Huzur Romanının Özeti

Huzur Romanının Kısa Özeti

Mümtaz henüz çocukken anne ve babasıyla birlikte yaşadığı şehrin işgali sırasında babası bir Rum tarafından öldürülür. Bu olay üzerine Mümtaz ve annesi, Akdeniz kıyısında bir şehirde yaşayan uzak bir akrabalarının yanına gider. Kısa bir süre sonra Mümtaz’ın annesi de hastalanır ve ölür. Daha sonra Mümtaz, amcasının oğlu İhsan’ın yanına, İstanbul’a gönderilir. İstanbul’da onu büyük yengesiyle İhsan karşılar. İhsan, Mümtaz’dan yirmi üç yaş büyüktür.
Galatasaray Lisesinde tarih öğretmenliği yapan İhsan, sahip olduğu geniş kültür ve donanımıyla dönemin önemli aydın ve düşünürlerindendir. Mümtaz’ı İstanbul’a gelişinin ertesi yılı Galatasaray Lisesine verirler. Kısa bir süre sonra İhsan, Macide ile evlenir. Macide; Mümtaz’a her zaman bir anne gibi şefkatli davranan, iyi bir kadındır. Geçen yıllar içinde İhsan, Mümtaz’ın eğitimiyle yakından ilgilenir; onu yetiştirir. Böylece Mümtaz, her bakımdan örnek aldığı İhsan’ın gözetiminde Doğu’nun ve Batı’nın düşünce ve sanat dünyasını tanır. O artık hayata estetik açıdan bakan genç bir aydındır. Mümtaz, bir mayıs sabahı Ada vapurunda Nuran’la tanışır. Nuran, kocasından yeni ayrılmış, genç bir kadındır; bir kız çocuğu vardır. Nuran’la Mümtaz kısa süre içinde birbirlerini severler. Birlikte sık sık İstanbul’un çeşitli yerlerini gezerler.
İlerleyen günlerde Mümtaz’la Nuran’ın ilişkilerinin önünde birtakım engeller ortaya çıkar. Nuran’ın kızının olumsuz tavrı ve yakın çevredeki bazı insanların yaptıkları, Nuran’la Mümtaz’ın arasına soğukluk girmesine ve artık daha az görüşmelerine neden olur. Ancak bu durum uzun sürmez. Yeniden bir araya gelir ve evlenmeye karar verirler. Bu arada Mümtaz’la öteden beri çatışan, hayata hep kötümser yaklaşan, sorumluluk duygusu taşımayan bir kişilik olan Suat, yıllardır sevdiği Nuran’a bir aşk mektubu yazar. Amacı onların ilişkisini bozmaktır.
Mektupla amacına ulaşamayan Suat, Mümtaz’la Nuran’ın evlenmek üzere olduklarını anlayınca onların evlendikten sonra yaşayacakları evde hayatına son verir. Bu olay üzerine Nuran, aralarına bir ölümün girdiğini söyleyerek Mümtaz’la evlenmekten vazgeçer ve eski kocası Fahir’e döner. Geriye dönüşlerle anlatılan bu olaylardan sonra roman bir yıl sonraya, güncel zamana döner. İstanbul’un tüm sokaklarında yaklaşan II. Dünya Savaşı’nın neden olduğu korku, endişe ve hareketlilik vardır. İhsan hastadır ve durumu kötüleşmiştir. Mümtaz, doktor getirmek için evden çıkar; doktoru bulur ve getirir. Daha sonra doktorun yazdığı ilaçları almak için bir kez daha dışarı çıkar. İlaçları alıp eve dönerken ruhsal bir kriz geçirir. Sürekli Suat’ı hayal eder, Suat’ın hayaliyle çekişir, mücadele eder ve yere düşer. Kalktığında yüzü gözü kan içindedir. Eve döndüğünde İhsan’ın daha iyi olduğunu görür. O sırada radyodan II. Dünya Savaşı’nın başladığı haberi duyurulurken roman sona erer. Ahmet Hamdi Tanpınar

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir