Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Soru Çözümleri

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Sorularının Çözümleri

1. ve 2. Paragrafta Yardımcı Düşünceler sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(I) Filipinler, Malezya ve Endonezya çevresinde; balık avlayıp el işlerinde kullanmak üzere doğal malzemeler çıkardıkları sularda yaşayan göçebe Bajau halkı hayatlarının çoğunu denizde geçiriyor. (II) Hayatlarını sürekli denizde geçirdikleri için serbest dalışı uç noktalara taşıyorlar. (III) Yaklaşık altmış metre derinlikte on üç dakikayı bulan süreler boyunca kalabiliyorlar. (IV) Araştırmalar, tıpkı yaşamlarının büyük kısmını su altında geçiren foklar gibi Bajau halkının da dalaklarının orantısız biçimde büyük olduğunu gösteriyor. (V) Buna göre yüzyılladır denizle iç içe yaşamak, Bajauları dalmaya genetik olarak daha elverişli hale getirmiş olabilir.
1-Bu paragraftaki numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede amaç – sonuç ilişkisi vardır.
B) II. cümlede neden – sonuç ilişkisi vardır.
C) III. cümlede koşul belirtilmiştir.
D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
E) V. cümlede IV. cümledeki bilgiden hareketle çıkarım yapılmıştır.
2-Bu paragraftan Bajau halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Denize yakın yerlerde yaşarlar.
B) Hayatlarının büyük bir kısmını denizde geçirirler.
C) Yiyecek ve malzeme bulmak için denizden faydalanırlar.
D) Göçebe bir hayat sürerler.
E) Karada avlanma konusunda donanımsızlardır.
3- Mimar Sinan’ın öyküsü buram buram ağaç kokan bir marangozhanede başlar. Ağırnas’ta doğan Sinan burada dülger (marangoz) olan dedesi Yusuf Ağa ve babası Katip Abdülmennan’ın yanında kümes, çardak ve su arkları yaparak mimari yolculuğunun ilk adımlarını atacaktır. Ağırnas’ın Sinan gibi bir mimarı yetiştirmiş olması ise asla bir tesadüf değil. Ağırnas; dehlizleri, mağaraları, yeraltı şehir kalıntılarıyla çok eski bir yerleşim
bölgesidir. Ağırnas mimarisi ise klasik köy evlerinden farklı olarak özenle işlenmiş kesme taşlar ve kemerlerle alışılmışın çok üzerinde bir inceliğe sahiptir. Sinan da bu incelikteki evlerden birinde doğar ve bu estetik mimari ile kültürel doku içinde yetişir. O, Erciyes dağının doğal güzelliklerini ve eteklerinde bulunan sıra tepeler üzerindeki kubbeyi anımsatan yığma tümülüsleri seyrederek çocukluk dönemini geçirir. İşte bu köy onu, henüz bilmediği muhteşem geleceğine hazırlar. Gün gelecek Sinan köyüne duyduğu vefayı ise şu sözlerle ifade edecektir: “Köyüm olmasaydı ben de olmayacaktım. Beni köyüm yetiştirdi.”
Bu paragraftan hareketle Mimar Sinan ile ilgili olarak,
I. Çocukluğunu geçirdiği yerin, mesleği üzerinde etkisi olmuştur.
II. Dede ve baba mesleğini sürdürmüştür.
III. İlk eserleri kubbe şeklindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4- Sonbahar… İnsanın iç dünyasını hatırladığı ya da en azından hatırlamak zorunda olduğunu anladığı iklim var havada. Keskinleşen soğuktan dolayı dışarıdaki yürüyüşlerin kısaldığı, içimize doğru adımlarınsa usulca hızlandığı uzun bir yolculuğun da başı… Soğuktan kapanan kapıyla içeriye hapsolan insanın, bu esaretle içsel özgürlüğüne kavuşmasının ironisi gülümsüyor kitaplardan. İnsan herkes ve her şey oluyor satırlarda, satırların iyi geldiğini hücrelerine kadar hissediyor ve kendini önemsemeye başlıyor ve böylece atmosfer soğurken insanın içindeki iklim ısınıyor.
Bunları söyleyen bir yazar için “sonbahar” neyi ifade etmektedir?
A) İç dünyasına dönmesi ve yeniden yazmaya başlaması
B) Dış dünyadan uzak kaldığı için hüzünlenmesi
C) Havalar soğuduğu için dış dünyadan ve insanlardan uzaklaşması
D) Soğuk havada dışarı çıkmadığı için yalnızlık hissetmesi
E) Düşüncelerini yoğunlaştırmakta ve yazmakta güçlük çekmesi
5- Kalmak, kalmak diyoruz, ama sanat eserleri gerçekten kalıyor mu? İki bin şu kadar yıldır Homeros’un destanları yaşıyor diyoruz, sahiden yaşıyor mu? Fuzuli, Baki ya da daha yakın çağların yazarları mesela Balzac, Stendhal bugün okunuyor mu?
Bunları söyleyen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylerse kendi düşünceleri ile çelişir?
A) Sanat eserlerinin çoğu kalıcı değildir.
B) Güncel eserler eski eserlerden daha çok okunur.
C) Günümüzde eski eserler isim olarak bilinse de içeriği bilinmiyor.
D) Sadece güçlü sanatçılar günümüze kadar okunabilirliğini sürdürmüştür.
E) Kalıcılık kavramı yanlış değerlendiriliyor.
6-İnternet çağında sosyal medya, hiç şüphesiz dünyada edebiyat olmak üzere tüm sanat dallarını icra eden sanatçılar için bir vazgeçilmez oldu. Öyle ki genç sanatçılar ilk ürünlerine ilk hayranlarını sosyal medya aracılığı ile buluyor, ilk eleştirilerini sosyal medya aracılığı ile alıyor; kısacası sosyal medya ile şekilleniyor, evriliyor ve gelişiyor.
Bu paragraftan hareketle sosyal medya ile ilgili olarak,
I. Sanata olumlu etkileri vardır.
II. Edebiyata olumsuz yansımıştır.
III. Sanatçılara yapılan eleştiriler olumsuz yöndedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I ve III
7- Müziği duymayanlar, dans edenleri deli zannederler. Evet, bu durum gezmek için de geçerli. Neden gezdiğiniz anlaşılmadığı sürece yaptığınız bunca yolculuk sadece zaman ve para kaybı olarak görülebilir. Gezmek sadece yeni yerleri görmeye yarayan bir faaliyet değildir. Gezdikçe görürsün, gördükçe tanırsın, tanıdıkça ön yargıdan ve ötekileştirmekten sakınırsın. Sakındıkça da kendini tanırsın. Tanıdıkça dünyanın daha yaşanır bir yer olması için adımlar atarsın. Buna ihtiyacımız var, dünyanın buna ihtiyacı var. Haydi yollara!
Bu paragraftan hareketle “gezmek” ile ilgili olarak
I. İnsanları tanımanızı sağlar.
II. Kendinizi tanımanızı sağlar.
III. Özgüveni artırır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
8- Bir araştırma sonucu bilim insanları spor yapmanın yeni öğrenilen bir bilginin hatırlanmasını kolaylaştırdığını buldu. Araştırmada 72 katılımcıdan, 90 tane nesnenin yerini öğrenmeleri istendi ve bu amaçla katılımcılara yaklaşık 40 dakika süre verildi. Daha sonra katılımcılar üç gruba ayrıldı; birinci grup öğrenme sürecinden hemen sonra, ikinci grup ise dört saat sonra spor yaptı, üçüncü grup ise herhangi bir fiziksel aktiviteye katılmadı. Katılımcıların öğrendikleri bilgilerin ne kadarını hatırlayabildiklerini yani uzun süreli belleklerine aktarabildiklerini belirleyebilmek için 48 saat sonra bir test yapıldı. Araştırmacılar, test sırasında katılımcıların beyin etkinliklerini manyetik rezonans görüntüleme -MR- yöntemini kullanarak kaydetti. Sonuçta öğrenme sürecinden dört saat sonra spor yapan grubun diğer iki gruba göre öğrendikleri bilgileri doğru hatırlama konusunda daha başarılı olduğu anlaşıldı.
Bu paragrafta sözü geçen araştırmayla ilgili olarak,
I. Öğrenilen bilgilerin hatırlanmasında sporun etkisi vardır.
II.Öğrenme sürecinden dört saat sonra spor yapılırsa bilginin hatırlanması kolaylaşır.
III.Spor yapan insanların hafızaları daha gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
9- “Şiir yazarken, o şiiri yazmaktan başka bir şey düşünmedim hiç.” der Ülkü Tamer. Ne kuramlar, ne birtakım endişeler ne başka bir şey onu hiç ilgilendirmemiştir. “Şiirimin geldiği yolu da, gitmesi gereken yolu da düşünmedim, sadece yazdım. Ben değişirken şiirim de değişti.” demiştir. Turgut Uyar “Belki de asıl ustalık budur, her zaman acemi olmayı bilmek.” diyordu. Ülkü Tamer’in şiirindeki tavrı ve duruşu da tam olarak Uyar’ın ifadeleriyle örtüşür.
Bu paragraftan Ülkü Tamer ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şiirlerini ölçüsüz ve kafiyesiz bir şekilde yazmayı tercih etmiştir.
B) Şiirlerini bir kural gözetmeden, içinden geldiği gibi yazmıştır.
C) Şiir türünde kendini geliştirememiş, her zaman acemi olmuştur.
D) Şiirde kendini geliştirmek istememiş, diğer türlere ağırlık vermiştir.
E) Şiirlerini Turgut Uyar’dan etkilenerek kaleme almıştır.
10- İlk dönem modern Türk şiirinde işlenen belli başlı temalardan biri de yaşama sevincidir. Bu tema, 1840 sonrası değişim ve başkalaşım geçiren şiirimizin ilk bakışta göze batmayan izleklerinden biri olmuştur. Diyebiliriz ki modern batılılaşma sonrası şiirimizde hem tanınan, döneminde ve bugün de bilinen metinlerin satır aralarında işlenen, yerini ilk planda belli etmeyen yaşama sevinci teması, hemen her devir ya da ekole mensup şairlerin yaklaşım biçimlerinden biri olarak işlenmeye devam etmiştir.
Bu paragrafta “yaşama sevinci teması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
A) İlk dönem şiirlerinde çok işlenmiş daha sonra önemi azalmıştır.
B) Batılılaşma sonrası yerini başka temalara bırakmıştır.
C) Şiirin her döneminde bir şekilde şiirde yer almıştır.
D) Bir öneme damgasını vurmuş daha sonra unutulmuştur.
E) Etkisi şiir dışındaki türlerde de sürmüştür.
11- Olimpiyatlarda sekiz altın madalya kazanan ve neredeyse on yıldır erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı efsanevi kısa mesafe koşucusu Usain Bolt’un ayağında, ileri teknoloji yüzeylere uygun hafif ayakkabılar var. Tüm yarış hayatı boyunca, dünyanın en iyi koşullarında çalışmış bir atlet o. Yarışlara uçakla gidiyor ve onun için az yağlı, besin değeri yüksek yemekler yapan bir aşçısı var. Bolt’un zirveye oturduğu dönem, sporda steroidlerin de en çok kullanıldığı zamana rastlıyor. Hiçbir testte pozitif çıkmamış olsa da onun dönemindeki birçok Olimpik atlet üzerinde kuşkular var. Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 4×100 metre yarışında kazandığı altın madalyayı takım arkadaşlarından birinin dopingli çıkması üzerine geri vermek zorunda kalmıştı.
Bu paragrafta “Usain Bolt” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
A) Dünyanın en hızlı koşan atleti olduğuna
B) Bir yarışta steroid kullandığının tespit edildiğine
C) Çok iyi yemek yaptığına
D) 2008 Pekin Olimpiyatları’nda doping kullandığı için diskalifiye olduğuna
E) Olimpiyatlarda altın madalya sahibi olduğuna
12- Oxford Üniversitesi’nde Profesör Simon Lovestone tarafından yürütülen çalışmada eşsiz Alzheimer hastalığına sahip olan tek canlının insanlar olmadığı ortaya çıktı. Yunuslarda da bu hastalığın izlerine rastlandı. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi’nde bir araştırmacı olan Lovestone: “Alzheimer hastalığının insan beyni dışında başka bir beyinde tam gelişmiş halde belirtilerini bulmak çok nadir bir şeydir. Böyle açık bir kanıtın yani beyinde bulunan protein plaklarının ve düğümlerinin vahşi bir hayvanda Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilmiş olması ise bir ilk” dedi.
Bu paragraftan “Alzheimer” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tedavisi olmayan bir hastalıktır.
B) Yunuslar sayesinde tedavi edilebilir.
C) Sadece insanlarda görülen bir hastalık değildir.
D) Bütün hayvanlarda görülme ihtimali vardır.
E) Yunuslar zeki hayvanlardır.
13- Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig’in çok okunan eserleri arasında başı çekmese de yazarın en ilginç yapıtlarından biri olduğu söylenebilir. Zweig, Olağanüstü Bir Gece’yi yazarlığının en verimli zamanında, dönemin önde gelen sanatçılarını evinde ağırladığı Salzburg’da yazmıştır. Anlatı, dıştan bir müdahale ile başlar, yazar 1914’te şehit olan bir Baron’un yazı masasında bulunan notlarını, ailenin isteği üzerine gözden geçirir ve yayımlanmasını sağlar. İlk paragraftaki açıklamanın ardından yazar bir daha dönmemek üzere kenara çekilir ve anlatıyla baş başa kalırız.
Bu paragraftan “Olağanüstü Bir Gece” adlı eser ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kaç yılında yazıldığına
B) İçeriğine dair bazı bilgilere
C) Hangi yılda basıldığına
D) Hangi dillere çevrildiğine
E) Okur üzerindeki etkilerine
14- Jüpiter, devasa boyutunun yanı sıra ekvatorunun güneyinde girdap gibi dönen parlak kırmızı fırtınasıyla da biliniyor. Dünya’yı tek parça hâlinde rahatça yutabilecek fırtına, Büyük Kırmızı Leke olarak adlandırılıyor. Büyük Kırmızı Leke, yüzyıllardır Jüpiter’in bulutlu çehresinin demirbaşı ve Güneş Sistemi’nin de en bilindik ögelerinden biri. Ama her şeyin bir sonu var: Büyük Kırmızı Leke küçülüyor; yakın tarihli bazı haberler de önümüzdeki 10 veya 20 yıl içinde tamamen yok olabileceğini söylüyor.
Bu paragraftan hareketle “Büyük Kırmızı Leke” ile ilgili,
I.Jüpiter’de yer alan bir fırtınadır.
II.Dünya’yı yok etme olasılığı vardır.
III.Zamanla küçüldüğü tespit edilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
15- Lületaşı kolay işlenebilen bir malzemedir. Ocaktan çıktığı zaman nemlidir, içinde su barındırır ve bir bıçakla şekil verilebilecek durumdadır. Aşağı yukarı bir sabun sertliğindedir. Ocaktan çıkartıldıktan sonra malzeme özsuyunu kaybeder ve sertleşmeye başlar. Lületaşı gözenekliliği fazla bir malzemedir ve suyu kolaylıkla absorbe eder. Bu özelliği dolayısıyla bekleme veya işlenme sırasında özsuyunu kaybeden malzeme tekrar suya atıldığı zaman eski yumuşaklığına kavuşur. Ham veya işlenen malzeme yıllarca beklese bile söz konusu işlemden sonra tekrar ve kolaylıkla işlenecek yoğunluğa ulaşır. Bu da malzemeyle çalışan sanatçıya kolaylıklar sağlar.
Bu paragrafta “lületaşı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
A) Sanat objeleri oluşturmada az kullanılmasının nedenlerinin başında ocaklardan çıkartılan parçaların küçük
olması gelmektedir.
B) Kolay işlenebilen ve uzun süre bekletilip tekrar kullanılabilen bir malzeme olması sanatçılara kolaylık sağlar.
C) Lületaşı işlemeciliği, basit el aletleri ve her ustanın kendisinin yaptığı bıçaklarla gerçekleştirilebilen bir zanaattır.
D) Ekonomimize katkı sağlayan değerli bir madendir.
E) Üretilen objeler, genellikle küçük parçalardan oluşturulan ve tornada yapılan tespih, kolye vb. gibi parçalardır.
16. Süper kahramanlar önyargıları saf dışı bırakıyor. Geçtiğimiz yıl çizgi roman satışlarının bir milyar dolara ulaştığı Kuzey Amerika’da alışılmışın dışındaki karakterler önemli rollere bürünüyor. Bu kapsayıcı dünyadaki kahramanların bazıları yeni. Ama ünlü karakterler ve markalar da biçim değiştiriyor. Marvel’de şimdi siyahi bir Örümcek Adam ve kadın bir Thor var; Archie Comics’in çok ırklı karakteri Harper şimdi bir engelli.
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Çizgi roman kahramanlarının yıllardır belli tiplerde olan karakterleri artık değişmeye başlamıştır.
B) Çizgi roman kahramanlarının karakterleri eskisine göre daha güçsüz tiplerden seçilmektedir.
C) Okurlar aynı çizgi roman kahramanlarını okumaktan bıkmıştır.
D) Çizgi roman tutkunları eski kahramanları istememektedir.
E) Çizgi romanlar eskisi kadar çok satmamaktadır.
Paragrafta Yardımcı Düşünceler Online PDF Testini indirmek için tıklayın
Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Yanıtlar:
1- C     2- E    3- D    4- A    5- B    6- A    7- D    8- B    9- B    10- C    11- E    12- C    13- B    14- D     15- B   16- A

Paragrafta Yardımcı Düşünceler online test çöz
Paragrafta Yardımcı Düşünceler online test çöz

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir