Dil Bilgisinin Alt Bilim Dalları

Dil Bilgisi ve Dil Bilgisine Ait Bazı Kavramlar

    Dili bütün yönleriyle inceleyen bilim dalına “dil bilgisi” denir. Dil bilgisi, seslerden başlayarak cümleye varana kadar dil içindeki birlikleri yapı, anlam, görev ve kaynak bakımından inceler. Dil bilgisinin incelediği konulara göre şu alt bilim dalları vardır:

1. Ses Bilgisi ( fonoloji):

   Dilin en küçük birimi olan sesleri, bunların özelliklerini, sınıflandırılmalarını  ve bunlarla ilgili ses hadiselerini inceleyen dala “ses bilgisi” denir. Örneğin, “b” sesi iki dudağın birbirine değmesiyle şekillenen bir sestir ve bu yönüyle dudak ünsüzü diye isimlendirilir.

2. Şekil Bilgisi ( Morfoloji):

     Dildeki kelimelerin ve şekillerin yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Kökler, ekler, bunların birleşme yolları, eklerin çeşitli görevleri incelenerek dilin türeme ve çekim özellikleri, şekille ilgili değişik sorunlar morfolojinin alanına girer.

3. Cümle Bilgisi ( Söz dizimi-sentaks):

    Duygu ve düşüncenin karşı tarafa ulaştırılmasında kullandığımız ve adına cümle dediğimiz yargı biriminin oluşmasında kelime ve şekillerin birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen dil bilgisi bölümüdür.

4. Köken Bilgisi ( Etimoloji):

  Dildeki kelime ve şekillerin kökenini inceleyen bilim dalıdır. Kelimelerin hangi kökten türediklerini, hangi dile ait olduklarını araştırır.

5. Anlam Bilgisi (Semantik):

    Dil, bir ucunda ses bir ucunda anlam olan geniş bir alandır. Bir yanda sesler ya da işaretler öte yanda ise, bu ses ve işaretlere yüklenmiş olan anlam vardır. İşte kelime ve şekillerin taşıdığı veya kullanımlarıyla kazandıkları anlamlarla, bunlarla ilgili anlam olaylarını inceleyen dil bilgisi bölümüne anlam bilgisi denir.

6. Ağız Bilgisi ( Diyalektoloji) :

Dilin kelimelerinin çeşitli bölge ve gruplara göre farklılık gösteren söyleniş biçimlerini inceler.

Genel
Alt Kategoriler:, ,
Yandex.Metrica