AKŞEMSETTİN

Şâir, bilgin. Şam’da doğdu. Şeyh Hamza’nın oğludur. Med­rese eğitimini Osmancık’ta yaptı, müderris oldu. Hacı Bay­ram Velî’ye baölanarak Göynük’e yerleşti (1445). Fatih’in daveti üzerine İstanbul’un fethinde bulundu. Daha sonra Göynük’e dönerek tasavvuf düşüncelerini yaydı. Aynı şehir­de öldü. Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullanmış; tasavvufla İlgili eserler vermiştir. Tıpta da araştırmalar yaparak hasta­lık tedavileri ile ilgili bir kitap yazdı.
Eserleri:
Rlsaletü’n-Nüriyye (Arapça), Halli Müşkilât (Arapça rlsalo), Makamat-ı Evliya, Maddetü’l-Hayat.
[Akşemseddin’ın diğer eserleri hakkında geniş bilgi Ali İhsan Yurd tarafından hazırlanan “Akşemseddin” adlı ki­tapta vardtr. Ankara Millî Kütüphanesi’nde bir elyazması mecmua içinde şiirleri mevcuttur.]

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir