Tiyatroda Dekor, Işık Kullanımı

Bir tiyatro metni yönetmen öncülüğünde yapımcı, oyuncu, dekor ve giysi tasarımcısı, ışıklama uzmanı gibi birçok kişinin birlikte, uyumlu çalışması ile sahnelenebilir. Tiyatroda amaç seyirciyi sahnede gösterilen dünyanın içine sokmak, seyircide görsel, işitsel vb. açılardan değişik fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturmaktır. Bu etkinin ortaya çıkmasında mekân, dekor, efekt, ışık vb. uygulamalar önemli bir yere sahiptir.

Bir tiyatro oyununda dekor, oyunun geçtiği mekânı, dönemi, karakterlerin toplumsal konumlarını gösterecek ve oyunun asıl özelliklerine işaret edecek şekilde düzenlenir. Örneğin klasik tiyatroda oyun yazarları için hiç değişmeyen dekor, bir tapınağın ya da sarayın önüdür. Modern tiyatroda ise aynı eserin farklı temsillerinde, metinle ilişkili veya metinden bağımsız olarak farklı mekân ve dekor uygulamaları olabilir.

Işıklama tasarımının oyunun görsel hâle getirilmesinde, oyunun estetik yanının ortaya çıkarılmasında önemli katkısı vardır. Işığın yönü, şiddeti, rengi, diğer ışıklarla olan kombinasyonu seyirciye birçok ipucu verir. Örneğin bir oyunda gün ışığının gece ışığına dönüşümü gibi zaman değişimleri, oyunun bir mekândan başka bir mekâna geçişi ışığın hareketi sayesinde gerçekleştirilir. Komedilerde genelde sıcak veya hafif renkler, trajedilerde ise soğuk ve kuvvetli renkler kullanılır. Kısacası bir oyunun sahne tasarımı oyunun türüne, bağlı olduğu biçime/akıma, yönetmene ve tasarım ekibine bağlı olarak değişir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir