İBRAHİM AGAH ÇUBUKÇU

Şâir. Kadirli’de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1953). Aynı fakültenin İslâm Felsefesi ve Filo­zofları Kürsüsü’ne asistan oldu. 1955’te doktor, 1963’de do­çent, 1969’da profesörlüğe yükseldi. Hâlen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
İbrahim Agah Çubukçu, kendi sahasında yazdığı ilmî kitap ve makalele­rinin yanısıra şiirle de uğraşmış; Isâm’ı, tasavvufu ve ahlâkı anlatan ilâhî şeklinde samimî ifadeler taşıyan manzumeler yazmıştır.

Şiir kitapları:

 1. Neyleyim (1975), 2. Susma Bülbül (1976), 3. Garip Çeşme (1976), 4. Dilek (1977), 5. Zambak (1978).

De­neme: İnsan ve Mutluluk Üzerine Denemeler (1980).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir