Etiket: Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimini Neden Öğrenmeliyiz ve Tarih Tekerrür Eder mi?

Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz? Bir kişinin geleceği doğru bir şekilde yönlendirebilmesi için, kendi dönemini ve toplumunu anlaması hayati bir öneme sahiptir. Bu, geçmişin bilgisi olan “tarih bilimi” ile mümkün hale gelir. Tarih, sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği düşünmemize de yardımcı olur. Fen bilimlerinden, sosyal bilimlere ve siyasi bilimlere kadar […]

Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilim Dalları Tarih, insanlığın geçmişteki her türlü etkinliğini kapsadığı için, kullanılan kaynaklar da oldukça çeşitlidir. Tarihçinin her alanda bir uzman olması mümkün olmasa da bu bir gereklilik değildir. Tarih bilimi, başka bilim dallarından da yardım alır. Fernand Braudel’in önerdiği gibi, tarih disiplini, coğrafya, ekonomi tarihi, sosyoloji, […]

Tarihin Kaynakları Nelerdir

Tarih Biliminin Kaynakları Olayları doğru algılayabilmek ve aktarabilmek amacıyla tarihçiye yardımı dokunan her türlü malzemeye kaynak denir. Tarihi olayların doğru bir şekilde aydınlatılmasında en önemli unsurlardan biri olayla ilgili bilgilerdir. Bu bilgilere ulaşabileceğimiz araç ve gereçler ise kaynaklardır. Tarihin tanımında geçtiği gibi tarihi olaylarla ilgili kaynak ve belgelere başvurulmalıdır. Tarihi […]

Tarih Öncesi Çağlar

İnsanlığın İlk İzleri: Yazının icadı öncesine Tarih Öncesi Çağlar, sonrasına ise Tarih Çağları adı verilmiştir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş ve Maden Devri olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Tarih öncesi çağlar dünyanın her yerinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Örneğin Anadolu’da Tunç Devri’nin yaşandığı sırada Mezopotamya tarihî devirlere geçmiştir. Dünyada insanın var […]

Tarih Bilimi Özellikleri, Olay ve Olgu Farkı Nelerdir İlişkisi

Tarihin Biliminin Özellikleri nelerdir?         Tarih biliminde tarihçi, belgelere dayalı çalışır. Bu belgeler bilimsel yöntemlerle incelenir. Tarihî olayın aydınlatılabilmesi için konuyla ilgili güvenilir belge ve kaynaklara başvurmak gerekmektedir.      Tarihçi olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurar. Tarihte meydana gelmiş olaylar aynı zamanda kendilerinden sonraki olayların […]

Test Çöz | Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tarih Bilimine Giriş TEST 1   1. Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceleyen bilimdir. Tarihsel süreç içinde yer alan insanlar geçmişlerini merak ederler. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili araştırma yaparlar. Tarihin ışığında geçmişi sorgulayarak anlamaya çalışırlar. Yukarıda verilen yargıya göre, Tarih Bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geçmişte yaşamış insan toplulukları ve […]

İlk Çağ Medeniyetleri uygarlıkları tablosu listesi nelerdir

İlk Çağ Medeniyetleri

Kültür: Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tamamıdır. Yalnız bir millete ait olan unsurlardır. Uygarlık (medeniyet): Milletlerarası ortak değerlere verilen isimdir. Uygarlık kültürlerin etkileşimi sonucu meydana gelmiştir. Dünya üzerindeki ilk uygarlıklar Mezopotamya, Mısır, Anadolu, İran, Çin ve Hindistan bölgelerinde kurulmuştur. İnsanların bu bölgeleri yerleşim alanı olarak seçmesinde; tatlı su kaynaklarının […]

Tarih Biliminin Yöntemleri Nelerdir?

Tarihin Yöntemleri Kısaca Özet 1. TARAMA (Kaynak Arama): Tarih bilimi geçmişte meydana gelen olayları araştırdığı için bir araştırmacının gerçekleştireceği ilk iş kaynak taraması yapmaktır. Bu amaçla olaylarla ilgili yazılı ve yazısız bütün kaynaklar taranıp, konuyla ilgili bütün belgeler bir araya toplanmalıdır. 2. TASNİF (Sınıflandırma) Kaynak taramasından elde edilen belgeler belirli […]

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türkiye’de (Türklerde) Tarih  Yazıcılığının Gelişimi Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı        Osmanlı tarih yazıcılığı Klasik Dönem’de büyük ölçüde İran ve Arap tarihçiliği etkisi altında gelişme göstermiştir. Bu etki 15. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Kaleme alman eserler çoğunlukla Arapça ve Farsçadır. Özellikle 1453’te İstanbul’un fethi ardından Osmanlı tarih yazıcılığı yeni […]

Dünyada Tarih Yazıcılığı

Dünyada Tarih Yazıcılığının  Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir           İnsanın acı ve tatlı tecrübelerini gelecek nesillere aktarma ihtiyacı doğasında vardır. Bu bakımdan tarihçi, geçmişte yaşanmış olayları hafızalarda yeniden canlandıran kişidir. Fakat tarihçiler bunu yaparken kendilerine özgü bir yazım tarzını benimserler. Bu nedenle  geçmişten bu güne tarih yazıcılığının farklı […]