Etiket: Mecaz

Mecaz Anlam

Mecaz Anlam Nedir Kısaca Bilgi Mecaz, edebiyat ve dilbilimdeki bir terimdir ve bir kelime veya ifadenin asıl anlamından farklı bir anlam taşımasını ifade eder. Mecaz anlam, bir kelime veya ifadenin asıl anlamından farklı bir anlamda kullanılmasıdır ve dilsel bir zenginlik olarak kabul edilir. Mecaz anlam, dilin rahat ve kolay kullanımını sağlar ve dilsel ifade gücünü arttırır. Aynı zamanda yaratıcılık ve dilsel olarak anlatım yeteneğini geliştirmeyi de mümkün kılar. Mecaz anlam, bir kelime veya ifadeyi farklı bir anlamda kullanmak, konuşma ve yazımı daha ......

Deyim Aktarması

Deyim Aktarması (Anlam Aktarması) Nedir Örnekler Bir kavramın, biçimi veya görevi yönüyle başka kavram yerine kullanılmasıdır. Dört başlık altında incelenir: a. İnsandan doğaya aktarma nedir Organ adlarının ya da insana özgü kavramların doğadaki başka varlıklara aktarılmasıdır. * İki kardeş evlerini sırt sırta yaptırmıştı. * Şehrin göbeğinde çok güzel bir daire satın almış. * Rüzgâr söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı * Daha nem olacaktın bir tanem Gülen ayvam, ağlayan narımsın b. Doğadan insana aktarma nedir Doğaya - veya doğadaki diğer varlıklara - özgü kavramların insana aktarılmasıdır. * Bu sığ düşüncelerle ......

Tevriye Sanatı

Tevriye (Uzak Anlamı Çağrıştırma) Sanatı Nedir Ne Demektir Kısaca Örnekler Birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamını söylüyormuş gibi görünüp aslında onun uzak anlamını kastetme sanatına söz sanatları içerisinde tevriye sanatı adı verilmektedir. Bu kadar letafet çünkü sende var Beyaz gerdanında bir de ben gerek İkinci dizedeki ben sözcüğü yakın anlamı olan insan yüzündeki siyah nokta söylenir görünerek sözcüğün uzak olan birinci tekil kişi zamiri anlamı kastedilmiştir. Bu nedenle ben sözcüğü tevriyeli kullanılmıştır. Biri var pencere Pencere önlerinde ağlar duruyor Behçet Necatigil’in, bu mısralardaki ağlar sözcüğünü ......

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması)

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması Düz Değişmece)  Kısaca özetleyecek olursak, benzetme amacı olmaksızın, bir sözün kendisiyle ilgili bir başka söz yerine kullanılmasıdır. Ad aktarmasında kullanılan sözcükle kastedilen sözcük arasında çeşitli yönlerden ilişki bulunur: * Ağaçların sararması sonbaharın geldiğini haber veriyor. (Ağaç söylenip yaprak kastedilmiş, parça - bütün ilişkisi) * Üç tabak yedim, hâlâ doymuş değilim. (Tabak söylenip yemek kastedilmiş, iç - dış ilişkisi) * Radyoda Barış Manço çalıyordu. (Barış Manço söylenip onun eserleri kastedilmiş, sanatçı - eser ilişkisi) * Ankara’dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. (Ankara ......

Mübalağa (Abartma) Sanatı

Mübalağa (Abartma) Sanatı Nedir? Özellikleri Örnekler Hakkında Kısaca Bilgi Şiirde ifadenin, gereğinden fazla büyütülerek ya da küçültülerek söylenmesidir. Söylenecek şey, kelimenin mecaz anlam boyutuna varacak derecede, olduğundan çok daha farklı bir şekilde ifade edilir. En çok kullanılan edebi sanatlardan biri olan mübalağanın temelinde aslında teşbih (benzetme) sanatı vardır. Tarih boyunca insanlar duygu ve düşüncelerini dile getirmede her zaman bir aşırılık göstermişlerdir. İnsanlar söylediklerinin tesirini artırmak için bir düşünceyi veya duyguyu var olandan büyük veya daha küçük göstermeye çalıştığında bu söz sanatına başvurmuştur. ......

Kinaye (Değinmece) Sanatı

Kinaye Nedir? Kinaye Sanatı Nasıl Yapılır? Kinaye Örnekleri Nelerdir? Şiirde ifade edilecek hususun gerçek anlamından uzaklaşmadan mecazi olana yaklaştırarak söylenmesidir. Üstü kapalı bir söyleyiş vardır. Mecaz anlamına yaklaştırılan ifade, temel anlamından tamamen koparılmaz. Böylece sözün gerçek anlamını da düşündüren sanatlı bir söyleyiş ortaya çıkar. Bu duruma edebi sanatlarda kinaye (değinmece) adı verilir. Asıl anlatılmak isteneni üstü kapalı bir biçimde ifade eme sanatına kinaye denmektedir. Bunun nedenle sanatçı, hem gerçek hem de mecaz olarak algılanan kelimelerden faydalanır. Değinemecede (kinaye) bir mecaz bir de ......

Mecaz (Değişmece) Sanatı

  Sözcüklerin, gerçek anlamlarından bütünüyle uzaklaşarak, başka kavramları yansıtır duruma gelmesiyle kazandığı yeni anlamıdır: ÖRNEKLER Onda her gün maç izleme hastalığı var Basına doyurucu bilgi vermedi Dışarı çıkınca içim acildi. Bu cümlelerde yer alan "doyurucu" sözcüğü inan­dırıcı anlamında, "içi açılmak" öbeği de "rahatlamak, ferahlamak"anlamında kullanılmıştır. ...
Yandex.Metrica