Paragrafta Başlık ve Paragrafın Konusu Test Çöz

Paragrafta Başlık ve Paragrafta Konu Testleri Soruları Çözümleri

1- “TEKNOFEST” İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un yeni havalimanında gerçekleştirildi. Katılımın ücretsiz olduğu festival ile ülkemiz gençlerinin bilimsel farkındalığını artırmak ve geleceğin teknoloji üreten liderleri arasında yerlerini almalarını sağlamak hedefleniyor.
Bu paragrafta “TEKNOFEST” ile ilgili üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ne olduğu
B) Kimlerin katıldığı
C) Kimin düzenlediği
D) Yapılma amacı
E) Kaç kişinin katıldığı
 
2- Sadık yâri kara toprak olduğunu düşünenlerin kesinlikle gitmesi gereken, Aşık Veysel gibi dünya çapında bir halk ozanımıza yakışan bir müze: Aşık Veysel Müzesi. Bizzat kendisinin yaşadığı ev olan bu mekanı, devlet ilk olarak 1979 yılında kamulaştırılıyor, daha sonra ise 1982 yılında müze olarak açıyor. Aşık Veysel Şatıroğlu‘nun, kişisel eşyalarını, fotoğraflarını, şair adına yayımlanan kitapları, yazdığı bütün şiirlerini ve çok daha fazlasını bu müzede bulmanız mümkündür.
Bu paragrafın başlığı olması için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Aşık Veysel
B) Aşık Veysel’in hayatı
C) Aşık Veysel Müzesi
D) Aşık Veysel’in eserleri
E) Aşık Veysel’in yaşadığı yer
3- “Sanat” ve “zanaat” sözcükleri aynı çağrışımlar yapan, birbirine yakınlığı ile bilinen sözcüklerdir. Her iki sözcükte de yapılan işte, ortaya çıkan üründe; denge, orantı, uyum ilkeleri çerçevesinde güzellik ve estetik değerler aranır. Tiyatro, resim, müzik vb. sanatların tek başına salt bir meslek olarak marangozluk, dokumacılık, mimarlık gibi diğer meslek gruplarından bir farkı yoktur. Bir oyuncu, ressam ya da müzisyen; tıpkı marangoz, dokumacı ya da mimar gibi o meslekleri icra eden zanaatçılardır. Ama tüm bu kişiler, yaptıkları işe ileri bir estetik ve düşünsel boyut kazandırarak mesleklerini sanatsal bir boyuta taşırlar.
Bu paragrafa verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Estetik ve Sanat İlişkisi
B) Sanat ve Zanaat İlişkisi
C) Estetik ve Güzellik
D) Sanat ve Zanaatın Kültürümüzdeki Yeri
E) Sanatta Estetik ve Güzellik
4- Hem Güney hem de Kuzey Yarımküre’de arazileri bulunan Afrika’nın orta bölümü Ekvator üzerinde yer alır. Bu nedenle Afrika kıtasında tropikal iklim, ılıman Akdeniz iklimi, çöl iklimi gibi farklı iklim türleri görülür. Afrika’nın Ekvator’a yakın nemli bölgelerinde tropikal iklim ve yağmur ormanları görülür. Akdeniz’e kıyısı olan Afrika ülkelerinde kıyı şeridi boyunca ülkemizde de görülen Akdeniz iklimi hâkimdir. Tropikal yağmur ormanları ile çöller arasındaki geçiş bölgelerinde seyrek ağaçlar ve geniş çayırlardan oluşan ve “savana” olarak isimlendirilen bitki örtüsü vardır.
Bu paragraf için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Afrika’nın İklimi ve Bitki Örtüsü
B) Afrika’nın İklimi
C) Afrika’nın Bitki Örtüsü
D) Afrika’da Yaşamak
E) Afrika’nın Doğası
5- İkinci Yeni’nin kökleri toplumsal yıkımın ve insan kıyımının en üst düzeye eriştiği yıllarda ortaya çıkmış olan Dadaizm’de aranmalıdır. “Dadaizm”, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve savaşı izleyen yıllarda baş gösteren karışıklık ve karamsarlık, kişi ve toplum ahlakının yozlaşması, inançların sarsılması, değer yargılarının alt üst olması; derin bir umutsuzluğa kapılan, her şeyi kuşkuyla karşılayan genç kuşağı toplumda ve sanatta alışılmış her şeyi yıkmaya ve inkâra yöneltmiştir. Daha sonra bu akım yerini “gerçeküstücülük” (sürrealizm) e bırakmıştır. Tüm iyi değerlerin çöktüğü ve aklın bu değerleri korumakta zorlandığı, korumaktan öte kargaşanın nedeni olduğunu öne süren Dadaistler, anlam yerine anlamsızlığın yeni bir anlam doğuracağını ve art belleğimizde “başka bir insan” olduğunu savlamışlardır. Burada İkinci Yeniciler için söylenmesi gereken nokta “anlamsızlığın anlamı”dır. Bu nedenle anlamlandırılan biçim ve anlatı bozulmalıdır. Bozma bilinçli bir edimdir. “Kurulu olan”ın dışında da bir anlam kurulabilir. Şiirde bu nedenle belirlenmişleri yok saymış, belirlediklerini de sürekli değiştirmiş ve kuralsızlaşmışlardır.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaizm ve İkinci Yeni
B) Dadaizm’in İkinci Yeni’ye Etkileri
C) İkinci Yeni Şiiri
D) Dadaizm Nedir?
E) Dadaizm ve İnsanlara Etkileri
6- Peyami Safa’nın hayatındaki en önemli meslekle tanıştığı o an… Öğretmenliği bıraktıktan sonra kardeşi İlhami Safa ile “20. Asır” adında bir akşam gazetesi yayımlamaya başladı. Basın – yayın kariyeri bu biçimde başlayan Peyami Safa’ya gazetecilik, başka kapılar da açacaktı. Peyami Safa, 20. Asır adındaki gazetelerinde “Asrın Hikâyeleri” adlı bir öykü serisi başlattı. Hikayeler, gazetede isimsiz bir biçimde yer aldı. 30-40’ı aşkın öyküyü okuyan herkes çok beğendi. Üstelik beğenenler arasında Yakup Kadri, Yahya Kemal Beyatlı gibi önemli edebiyatçılar da vardı. Bu isimlerin de önerisiyle Peyami Safa, hikayelerini yazmaya devam etti. Tıpkı bir kere kelimelerin büyülü dünyasına girince kalemini durduramayan herkes gibi o da öykülerin ardından hız kesmeden yeni bir türe, romana geçiş yapacaktı.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa’nın ilk hikâyeleri
B) Öykü yazmanın zorlukları
C) 20. Asır gazetesinin içeriği
D) Peyami Safa’nın hayatı
E) Peyami Safa’nın yazarlığa başlaması
 
 

Paragrafta Baslık Konu Test Soruları
Paragrafta Baslık Konu Test Soruları

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir