Nibelungen Destanı

Nibelungen Destanı Kime Aittir Konusu Kısaca Özet

Nibelungen destanı, Almanların en önemli destanlarındandır. Bu destan, Nibelung’lar Ülkesi (Nibelungenland) diye anılan ülkenin yöneticilerinin başından geçen olayları,

Attila ile olan mücadelelerini anlatır. Destanın kişileri aşağıdaki gibidir:
Kriemhild: Üç Burgund Hanı kardeşin tek kız kardeşleri; önce Siegfried’in, sonra Etzel/Attila’nın eşi.
Siegfried: Hollanda beyi, Kriemhild’ in ilk eşi.
Etzel/Attila: Destanda çok dürüst, iyi yürekli, mert bir Han olarak tanıtılıyor.
Gunther: Üç Burgund Hanı kardeşten yaşça en büyük ve en çok sözü geçer olanı.
Hagen: Burgund’ların en önde gelen Bey’lerinden; Siegfried’i öldüren kişi.

Dietrich: Ortaçağ Almanlarının Bern dediği kentlerden Verona’yı başkent edinmiş Han; ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış, Attila’nın sarayına sığınmıştır ve onun bağımlısıdır.
Hildebrand: Dietrich ‘in yaşlanmış eğitmeni; Wolfhart’ın dayısı. Kriemhild” in sırf Hagen’a kini uğruna yol açtığı olaylar sonucunda, yeğeni de aralarında olmak üzere, binlerce insanın ölmesinden dolayı duyduğu hınçla destanın en sonunda Kriemhild’i öldürür.

Iring: Attila’nın askeri. Burgund Bey’leriyle teke tek dövüşür, Hagen tarafından öldürülür.
Siegfried, bir şölende Kriemhild’i görür ve ona âşık olur. Onun gönlüne girmeyi başarır. Dillere destan bir düğün yaparlar. Siegfried Saksonlarla savaşır büyük başarılar kazanır. Halkın saygısını kazanır. Burgund beyleri arasında en önde görülür. Bir gün eşi Kriemhild, kendi yengesini herkesin önünde yapılan bir ağız dalaşında küçük düşürür. Ağabeyi Hagen bu durumu hazmedemez. Kendi eşinin öcünü almak ve Siegfried’in Burgund Hanlarına üstünlüğüne son vermek isteyen Hagen, Gunther Han ile bir olur, Siegfried’in ölümüyle bitecek bir tuzak hazırlar. Hagen, Siegfried’i bir av şöleninde kaynaktan su içmekteyken arkasından mızraklayarak öldürür.

Kriemhild eşinin kardeşleri tarafından öldürülmesini hazmedemez, bu acıya dayanamaz. Burgund bölgesini terk eder. Yüreği intikam ateşiyle doludur. Attila(Etzel Han) ile tanışır. Attila’nın eşi yeni ölmüştür. Attila, eşininin acısını Kriemhild ile sarar. Evlenirler ve bir çocukları olur ama kardeşlerinin yaptığını unutamaz bir türlü.

Kriemhild’in içi intikam ateşiyle doludur. Aradan yıllar geçmiştir ama bu ateş daha da alevlenmiştir. Özellikle Hagen’i öldürmek ister. Onları Attila’nın sarayına davet ettirip bir entrika ile öldürtmek ister. Böylece intikamını alacaktır. Attila’nın bundan haberi yoktur. Attila’dan kardeşlerini sarayına davet etmesini ister. Attila kabul eder, hemen ulaklarını Burdung Beylerine yollar.

Yoğun tartışmalardan sonra kardeşlerinin onları barışmak için çağırdığını düşünerek yola çıkarlar ama bir sürü silahlı adamı yanlarına alırlar. Hun ülkesinde konaklayacakları misafirhaneye getirilirler. Kriemhield onlara tuzak kurmuştur. Irang denen Hun askeri Hagen’in yanına gelip senin bahadırlığını çok methettiler çık karşıma, der. Hagen ilk başta karşılık vermek istemese de savaşmaya mecbur kalır ve Irang’ı öldürür. Bunu duyan ünlü komutan Dietrich ve askerleri misafirhaneyi kuşatır. Teslim olmalarını ister. Teslim olur gibi yapıp Attila’nın yanına gelirler, o sıra Hagen Attila’nın küçük oğlunu bir kılıç darbesiyle öldürür. Çok şiddetli çatışmalar olur, bir sürü bahadır ölür ve sonunda

Dietrich Hagen ve Gunther’i esir alır ve Kriemhild’e getirir
Dietrich esir aldığı Hagen ve Gunther ‘e onlara zarar verilmeyeceği konusunda söz verir ama Kriemhild farklı düşünmektedir. Kriemhild, Hagen’den eşinden aldıkları hazineyi ve eşinin kılıcını ister. Hagen bu sorusuna gülerek cevap verir. Kriemhild Dietrich’e verdiği sözü tutmaz, zindana gelip ağabeylerini öldürür.

Hildebrand yeğenini ve birçok arkadaşını bu çarpışmalarda yitirmiştir. Bir intikam için bu kadar yiğidin ölmesini bir türlü kabul edemez.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir