyu nasıl geliştirileceğinizi, nasıl sonuçlandırılacağınızı düşünüp tasarlayınız. Seçtiğiniz metin türüne uygun bir yazı planı oluşturunuz. Bunun için konuyla ilgili düşünceleri, bilgileri ve olayları maddeler hâlinde sıralayınız. Bunlardan birbiriyle ilgili olanları gruplandırınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde neler anlatacağınızı planlayınız. Bu üç bölümü “konuyu tanıtma”, “konuyu tartışıp geliştirme”, “konuyu bir sonuca bağlama” olarak ifade edebiliriz.
a) Giriş bölümü: Bu bölümde konuyla ilgili temel fikirler birkaç cümle ile ortaya konur.
b) Gelişme bölümü: Bu bölümde konuyla ilgili düşünceler, belgeler ve örnekler işlenir.
c) Sonuç bölümü: İlk iki bölümde anlatılanlardan çıkan sonuç, temel fikirle ilgili düşünce ve yargı kesin şekilde belirtilir.

3- Taslak Metin Oluşturma

Taslak metninizi belirlediğiniz ana düşünce ve yardımcı düşünceler doğrultusunda oluşturunuz. Yazınızın başlığını belirleyiniz. Duygu ve düşüncelerinizi, konuyla ilgili görüşlerinizi kısa veya orta uzunlukta cümlelerle, açık ve anlaşılır örneklerle ifade ediniz. Farklı cümle yapıları ve türleri yazınızı tekdüzelikten kurtaracak, anlatımınızı zenginleştirecektir. Yazınızda seçtiğiniz metin türüne göre resim, fotoğraf, grafik, çizim, veri tabloları, ses ve görüntü kayıtları vb. unsurlara yer vermeniz konunun anlaşılmasında etkili olacaktır. Yazma çalışmalarınızda güncel bir yazım kılavuzundan yararlanmanız iyi ve doğru yazma konusunda faydalı olacaktır.

4- Düzeltme ve Geliştirme

Taslak metninizde bilgi, duygu, düşünce ve olayların açık, anlaşılır ve ikna edici biçimde sunulup sunulmadığını kontrol ediniz. Metninizi tutarlılık, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sayfa düzeni vb. açılardan gözden geçiriniz. Gerekli düzeltmeleri yapıp taslak metninizi geliştiriniz. Düzeltme işi bittikten sonra yazınıza son hâlini veriniz.

5- Yazılan Metni Paylaşma

Yazacağınız metni okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitaplarda, dergilerde ve gazetelerde yayımlama, yarışmalara katılma gibi yollarla paylaşabilirsiniz. Yazdığınız ve paylaştığınız metinlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğu olduğunu unutmayınız.

B. Yazma Sürecini Uygulama

Defterinize veya bağımsız kâğıtlara “toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği” hakkında bir yazı yazınız.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir