Oyun ve Yaratıcı Drama

Oyun ve Yaratıcı Dramanın Özellikleri

Çocuğun dış dünyayla, insanlarla, doğayla, hayvanlarla, kısacası yaşamla kurduğu ilişkiler bütününün büyük bir bölümünü “oyun” ve “imgeleme” oluşturur. Gelişim süreci içinde çocuk, çeşitli oyunlar oynar ve birçok oyun da icat eder, çevresinde oynanan oyunları öğrenir, kendisi de bu oyunlara benzer oyunlar yaratır, insanda doğal olarak var olan ve onda zevk duygusu uyandıran oyun ve oynama eylemi hayatın her alanına yansır. Her kültürün kendine özgü oyunları vardır ve çocuklar da bu oyun kültürü içerisinde yetişir.

 • Oyun, gönüllü bir eylemdir, kendiliğinden bir yaşantıdır ve insanın, kendini özgür hissettiği anlardandır. Dolayısıyla insanı tanımlayan nitelendirmelere “oynayan insan” kavramının da eklenmesi söz konusudur.
 • Oyunun “özgürlük, içsel sonsuzluk, öyleymiş gibi olma/yapma, ikili değer (ikili tutum, çatışma, gerilim), eğlence ve haz, katılım ve eylem, kural koyuculuk ve kendini yönetme, kapalı bütünlük, doğaçlama” gibi başlıca karakteristik özellikleri vardır.
 • Çocuklar için öğrenmenin en doğal yolu oyundur.
 • Çocuklar oyun oynarken yaratmayı, iletişim kurmayı, toplumsal ilişkiler kurmayı kavrar.
 • Çocuklar, oyun oynarken kendi hayal dünyasındadır ve bütün yaratıcılığını harekete geçirdiği bir an’ı yaşar.
 • Çocuklar, dış dünyaya, doğaya, insanlara, nesnelere dair algılarını, yarattıkları imgeleri oyun aracılığıyla harekete geçirirler. Dolayısıyla oyun sırasında çocukların yaratıcılığı gelişir.
 • Oyun, çocukları utangaçlıktan, sıkılganlıktan kurtarır.
 • Oyun, çocuklar kendini özgürce ifade edebildiği, estetik beğeniler paylaştığı, kendilerini keşfettiği ve geliştirdiği, sağlıklı iletişim kurabildiği, empatik süreçler yaşadığı için önemlidir.
 • Oyunlar, çocuklar için sosyalleşmenin; paylaşımın; görev ve sorumlulukların; olaylara, olgulara eleştirel bakabilmenin; işbirliği yapabilmenin, toplumsal duyarlılığın, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel anlamda gelişimin, dil becerilerini kullanmanın ve geliştirmenin başlıca yoludur. Dolayısıyla bu özellikleriyle, bir çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan “oyun“, dramanın da çıkış noktasıdır. Oyun, çocuğun içindeki enerjiyi dışa vurma biçimidir, etkin olmanın yoludur.
 • Çocuk, oyun ortamı içinde kendi isteğiyle, kendiliğinden bir öğrenmeyi gerçekleştirir. Dolayısıyla, oyunda yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olur.
 • Bütün bu özellikleri bağlamında oyun, eğitsel süreçlerin içine yerleştirilerek drama ve tiyatro etkinliklerinin alt yapısını oluşturur.
 • Drama, yaratıcı drama, dramatik eğitim, eğitici drama, eğitsel drama, okul oyunu gibi adlarla oyunun, oyunlaştırmanın eğitim süreçleri içerisine taşınması; çocuklar için bireysel gelişimleri adına uygun ortamlar yaratmanın bir biçimidir.
Genel
Yandex.Metrica