ORHAN HANÇERLİOĞLU

Roman yazarı. İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakülteşi’nde okudu. Ke­şan, Meriç ve Karaisalı’da Kaymakamlık, İstanbul’da Bele­diye Müfettişliği, Emniyet Şube Müdürlüğü, ŞehirTiyatrola-n Müdürlüğü, Elektrik Otobüs ve Tünel İşletmeleri Hukuk Müdürlüğü yaptı (1939-1974). 1978’de emekli oldu.
 Sanat hayatı şiirle başlar. Sonra hikâye ve roman türüne döner. Şadırvan dergisinin açtığı hikâye yarışmasında birin­cilik kazanmıştır (1949). Romanlarında genellikle büyük şe­hirlerde yaşayan insanların hayatını ve acılarını anlatır. Ha­cimce büyük olmayan bu romanlardan sonra yazar tama­men felsefe ile ilgili çalışmalara yönelmiştir.

Romanları:

 1. Karanlık Dünya (1951), 2. Büyük Balıklar (1952), 3. Oyun, (1953), 4. Ekilmemiş Topraklar (1954), 5. Ali (1955), 6. Kutu İçinde Kutu (1956), 7. Yedinci Gün (1957), 8. Bordamıza Vuran Deniz (1960), 9. Başka Dünyâlar (1962), Şiir kitabı: Kıvılcım (1936).

Diğer eserleri:

 1. Erdem Açısını dan Düşünce Tarihi (1963), 2. Mutluluk Düşüncesi (1965), 31 Başlangıcından Bugüne Kadar Özgürlük Düşüncesi (1966)1 4. Felsefe Sözlüğü (1967), 5. Düşünce Tarihi (1970), 6. Ekonomi Sözlüğü (1972), 7. İnanç Sözlüğü (1975), 8 Felsefe An­siklopedisi Kavramlar ve Akımlar (7 cilt, 1980). Yazarın Bü­tün Romanları iki cilt halinde yayımlandı (1981). Ali adlı ro­manı ile TDK Edebiyat Ödülü’nü kazandı (1956).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir