Etiket: Dünya Edebiyatı

Kırmızı ve Siyah Özeti (Stendhal)

Verrieres (Veryer) şehrinin belediye başkanı. Bay de Renal (dö Renal), kaba saba, gösterişe düşkün yaratılışta bir insandır. Karısı Bayan de Renal ise, kocasına göre daha anlayışlı, evine bağlı, güzel bir kadındır. Şehrin uzağında biçki (hızar) makineleriyle işlerini yürüten okumamış, ama her şeyi sezebilen Sorel Baba ile, onun, Julien adındaki ince, zayıf yaratılışlı küçük oğlu, Renal'lerin ilgilerini çekmiştir. Zira Julien, papazdan din dersleri alan, zeki, gururlu bir çocuktur. Romandaki ana olay böyle başlar. Çocuklara verilen dersler süresince julien'le Bayan de Renal ......

HAMLET (Shakespeare-Tiyatro)

Hamlet'in babası olan Danimarka Kralı onun iyibir şekilde yetişmesini sağlamak için, felsefe öğrenimi için, Almanya ya okuması için göndermiştir. Anne ve babasının kendisini çok sevdiğini bilen Hamlet, bir gün babasının öldüğünü öğrenir, Bu haberi duyar duymaz hemen Danimarka ya döner. Çok sevdiği ve kendisini de çok seven babasının ölümü onu çok düşündürür ve derinden yaralar. Aradan iki ay gibi çok kısa bir zaman geçmiştir. Annesi Gertrude (Gertrud), amcası Cladius (Kladyus) ile evlenir. Sıra Hamlet'te olduğu halde, amcası hükümdar ......

Alman Edebiyatı

Alman edebiyatının ilk ürünleri Ortaçağ'da görülen Nibelungen destanı ve "romans"lardır. Alman halk türkü ve masallarının çoğu 19. yüzyılda Grimm Kardeşler tarafından derlenmiştir. Alman edebiyatı 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra parlak bir döneme girmiştir. Bu dönemde, Goethe, Schiller gibi sanatçılar romantik akıma zemin hazırlamış, önemli eserler vermişlerdir. Sonraki dönemlerde Avrupa'nın diğer ülkelerinde ortaya çıkan edebiyat akımları Alman edebiyatını da etkilemiştir. ...

İspanyol Edebiyatı

İspanyol edebiyatı dinsel ve epik eserlerle başlamış, en parlak dönemini Rönesansta yaşamıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında roman ve tiyatro türü bu edebiyatta çok gelişmiştir. 18. yüzyılda İspanyol edebiyatı gerileme sürecine girmiş, 19. yüzyılda ise romantik ve realist akımlar sanatçılar üzerinde etkili olmuştur. ...

Fransız Edebiyatı

Fransız edebiyatının ilk örneklerini de destanlar oluşturur. 12. yüzyıla kadar pek varlık göstermeyen Fransız edebiyatında en önemli ürün Chansen de Röland destanıdır. Rönesans döneminde gelişmeye başlayan Fransız edebiyatı, sonraki dönemlerde birçok sanat akımının doğuşuna tanıklık etmiş, bu akımların gücüyle beslenmiştir. Fransız Edebiyatının Tarihi Gelişimi Oluşumu ve Genel Özellikleri Köklü ve verimli bir geçmişe sahip Fransız edebiyatında manzum, mensur ve tiyatro türünde hemen hemen bütün şekillerde eser verilmiştir. 15, ve 16. yüzyıllarda etkisi kuvvetle hissedilen klasisizmin ardından, 19. yüzyılda romantizm, realizm ve sembolizm, 20. yüzyılda ......

İtalyan Edebiyatı

  Rönesans hareketi İtalya'da doğmuştur. Rö-nesansın ilk büyük temsilcileri olan Dante, Petrer-ca ve Boccacio 14. yüzyılda halk dilini yazı dili haline getirmişler ve İtalyan edebiyatının oluşumunu sağlamışlardır. 15. yüzyılda Hümanizma akımı güçlenmiş, eski Yunan ve Latin klasikleri yeniden incelenmiştir. 16. yüzyıl İtalyan edebiyatında Ariosto, Tasso gibi destan şairleri etkili olmuş; sonraki dönemlerde Batılı akımlar bu edebiyatı etkilemiştir. Bu edebiyatın önemli sanatçıları: ...

Odisseia Destanı

Ünlü Yunan tarihçi Homeros'un büyük iki lirik destanından biri. Odyssey'de zeki kahraman Odysseus'un Truva savaşı sonrası ülkesine dönüşü sırasında karşılaştığı olaylar anlatılır, bu olaylar insanlara özgü tanrılarda olmayan zayıf yönler çerçevesinde anlatıldığı için bir bakıma Yunan mitolojisinde insanlığın öyküsü olarak da yorumlanır. Odissea'nın M.Ö. 800 ila 600 yılları arasında yazıldığı düşünülmektedir. Manzum eser İlyada'nın devamı niteliğindedir ve Yunan kahraman Odysseus'un Truva'nın düşüşünden sonra vatanı İthaka'ya yaptığı maceralarla dolu uzun yolculuğu anlatır. 10 yıl süren savaştan sonra Odysseus'un İthaka'ya dönmesi 10 yılını ......
Yandex.Metrica