FATMA ALİYE HANIM

(1862-1936)
Romancı, yazar. İstanbul’da doğdu. Ahmed Cevdet Paşa’nın kızıdır. Özel öğrenim görerek Arapça ve Fransızca öğ­rendi. Ahmed Midhat Efendi’nin tavsiyesi ile edebiyata yö­neldi. İstanbul’da öldü. Feriköy Mezarlığı’nda yatmaktadır.
XIX’uncu yüzyıl yazarlarındandır. İlk kadın romancımızdır. Şöhreti Avrupa ve Amerika’ya da gitmiştir. Romanları kadar, tercümeleri ve makaleleri ile de tanınır.

Romanları:

 1. Hayâl ve Hakikat (1891), 2. Muhâdarât (En önemli romanıdır, 1891-1892), 3. Re’fet (1897), 4. Ûdî (1899), 5. Enin (1912).

Diğer eserleri:

 1. Nisvân-ı Âlem (Tefrika edil­di, 1891), 2. Taaddüd-i Zevcât (1898), 3. Levâyik-İ Hayat (1900), 4. Istilâ-yı İslâm (1900), 5. Nâmderân-ı Zenân-ı Ecsâm (1900-1901), 8. Kosova Zaferi- Ankara Hezîmeti (1915).

[Ûdî romanı Fransızca’ya çevrildi (1899). Yazar hakkında geniş bilgi için Milliyet Sanat Dergisi’ne, sayı 240 (1977) bakınız.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir