İhşidiler (Akşitler)

İhşidiler (Akşitler) Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi

İhşidiler (Akşitler), Mısır’da kurulan ikinci Türk İslam devletlerinden biridir. (935 – 969) Devletin kurucusu Abbasi devletinin valisi olan Ebubekir Muhammed’dir. Türk tarihinde Hicaz’a (Orta Arabistan) hâkim olan ilk devlettir. Abbasi halifeleri, Muhammed’e memleketi olan Türkistan’ın Fergana şehrini yönetenlerin taşıdığı “sultanlar sultanı” anlamındaki ihşîd (akşit) unvanını vermiştir. İhşidler Devletinin başkenti Fustat (Kahire)’dır. 935 yılında bağımsızlığını ilan eden Ebubekir Muhammed Hicaz, Şam, Halep ve Humus’u ele geçirerek ülkesinin sınırlarını genişletmiştir.
İhşîdîler, Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devletidir. Ülke içerisinde ekonomik yapıyı güçlendirmek isteyen Ebubekir Muhammed, başta Mısır olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde tarım üretimini artırmak amacıyla sulama kanalları ve bentler yaptırmıştır. Camiler, hastaneler, hanlar, bedestenler ve köşkler inşa ederek sosyal ve ekonomik hayatın canlanmasına katkıda bulunmuştur. İhşidiler ve Tolunoğullarında yönetenler Türk, yönetilenler Arap oldukları için devlet millet kaynaşması gerçekleşememiş bundan dolayı devletlerin ömrü kısa olmuştur.
İskenderiye, Tinis, Dimyat ve Ferma şehirlerinde kurdukları dokuma tezgâhlarıyla Mısır’da tekstil sanayisinin gelişmesini sağlamıştır. 969 yılında Mısır’a giren Fâtımiler, İhşidiler Devleti’ne son vermiştir. Tolunoğulları ve İhşidlerin siyasi varlıklarını kısa sürede kaybetmelerindeki en önemli etken, yönetici zümresinin Türk halkın ise Arap olmasından dolayı devlet-millet bütünleşmesini sağlanamaması etkili olmuştur. İhşidler, Memlükler ve Osmanlı Devleti Hicaz’a hakim olan Türk devletleridir.

İhşidiler (Akşitler) Devleti Özellikleri Nelerdir

  • Akşit: nur yüzlü demek.
  • Bir Tevaif-i Müluk devletidir.
  • Muhammed bin Toğuç tarafından Mısır’da kuruldu.
  • Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
  • Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devletidir.
  • Yöneticisi Türk halkı Kıpti ve Arap olduğu için kısa sürede yıkılmışlardır.
  • Bu devleti Fatimiler yıktı.

Not: Kütüphaneleri bir devlet harikası olan “Fatımiler” dir.

Tarih
Yandex.Metrica