10 Kasım Töreni Günün Anlam ve Önemini Belirten Öğretmen Konuşması

Sayın müdürüm değerli öğretmen arkadaşlarım sevgili öğrenciler.

Bugün burada M. Kemal Atatürk’ ü 80.ölüm yıldönümünde anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bugünden itibaren bütün hafta boyunca Atatürk’ün Türk tarihindeki yeri ve Türk milleti açısından önemini bildiren birçok yazı, konuşma ve pankart ile karşı karşıya geleceksiniz. Hepsinde de Atatürk’ün vatanseverliği, bağımsızlığa düşkünlüğü, cesareti, kahramanlığı ve başka birçok özelliğinin anlatıldığına şahit olacaksınız. Ben ise bu törende Atatürk’ün özellikle eğitime verdiği önemden bahsetmek istiyorum.
Atatürk’ün hayatı boyunca eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getirmeye çalışırız. Ancak onun ölüm döşeğinde bile bu konuyla ilgilendiğini pek azımız biliriz. Hayatı boyunca düşman kuvvetleriyle savaşan bu insan, bir yandan da içerideki cehaletle savaşmıştır.

Osmanlı halkı, maalesef bilinçli bir şekilde cahil bırakılarak hem içten hem de dıştan sömürülmek istenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın asıl hedefinin zayıflatılmış hasta adamın tamamen yıkılması ve Türkleri hem Avrupa’dan hem de Anadolu’dan Asya’nın bozkırlarına sürmek olduğunu bizzat o devletlerin yöneticileri dile getirmiştir. Ancak hiçbir devlet Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlık tarihinin en büyük dahisinin Osmanlı subayı olabileceğini düşünmemişti. Nihayetinde yakılmış yıkılmış bir ülkenin ordusunu yeniden kurup düşman askerlerini denize dökmeyi bilmiştir. Osmanlının külleri üzerinde yepyeni ve taptaze bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal ve arkadaşları, milletin eğitimi ve bilinçlendirilmesi konusunda da çok çalıştılar.

Kurtuluş savaşının en buhranlı günlerde bile milli eğitim konusu unutulmamış ve I. Maarif Kongresi toplanmıştır. Eğitimin milli olması ve ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartması en önemli unsurdu. Bu amaçla cumhuriyetin ilanından hemen sonra ülkenin her köşesinde okullar açılmış, üniversitelerin yapacakları araştırmalarla ilgili kaynaklar oluşturulmuş ve topyekun bir eğitim devrimi başlatılmıştır.

Atatürk 1 Kasım 1938 de yapılacak olan TBMM açılış törenine hastalığı sebebiyle katılamamış, ancak Başbakan Celal Bayar tarafından okunmak üzere bir konuşma metni hazırlamıştır. Bu metinde de dikkat çekici bir şekilde eğitimden bahsetmiş, milli eğitimin ve üniversitelerin iyileştirilmesi için çeşitli önlemleri dile getirmiştir. Yani Atatürk son nefesinde bile Türk milletinin eğitimini düşünmüş, bununla ilgili çalışmaları yakından takip etmiştir.

Bu 10 Kasım’da bizler de onun aziz hatırasını yad ederken, kurduğu cumhuriyeti yüceltmek için çok çalışmamız gerektiğini unutmamalı, onun gurur duyacağı bir Türk genci olmak için çaba sarf etmeliyiz.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir