Etiket: Cümle Bilgisi

Öneri Cümleleri

Öneri Cümleleri: Bir sorunu çözmek, herhangi bir konuda yol gösterip bilgi ve fikir vermek amacıyla, öne sürülen görüşü, düşünceyi ve teklifi içeren cümlelere öneri bildiren cümleler denir. Öneri Cümlelerine Örnekleri Kitabın sonuna bir de kaynakça konsa iyi olur. Konuyu iyice anlamak istiyorsan, önce tekrar et, sonra da bol bol soru çöz. Oyunda günlük yaşamın derinliğine fazlaca girilmeseydi, oyun daha derli toplu olurdu. Siyah eteğin üstüne mavi desenli gömleğini giyersen sana daha çok yakışır. ...

Önyargı Cümleleri

Önyargı Bildiren Cümleler : Bir eylem henüz sonuçlanmadan, o eylemin nasıl sonuçlanacağı konusunda fikir yürüten cümlelerdir. Önyargı Cümlelerine Örnekler Bizi görür görmez yine bağırıp çağıracak. Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum. Göreceksiniz, son şiirlerinde de ayrılık ve ölüm üzerine konuşup bizleri hayal kırıklığına uğratacak. Bu çocuğun bir baltaya sap olamayacağı baştan belliydi. ...

Varsayım Cümleleri

Varsayım İçeren Cümleler : Varsayım, gerçekte olup olmadığına, olmayacağına bakılmaksızın bir olay ya da durumu bir süre için var kabul etmektir. Varsayım anlamı taşıyan yargılarda genellikle "tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki" gibi ifadelere yer verilir. Varsayım Cümlelerine Örnekler Büyük ikramiye sana çıktı diyelim, bana ne alırsın? Tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye giremedin. Şu anda kapının çalındığını ve oğlunun geldiğini farz edelim. Gözlerini kapa ve sımsıcak bir odada dışarıda yağan karı seyrederek çay içtiğimizi düşün. ...

Olumlu Olumsuz ve Ünlem Cümleleri

Anlatımlarına Göre Cümleler : Yorumlama Bildiren Cümleler Yorumlama, görülüp duyulanlardan anlatıcının kendince bir anlam çıkarması, açıklama yapmasıdır. Yorumlama, bu özelliğiyle kişisel, öznel bir değerlendirmedir. Örnek : ü Edip Cansever'in şiirleri sürekli bir açılım ve gelişim içinde görülüyor. ü Eğitim bir okul sorunu değildir, o insanın kendisinde taşıdığı bir eylemdir. ü Ne zaman yüzüne baksam gözlerini kaçırıyor, sanki benden bir şeyler saklıyor. Karşıtlık Bildiren Yargılar Bazı cümlelerde birtakım olay ya da olguların karşıt özellikleri verilir. Karşıtlara yer vermek, anlatımı belirgin kılar. Örnek : ü Dışarısı günlük güneşlik, halbuki burada ......

Değerlendirme Cümleleri

Değerlendirme Cümlesi Eleştirme niteliği taşıyan tümcelerde kişi; bir eser, bir sanatçı veya bir durumla ilgili olumlu veya olumsuz anlatımlatın bulunduğu cümlelere değerlendirme cümlesi adı verilir. Başka bir deyişle; Herhangi bir sanatçı, yazar, şair veya yapıt ile ilgili olumlu veya olumsuz gördüğü taraflarının ele alındığı cümlelerdir. Değerlendirme cümleleri bir bakıma eleştiri cümlesidir de diyebiliriz. Değerlendirme Cümlelerine Örnekler ● Ömer Seyfettin, bu hikayesinde içten bir anlatım ve çok sade bir dil kullanmıştır. ● Yazar, sürekli gerilimler yaratarak okurun ilgisini hep canlı tutuyor. ● Yazarın bu romanında çok ......

Tanım Cümleleri

Tanım Cümleleri : Tanımlama; bir kavramı, bir durumu nitelik ve özellikleriyle belirleme, işlevini gösterme ya da onu benzerlerinden ayıran ayırıcı yönlerini göstermeye denir. Bu amaçla kurulan cümlelere de tanım cümlesi denir. Bir kavramın, bir varlığın anlatıldığı cümleye "Bu nedir?", "Bu şey nedir?" sorusunu yönelttiğimizde yanıt alabiliyorsak bu cümle bir tanım cümlesidir. Tanım Cümlesi Örnekleri * Roman, olmuş ya da olabilecek olayları anlatan uzun bir edebiyat eseridir. * Sanatsal yaratımın temeli, doğayı taklit etmek değil, yeniden biçimlendirmektir. * Cahillik ve bilgisizlik bir toplumu içten içe ......

Doğrudan ve Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Doğrudan Anlatım ve Dolaylı Anlatımlı Yargılar Doğrudan Anlatım Nedir? Bir başkasının söylediği bir cümleyi şekilsel olarak herhangi bir değişiklik yapmadan, kişinin dile getirdiği veya sözün söylendiği şekilde, bire bir olduğu gibi (doğrudan, direkt) aktaran cümlelere "doğrudan anlatımlı cümleler" adı verilir. Bu tür cümlelerin paragraflar anlatım biçimleri içerisinde kullanılmasıyla düşünceyi geliştirme yollarından "alıntılama" veya "tanık gösterme" olarak adlandırılmaktadır. Dolaylı Anlatım Nedir? Bir başkasının söylediği bir cümleyi şahıs, zaman veya anlatıcıda küçük değişikliklerle ve özellikle cümlenin sonuna bazı eklemeler yapılarak aktarılan cümleye "dolaylı anlatımlı cümleler" adı ......

Genel ve Özel Anlamlı Cümleler

Genel ve Özel Anlamlı Cümleler : Aralarındaki ortak özelliklere göre, daha çok varlığı kapsayan, aynı kavramları topluca düşündüren sözcüklere genel; anlamları sınırlı olan, kavramları teke tek düşündüren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Buradan hareketle genel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler, genel, özel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler ise özel anlamlı yargı içerir. Örnek : * Geri kalmış ülkelerde spora hiç önem verilmez. (Genel Anlamlı) * Hindistan, futbola hiç önem vermeyen bir ülkedir. (Özel Anlamlı) * Dünyada en çok satan kitaplar, romanlardır. (Genel Anlamlı) * Ülkemizde en çok ......
Yandex.Metrica